Dojčenie až trojnásobne znižuje riziko bolesti po cisárskom reze

Na základe výskumu z júna 2017 dojčenie znižuje pocity nepohodlia alebo bolesti po cisárskom reze až trojnásobne. Matky, ktoré rodili cisárskym rezom a dojčili krátkodobo zažívali až trojnásobne častejšie pretrvávajúce bolesti, oproti matkám, ktoré po cisárskom reze dojčili najmenej dva mesiace. Výskum zistil, že bolesť po cisárskom reze uvádza 8 % žien, ktoré dojčili viac než 2 mesiace po pôrode a až 23 % žien, ktoré po cisárskom reze dojčili menej než 2 mesiace.

Ref.: www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170604115807.htm

O to dôležitejšie je pomôcť matkám po cisárskom reze, aby úspešne dojčili. Nie je pravda, že po cisárskom reze sa materské mlieko "tvorí neskôr". Aj v prípade cisárskeho rezu (i pri predčasnom pôrode) prichádzate do pôrodnice s prsníkmi, v ktorých je už mlieko. Tvorba mlieka je teda po cisárskom reze a po vaginálnom pôrode rovnaká. Môžete dojčiť už pri prvej možnej príležitosti. 

Jediný rozdiel medzi cisárskym rezom a vaginálnym pôrodom z hľadiska tvorby mlieka môže byť v tom, že po cisárskom reze je ďaleko častejšie, že matka po prvýkrát dojčí bábätko až viacero hodín (dní) po pôrode a kým matka začne dojčiť, bábätko býva kŕmené fľašou, prípadne dostane cumlík. Kombinácia neskorého začiatku dojčenia s kŕmením z fľaše a s cumlíkom, môže byť príčinou následných ťažkostí s prisávaním bábätka či dojčením ako takým. Ale nemusí to tak byť. V prípade cisárskeho rezu, môžete pre dojčenie urobiť tieto kroky:

  • Dajte si položiť bábätko na hruď koža na kožu čo najskôr a strávte tak čo najviac času.
  • V kontakte koža na kožu pokračujte hneď, ako budete mať bábätko pri sebe.
  • Začnite s dojčením čo najskôr, ideálne už počas prvého kontaktu koža na kožu.
  • Nie je pravda, že po cisárskom reze mlieko budete mať až neskôr; s mliekom prichádzate už do pôrodnice. Čím skôr s dojčením začnete, tým to môže byť jednoduchšie.
  • Ak ste od bábätka oddelená, najneskôr hodiny po pôrode požiadajte o skúmavku a začnite s odstriekavaním mlieka po kvapkách do skúmavky; odkvapkané mlieko by malo byť podané bábätku priamo zo skúmavky do pusinky; odstriekavajte po kvapkách často. Tieto kvapky mlieka predstavujú pre vaše bábätko tekuté zlato.
  • Požiadajte o pomoc s priložením bábätka tak, aby poloha a prisatie boli čo najlepšie, aby ste sa vyhli poraneniu bradaviek už pri prvých prisatiach. Pri správnej polohe a správnom prisatí bude zároveň bábätko získavať najviac mlieka.
  • Vyhnite sa použitiu cumlíka.
  • Ak je dokrmovanie skutočne potrebné, nepoužívajte fľašu, ale laktačnú pomôcku priamo na prsníku, príp. pohárik/skúmavku, ak sa bábätko neprisáva.

Po cisárskom reze je kontakt bábätka a matky koža na kožu rovnako dôležitý ako pri vaginálnom pôrode. Ak sa neuskutoční, skúste ho dohnať hneď, ako to bude možné. Ďalší nedávny výskum dokázal, že mieru bolestivosti po pôrode cisárskym rezom dokáže okrem dojčenia zmierniť aj kontakt koža na kožu s bábätkom. Podľa tohto výskumu matky, ktoré mali možnosť byť v kontakte koža na kožu s bábätkom ešte počas operácie, uvádzali nižšie prežívanie bolesti a vyššiu spokojnosť s pôrodom.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dojčenie až trojnásobne znižuje riziko bolesti po cisárskom reze