Sú situácie, keď nie je dojčenie možné?

Dojčenie je nielen spôsob výživy bábätiek a malých detí, ale aj spôsob starostlivosti o ne. Dojčenie je spôsob, akým bábätko pokračuje vo vnútornomaternicovom vývine. Umelá výživa sa v dnešnej dobe stala takou bežnou, že sa používa vo vysokom percente bábätiek, pri ktorých to nie je potrebné. Deje sa to preto, že ženy nedostávajú funkčné riešenia pri svojich problémoch s dojčením. Okrem toho tiež dostávajú nesprávne informácie a bežne potom ľudia nadobudnú pocit, že je dlhý zoznam okolností, za ktorých sa dojčiť nedá alebo nesmie. Ako to teda je? Existujú situácie, ktoré sú dôvodom na to, aby bábätko dostávalo umelé mlieko? Áno, v určitých situáciách môže byť umelé mlieko život zachraňujúce a tieto dôvody môžeme rozdeliť do 3 kategórií:

1) Medicínsky akceptovateľné dôvody na podávanie umelej výživy:
• Po prvých pár dňoch do prvých pár mesiacov, ak je dočasne alebo trvalo znížená tvorba materského mlieka, ktorá spôsobuje neprospievanie a pri ktorej sa tvorbu mlieka nepodarilo zvýšiť a zároveň nebolo možné zabezpečiť materské mlieko z banky mlieka.
• Po prvých pár mesiacoch nie je umelá výživa potrebná, ak je dieťa čiastočne dojčené a zároveň prijíma dostatok rozmanitých príkrmov.
• Dieťaťu, ktoré bolo kŕmené výlučne umelou výživou, začíname podávať príkrmy od 4. mesiaca tak, aby v nasledujúcich pár mesiacoch postupne úplne nahradili umelú výživu. Po 6. mesiaci bábätko umelé mlieko nepotrebuje, aj keby nebolo vôbec dojčené. Môže dostávať rozmanité, zdravé, kaloricky bohaté jedlo v náležitom zložení.
• Galaktozémia (ak enzým nechýba úplne, je možné čiastočné dojčenie).
• Niektoré ďalšie vrodené poruchy metabolizmu, pri ktorých nie je dostatočne známe, ako správne postupovať, ako napríklad tyrozinémia a leucinóza, pretože sú raritné.
• V niektorých prípadoch raritné medicínske indikácie. 

2) Medicínsky akceptovateľné dôvody na kŕmenie dieťaťa mimo prsníka ideálne materským mliekom (čo nemusí znamenať kŕmenie fľašou; ak je to možné, kŕmenie pohárikom je najvhodnejšia metóda kŕmenia dieťaťa mimo prsníka) v prípade, že napriek odbornej pomoci sa dieťa nedokáže prisať:
• Ťažké deformity tváre.
• Ťažké neurologické postihnutie.
• Ťažká choroba matky, ktorá jej neumožňuje, aby sa o bábätko starala.

3) Spoločenské dôvody na podávanie umelej výživy (pričom to neznamená, že umelá výživa musí byť podávaná fľašou) v prípade, že nie je možné zabezpečiť prísun darcovského materského mlieka z banky mlieka:
• Výživa opusteného bábätka v ústavnej starostlivosti, príp. detskom domove. V prípade adopcie (či iných foriem osobnej starostlivosti) je možné, aby dojča dojčila adoptívna matka.
• Výživa bábätka, ktorého matka zomrela.

Návod na použitie a prípravu komerčnej umelej výživy nájdete v našom článku.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > V ktorých situáciách nie je dojčenie možné