Výrobcovia UM nesmú byť sponzormi pediatrických spoločností. Aj tak sa to deje

Zo správy z roku 2023 WHO a UNICEF (2023) citujeme:

  • Zo strany firiem vyrábajúcich umelé mlieko je "bežné sponzorstvo odborných spoločností a zdravotníckych zariadení. Preskúmanie prepojení na výrobcov umelého mlieka ukázalo, že na svojich webových stránkach viac ako polovica pediatrických spoločností v rozličných krajinách uvádza, že dostávajú finančné prostriedky od výrobcov umelého mlieka, zvyčajne na podporu konferencií."
  • To v praxi znamená, že hoci sa verejnosť a pacienti a pacientky spoliehajú na to, že budú dostávať vedecké, nezávislé a korektné informácie, namiesto toho sú im ponúkané reklamné posolstvá, ktorých cieľom je zvyšovanie predaja umelého mlieka:
  • Deje sa to napriek tomu, že už v roku 2016 prijalo WHA (World Health Assembly ako orgán WHO) rezolúciu, v ktorej sa uvádza:

"Firmy vyrábajúce potraviny pre dojčatá a deti by nemali byť sponzormi podujatí pre zdravotnícky personál a odborných podujatí. Zdravotnícky personál, zdravotnícke zariadenia a organizácie združujúce zdravotníčky a zdravotníkov by nemali umožniť [takéto sponzorstvo].“ V tejto rezolúcii sa uvádza, že „zdravotnícky personál a zdravotnícke zariadenia sú cieľovou skupinou marketingových aktivít výrobcov umelého mlieka a potravín pre dojčatá a deti, sú výrobcami ovplyvňovaní, majú s nimi vzťahy, stávajú sa nástrojom propagácie umelého mlieka a že takáto nesprávna motivácia vytvára konflikt záujmov a vedie k strate nezávislosti, úcty a dôvery verejnosti."

Vedecký zdroj: Správa WHO/UNICEF: Clarification on Sponsorship of Health Professional and Scientific Meetings by Companies that Market Foods for Infants and Young Children, 2023.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Médiá a dojčenie > Výrobcovia UM nesmú byť sponzormi pediatrických spoločností. Aj tak sa to deje.