Vaginálne tampóny pre kolonizáciu bábätiek narodených cisárskym rezom baktériami matky sa neosvedčili

Telo človeka sa skladá z ľudských buniek len asi z 10 %. Inými slovami, zvyšných 90 % buniek nášho tela nie sme my. Sú to baktérie, kvasinky a iné mikroorganizmy. Ich súbor sa odborne nazýva mikrobióm. V posledných desaťročiach klesá diverzita (rozmanitosť) ľudského mikrobiómu. Jednoducho povedané, strácame rôzne druhy mikroorganizmov, ktoré vždy tvorili súčasť našich tiel. Ak v lese vyrúbete všetky stromy niektorých druhov, napríklad všetky buky a duby, les navždy zmení svoju podobu. Náš životný štýl spôsobuje, že strácame niektoré druhy mikroorganizmov a Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v priebehu pár rokov zásadne stúpnu počty ľudí trpiacich na choroby súvisiace s poruchami imunity, ako je napríklad astma, cukrovka, poruchy správania a iné.

Medzi príčiny poklesu diverzity nášho mikrobiómu patrí aj pôrod cisárskym rezom. V minulosti sa preto uvažovalo o tom, že bábätko sa po pôrode cisárskym rezom má dostať do kontaktu s tampónom, ktorý posledné chvíle pred pôrodom cisárskym rezom vložili matke do pošvy. Americkí gynekológovia a pôrodníci však 24. októbra 2017 vydali vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že tento postup má pravdepodobne viac rizík než výhod a preto ho neodporúčajú.

Doktor Christopher Zahn však súčasne dodal, že existujú spôsob, ako možno pomôcť mikobiómu bábätku, ktoré sa narodí cisárskym rezom: „Najlepším spôsobom, ako prekonať to, že sa bábätko nestretlo pri pôrode s matkinou pošvovou mikroflórou, je dojčenie. Baktérie, ktoré sa nachádzajú v materskom mlieku a na bradavke matky, poskytujú dostatočný základ pre prirodzenú kolonizáciu čreva bábätka. Síce sa ukazuje, že vzhľadom na spôsob pôrodu sa mikroflóra čreva dieťaťa na začiatku líši, ale tento rozdiel sa dojčením stráca už za prvých 6 mesiacov.“

Inými slovami, bábätká narodené cisárskym rezom, majú šancu získať zdravý mikrobióm. Touto šancou je dojčenie. Preto by matky po cisárskom reze mali dostať podporu a pomoc v dojčení.

V prípade cisárskeho rezu, môžete pre dojčenie urobiť tieto kroky:

  • Dajte si položiť bábätko na hruď koža na kožu čo najskôr a strávte tak čo najviac času.
  • V kontakte koža na kožu pokračujte hneď, ako budete mať bábätko pri sebe.
  • Začnite s dojčením čo najskôr, ideálne už počas prvého kontaktu koža na kožu.
  • Nie je pravda, že po cisárskom reze mlieko budete mať až neskôr; s mliekom prichádzate už do pôrodnice. Čím skôr s dojčením začnete, tým to môže byť jednoduchšie.
  • Ak ste od bábätka oddelená, najneskôr do hodiny po pôrode požiadajte o skúmavku a začnite s odstriekavaním mlieka po kvapkách do skúmavky; odkvapkané mlieko by malo byť podané bábätku priamo zo skúmavky do pusinky; odstriekavajte po kvapkách často. Tieto kvapky mlieka predstavujú pre vaše bábätko tekuté zlato.
  • Požiadajte o pomoc s priložením bábätka tak, aby poloha a prisatie boli čo najlepšie, aby ste sa vyhli poraneniu bradaviek už pri prvých prisatiach. Pri správnej polohe a správnom prisatí bude zároveň bábätko získavať najviac mlieka.
  • Vyhnite sa použitiu cumlíka.
  • Ak je dokrmovanie skutočne potrebné, nepoužívajte fľašu, ale laktačnú pomôcku priamo na prsníku, príp. pohárik/skúmavku, ak sa bábätko neprisáva.

Po cisárskom reze je kontakt bábätka a matky koža na kožu rovnako dôležitý ako pri vaginálnom pôrode. Ak sa neuskutoční, skúste ho zrealizovať hneď, ako to bude možné.

Ref.: https://www.sciencenews.org/blog/growth-curve/should-c-section-babies-get-wiped-down-vagina-microbes

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Vaginálne tampóny pre kolonizáciu bábätiek narodených cisárskym rezom baktériami matky sa neosvedčili