Keď sa dojčí v tandeme

Prečo je materské mlieko také cenné?

Pretože obsahuje stovky látok, ktoré sa nikde inde nenachádzajú a nič ho nenahradí. Dojčenie je navyše omnoho viac než len materské mlieko. Dojčenie sa skladá z dvoch častí – z materského mlieka a zo satia na prsníku. Oboje sa nedajú nahradiť a oboje sú dôležité pre normálny vývin dieťaťa. Napríklad v prvých troch mesiacoch života narastie mozog dieťaťa na jednu tretinu celkového objemu a práve dojčenie významne prispieva k rozvoju a správnemu rastu mozgu.

Keď hovoríme o tandemovom dojčení – čiže dojčení dvoch detí naraz: Dojčí sa starší súrodenec až do konca tehotenstva a potom v dojčení pokračuje alebo to prebieha inak?

Toto je veľmi individuálne, závisí to od každej matky a dieťaťa. Sú deti, ktoré sa dojčia celé tehotenstvo a po pôrode pokračujú v dojčení spoločne s mladším súrodencom, sú deti, ktoré počas tehotenstva s dojčením prestanú a znova sa k nemu vrátia na konci tehotenstva alebo po narodení súrodenca či niekoľko týždňov alebo mesiacov po pôrode.

Je dojčenie počas tehotenstva bezpečné?

Súbor miliónov matiek, ktoré dojčili svoje dieťa až do konca ďalšieho tehotenstva, je dostatočne veľký na to, aby dojčenie počas tehotenstva bolo považované za bezpečné. Organizácia La Leche League pracovala za desaťročia s takým množstvom tehotných dojčiacich matiek, že ak by dojčenie malo na tehotenstvo vplyv, bolo by sa to prejavilo. Ani najnovšie štúdie nepotvrdili to, že by ženy, ktoré počas tehotenstva dojčia, mali viac potratov ako tie, ktoré nedojčia.

Bude môcť po pôrode novorodenec získavať dostatok kolostra?

Ak sa dojčenie začne správne a budú sa obe deti dojčiť spoločne, je to v určitom zmysle podobné, ako keby sa dojčili dvojčatá, je možné, aby sa matke tvoril dostatok mlieka, a je dobré, aby matka odpozorovala, či mladšie dieťa skutočne na prsníku získava dosť mlieka, čo je niečo, čo matky dokáže naučiť rozpoznať poradkyňa pri dojčení.

Ako riešiť tandemové dojčenie, ak jedno z detí ochorie? Má mať v takom prípade každé dieťa vyčlenený svoj vlastný prsník?

Ak sa dve deti (napríklad staršie a mladšie, prípadne dvojičky a podobne) dojčia spolu, tak z hľadiska chorôb nie je dôvod za bežných okolností robiť žiadne špeciálne opatrenia a dojčiť naďalej tak, ako doposiaľ. Je to rovnaké, ako keď je napríklad chorá dojčiaca matka. Už pred vypuknutím choroby sa začínajú v materskom mlieku tvoriť protilátky, a tak pokračovanie v dojčení aj chorého, aj zdravého dieťaťa dáva zmysel. Zdravé dieťa buď vďaka protilátkam neochorie alebo bude mať choroba lepší priebeh, a staršie dieťa sa rýchlejšie uzdraví. Základný princíp, ktorý v drvivej väčšine platí, znie, že človek je pri ochorení infekčný už niekoľko dní pred tým, než vôbec vie, že je chorý. Preto, keď už zistí, že je chorý, tak je relatívne neskoro robiť nejaké opatrenia, a v prípade dojčiacej matky je najlepším opatrením pokračovať v dojčení, pretože keď už matka zistí, že je chorá ona alebo niektoré z detí, tak sa v jej mlieku nachádzajú protilátky, ktoré bábätku pomáhajú, aby neochorelo alebo aby choroba prebehla bez nejakých zjavných príznakov alebo aby mala miernejší priebeh. Stretnúť sa s chorobami v čase, keď dojčenie poskytuje takúto výhodu a pomoc, je tým najlepším spôsobom, ako môže bábätko získavať imunitu.

Ako riešiť odlúčenie staršieho dieťaťa od matky, keď ide do pôrodnice?

Toto musí odhadnúť každá matka sama, a to aj podľa konkrétneho veku dieťaťa, sú niektoré deti, ktoré napriek tomu, že sú dojčené, môžu byť opatrované aj niekým iným a nemajú s odlúčením na pár dní problém. A sú deti, ktoré prítomnosť matky veľmi potrebujú, v takom prípade niektoré ženy vyhľadajú tie pôrodnice, ktoré im umožňujú, aby boli spolu v pôrodnici celá rodina.

Prečo má zmysel pokračovať v dojčení staršieho dieťaťa, aj keď matka znova otehotnie?

Staršie dieťa získava množstvo imunitných látok a faktorov, ktoré podporujú jeho imunitu a zdravie, dopĺňa mu to výživu vo všetkých smeroch, ale hlavne mu poskytuje upokojenie, istotu, že je ešte stále milované, že má ešte stále svoje miesto u matky, umožňuje mu to nadväzovať vzťah so svojím mladším súrodencom. Často vidíme, že mladší a starší súrodenec sa pri dojčení držia za ručičky.

Pre matku okrem množstva iných vecí tandemové dojčenie prináša možnosť staršie dieťa oveľa ľahšie uspať a zjednodušiť starostlivosť o obe deti.

Staršie dieťa, ktoré sa v prvých dňoch dojčí spolu s mladším dieťaťom, má jedinečnú šancu druhýkrát  vo svojom živote získať obrovské množstvo imunitných látok a faktorov, ktoré sa v materskom mlieku nachádzajú a ktoré už pravdepodobne nikdy inokedy v živote už nebude mať možnosť získať. Ale pre dojčené dieťa je dojčenie omnoho viac než len mlieko a poskytuje mu hlavne upokojenie na prsníku, spojenie s matkou, vzťahovú väzbu atď., a odstavenie by mohlo dieťa veľmi ťažko niesť.

Užitočné odkazy:

V tomto odkaze sa dočítate viac o dojčení počas tehotenstva.

Medzi príbehmi dojčiacich žien, ktoré zverejňujeme, nájdete aj viaceré príbehy o tandemovom dojčení a dojčení v tehotenstve.

Zodpovedané otázky z poradne dojčenia:

Tandemové problémy - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=11938

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Keď sa dojčí v tandeme