Kontakt

MAMILA, o. z.

Emailová adresa

dojcenie@mamila.sk (emailovú adresu nepoužívajte na poradenstvo pri dojčení, ak máte otázky o dojčení, spýtajte sa poradkyne pri dojčení z nášho zoznamu)
Zaslaním emailu na emailovú adresu dojcenie@mamila.sk súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame podľa týchto zásad.

Ak máte záujem skontaktovať sa s poradkyňou pri dojčení, môžete si svoju poradkyňu nájsť v zozname poradkýň.

Fakturačné údaje

Názov organizácie: MAMILA, o. z.
Právna forma: občianske združenie

Ulica Čajkovského 6333/48
917 08 Trnava

IČO: 36064513
DIČ: 2021800935

Bankové spojenie v SR v EUR: 
FIO banka
IBAN: SK4683300000002800344839
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

Bankové spojenie v ČR v Kč:
2200344827/2010 (FIO banka)

IBAN: CZ9520100000002200344827
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP

Webová stránka v ČR: www.kojim.cz

Mamila.sk > Kontakt