Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení

Dojčenie hrá dôležitú úlohu v ochrane dojčených detí pred ochoreniami. A v prípade, že dieťa ochorie, pomáha mu ochorenie rýchlejšie a lepšie zvládnuť.

V časopise Praktické lekárnictvo vyšiel článok, zdôrazňujúci význam dojčenia v prevencii ochorení dojčených detí.

 

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení