Ako vyzerá dojčenie v marginalizovaných rómskych komunitách?

Bežne si ľudia myslia, že ženy v rómskych komunitách všetky dojčia a že dojčia bez problémov. MAMILA v spolupráci s organizáciou Zdravé regióny uskutočnila osobný zber dát prostredníctvom siete asistentiek osvety zdravia pôsobiacich v marginalizovaných rómskych komunitách. Tieto údaje sme porovnali s dojčením vo vysoko motivovanej skupine žien podporovaných laktačnými poradkyňami z MAMILY. 

Ako to dopadlo?

Teraz vedecký časopis Romano Džaniben publikoval naše výsledky v recenzovanej časti časopisu.

Dojčenie je významný faktor pre zdravie v detstve a dospelosti. O dojčení v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) však neexistujú oficiálne štatistiky. Preto sme v MAMILE v spolupráci s organizáciou Zdravé regióny realizovali prvý prieskum o dojčení v MRK a paralelne s ním aj prieskum o dojčení v komunite žien, ktoré dostali pomoc s dojčením.

Naň nadväzuje opis projektu podpory dojčenia prostredníctvom vyškolenia laktačných poradkýň v prostredí MRK a zozbieranie prvých skúseností laktačných poradkýň v MRK z terénu.

Cieľom celého projektu je zlepšenie prístupu k pomoci s dojčením vďaka pôsobeniu vyškolených laktačných poradkýň v MRK.

Uskutočnili sme osobný zber dát prostredníctvom siete asistentiek osvety zdravia pôsobiacich v MRK ako aj internetový zber dát v skupine žien, ktorá dostala pomoc pri dojčení od laktačných poradkýň MAMILY. Realizovali sme sériu školení laktačných poradkýň v MRK a získali záznam skúseností s prvými klientkami projektu.

V našom prieskume o dojčení bolo spracovaných 1306 dotazníkov z MRK z rozličných lokalít Slovenska a 787 dotazníkov odoslaných prostredníctvom internetového formulára ženami, ktoré dostávajú pomoc od laktačných poradkýň.

  • Viac ako 80 % žien z MRK vyjadrilo túžbu dojčiť pred pôrodom, avšak len 59,5 % dojčilo bez dokrmovania počas pobytu v pôrodnici.
  • Deti vo veku 2 mesiace v MRK vo viac ako 30 % dostávali čaj alebo vodu a v 32 % dostávali umelé mlieko.
  • V prvých 6 mesiacoch zároveň 70,21 % respondentiek z MRK používalo fľašu.
  • V oboch skúmaných skupinách respondentky, ktoré vnímali, že majú problém s dojčením, uvádzali, že by s dojčením uvítali pomoc.

Obe skúmané skupiny majú záujem dojčiť. Ak majú s dojčením problémy, chcú získať pomoc s dojčením.

Závery prieskumu nám ukázali, že má zmysel realizovať projekt vyškolenia laktačných poradkýň v prostrední MRK na to, aby sa služba pomoci s dojčením stala dostupnou pre rodiny z MRK. Už prvé správy novovyškolených laktačných poradkýň ukazujú, že táto služba je potrebná.

Prečítajte si celé znenie článku:

Participatívny prieskum o dojčení v marginalizovaných rómskych komunitách a jeho využitie pre prax

Participatívny prieskum o dojčení v marginalizovaných rómskych komunitách a jeho využitie pre prax (menší PDF súbor)

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Ako vyzerá dojčenie v rómskych komunitách?