Dojčenie zvyšuje IQ dieťaťa a jeho zárobok v dospelosti

V marci roku 2015 vyšla štúdia, ktorá 30 rokov skúmala vplyv dojčenia na inteligenciu, budúcu vzdelanostnú úroveň a zárobok v zamestnaní. Jej výsledky dojčiace ženy povzbudia. Deti, ktoré boli dojčené po dlhšiu dobu, zarábali v dospelosti viac a boli schopnejšie dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelania. 

V štúdii bolo 3 500 detí a ukázalo sa, že vplyv dojčenia je závislý od dĺžky dojčenia - teda čím dlhšie je dieťa dojčené, tým výraznejšie sa tento vplyv prejaví. Táto štúdia skúmala deti z rozličného sociálneho prostredia a jej výsledky okrem iné podporujú aj to, aby deti boli dojčené výlučne prvých 6 mesiacov a potom boli dojčené ďalej do prirodzeného odstavenia.

Štúdia bola publikovaná v Lancet Global Health a zdôraznila, že vedci sa snažili vylúčiť faktory ako vzdelanie matky, finančné zázemie rodiny či pôrodnú hmotnosť. 

Bernardo Lessa Horta, ktorý vedecký tím tejto štúdie viedol, pre BBC povedal, že táto štúdia skúmala deti, ktoré pochádzali rovnomerne zo všetkých sociálnych skupín, nešlo len o deti bohatých či vzdelaných ľudí.

Materské mlieko je nenahraditeľná, jedinečná tekutina, ktorá je dôležitá pre správny rast a vývin orgánov a celého tela dieťaťa. Medzi 1200 látkami, ktoré materské mlieko obsahuje a ktoré sa nenechádzajú v žiadnej inej potravine, sú aj látky cenné pre správny rozvoj mozgu dieťaťa.

Avšak dojčenie je omnoho viac než len materské mlieko. Samotné satie na prsníku je mimoriadne dôležité v rozvoji mozgu dieťaťa.

A okrem toho je dojčenie vzťah - poskytuje dieťaťu bezpečnú vzťahovú väzbu s matkou, pomáhajúcu správnemu vývoju.

Výživa v detskom veku je rozhodujúca pre zdravie v dospelosti. Zdravie v dospelosti je čiastočne záležitosť genetiky, ale z väčšej časti je ovplyvňované práve tým, čo bábätko a dojča zje. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je nesmierne určujúcich práve prvých tisíc dní života dieťaťa. Počas tohto obdobia nesmierne rýchleho mentálneho a fyzického vývoja by dieťatko malo byť dojčené, pretože práve dojčenie mu poskytuje tú výživu, na ktorú bolo naprogramované už od počiatku ľudstva. Telo dieťaťa, všetky orgány v jeho tele a obzvlášť jeho mozog sú nastavené tak, aby ich vývoj podmieňovalo, určovalo a modifikovalo materské mlieko.

Každý jeden mesiac dojčenia znižuje riziko rakoviny prsníka matky ako aj dieťaťa. Každý jeden deň dojčenia poskytuje dieťaťu množstvo imunitných látok a faktorov, ktoré ho chránia pred infekciami, s ktorými sa každodenne stretáva. Niektoré látky v materskom mlieku, ako napríklad lyzozým (dôležitý pre imunitu) sa v materskom mlieku nachádza vo vyššej koncentrácii po 18. mesiaci dojčenia.

V ktorejkoľvek fáze dojčenia poskytuje dojčenie dieťaťu úľavu od bolesti. V materskom mlieku sa nachádza bradykinín – hormón, ktorý zmierňuje bolesť, rovnako ako endorfíny, ktoré bolesť potláčajú. Samotný akt dojčenia navyše pomáha od bolesti, a preto je dojčenie pre dieťa dôležité tak v čase, keď je zdravé, ale aj v čase, keď pociťuje bolesť, keď spadne a udrie sa, počas choroby alebo pri lekárskych zákrokoch. Keď budete svoje dieťaťa napríklad dojčiť počas pichania injekcie, tak dojčenie dokáže bolesť eliminovať lepšie ako akékoľvek lieky. V materskom mlieku sa nachádzajú rastové faktory, faktory podporujúce rast pokožky ako aj nervov, čo je dôležité pre rozvoj mozgu, pečene, čriev, pankreasu a iných orgánov v tele. Tento výpočet toho, čo dojčenie pre dieťa robí, je takmer nekonečný. Dojčenie významne ovplyvňuje rozvoj ústnej dutiny, postavenie zubov, nosovú prepážku, Eustachovu trubicu – a toto všetko znamená zdravé zuby, znížené riziko zápalu stredného ucha – celý tento rozvoj týkajúci sa úst prebieha približne štyri roky a dojčenie ho výrazne ovplyvňuje a podporuje.

Dojčenie dieťaťa je teda dlhodobá investícia do budúcnosti. Čím dojčenie trvá dlhšie, tým sa len znásobujú všetky pozitíva dojčenia.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dojčenie zvyšuje IQ dieťaťa a jeho zárobok v dospelosti