V ktorých situáciách nie je dojčenie možné

1) Medicínsky akceptovateľné dôvody na podávanie umelej výživy:
• Po prvých pár dňoch do prvých pár mesiacov, ak je dočasne alebo trvalo znížená tvorba materského mlieka, ktorá spôsobuje neprospievanie a pri ktorej sa tvorbu mlieka neporadilo zvýšiť a zároveň nebolo možné zabezpečiť materské mlieko z banky mlieka
• Po prvých pár mesiacoch nie je umelá výživa potrebná, ak je dieťa čiastočne dojčené a zároveň prijíma dostatok rozmanitých príkrmov
• Dieťaťu, ktoré bolo kŕmené výlučne umelou výživou, začíname podávať príkrmy od 4. mesiaca tak, aby v nasledujúcich pár mesiacoch postupne úplne nahradili umelú výživu
• Galaktosémia (ak enzým nechýba úplne, je možné čiastočné dojčenie)
• Niektoré ďalšie vrodené poruchy metabolizmu, pri ktorých nie je dostatočne známe, ako správne postupovať, ako napríklad tyrosinémia a leucinóza, pretože sú raritné

2) Medicínsky akceptovateľné dôvody na kŕmenie dieťaťa mimo prsníka ideálne materským mliekom (čo nemusí znamenať kŕmenie fľašou; ak je to možné, kŕmenie pohárikom je najvhodnejšia metóda kŕmenia dieťaťa mimo prsníka) v prípade, že napriek odbornej pomoci sa dieťa nedokáže prisať:
• Ťažké deformity tváre
• Ťažké neurologické postihnutie
• Ťažká choroba matky, ktorá jej neumožňuje, aby sa o dieťa starala

3) Spoločenské dôvody na podávanie umelej výživy (pričom to neznamená, že umelá výživa musí byť podávaná fľašou) v prípade, že nie je možné zabezpečiť prísun materského mlieka z banky mlieka:
• Výživa opusteného dojčaťa v ústavnej starostlivosti, príp. detskom domove. V prípade adopcie (či iných foriem osobnej starostlivosti) je možné, aby dojča dojčila adoptívna matka

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > V ktorých situáciách nie je dojčenie možné