Stanovisko k informáciám Magazínu zdravia SME

Považujeme za dôležité uviesť na pravú mieru informácie spomínané v článku Riziká dojčenia po druhom roku dieťaťa v SME Magazín zdravia, (máj, 2014).

Informácie v článku o tom, že dojčenie po 2. roku života nie je vhodné, prípadne by sa nemalo diať viac ako raz za deň, odporujú nielen antropologickým, psychologickým a medicínskym poznatkom, ale aj odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEF ako aj snahám o ochranu verejného zdravia dojčením a zníženie chorobnosti a nákladov za zdravotnú starostlivosť.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dojčenie do 2 rokov ako minimum a potom odporúča, aby deti boli dojčené ďalej až do prirodzeného odstavenia: „Už malý nárast v počte dlhodobo dojčených detí by dokázal zabrániť 10 % všetkých úmrtí detí pod 5 rokov. Dojčenie zohráva zásadnú a podceňovanú úlohu pri liečbe a prevencii detských ochorení.“

Dojčenie je navyše dôležité nielen pre zdravie a výživu detí, ale aj pre zdravie matiek. S každým mesiacom dojčenia navyše sú matky viac a viac chránené voči rakovine prsníka, rakovine vaječníkov, srdcovým ochoreniam, vysokému krvnému tlaku či osteoporóze.

Dojčenie nielenže prispieva k rozvoju mozgu detí, ale je dôležité aj pre budúce duševné zdravie dieťaťa. Prispieva k zvyšovaniu inteligencie, kognitívnych schopností a rozvoju reči dieťaťa vo veku, v ktorom sa dieťa mimoriadne rýchlo vyvíja a počas celej doby trvania dojčenia.

Je zrejmé, že tento článok je zhrnutím pôvodného článku Pavla Suchánka, ktorý vyšiel v marci 2014 vo viacerých českých médiách. V článku sa uvádza, že dojčenie by „nemalo prekročiť druhý rok života“, pretože „materské mlieko je relatívne bohaté na tuky a vie sa, že pokiaľ dojčenie prekročí druhý rok, môže zvyšovať hladinu cholesterolu a riziko obezity“. Nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. Existuje množstvo štúdií, ktoré dokazujú, že materské mlieko je nesmierne dôležité na to, aby dieťa v dospelosti malo normálne hladiny cholesterolu, normálny krvný tlak, aby sa predchádzalo riziku kardiovaskulárnych ochorení a infarktu. Dojčenie, a to práve dlhodobé dojčenie až do prirodzeného odstavenia, je prevenciou obezity a zvýšenie počtu dojčených detí sa spája práve s nižšou mierou obezity. Jedna z takýchto štúdií sa dokonca uskutočnila aj v Českej republike na českých dojčených deťoch.

Čo sa týka tukov v materskom mlieku – ide o tuky, ktoré sú pre rast detí nevyhnutné, obsahujú látky, ktoré prospievajú rozvoju mozgu, pozitívne vplývajú na detský organizmus, sú presne tým, čo deti majú dostať, keďže sú ľudskému druhu vlastné. Navyše tieto tuky obsahujú potrebné v tukoch rozpustné vitamíny, materské mlieko z veľkej časti napríklad pokrýva potrebu vitamínu A aj v 2.  a 3. roku života. V tukoch nachádzajúcich sa v materskom mlieku sa navyše nachádzajú látky, ktoré chránia dieťa pred infekciami a sú dôležitou súčasťou budovania imunitného systému dieťaťa. Navyše sú to tuky, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie kalorického príjmu dieťaťa.

Naopak, riziko obezity či vysokých hladín cholesterolu predstavuje podávanie umelého mlieka, ktoré takmer z polovice tvorí nejaká forma cukru. K tomu pristupuje skutočnosť, že deti, ktoré pijú umelé mlieko, dostávajú príliš veľké množstvo bielkovín, nehovoriac o tom, že dostávajú tuky v nevhodnom zložení a úplne nepodobné tým, ktoré by mali dostať.

Okrem toho odporúčanie pána Suchánka nahrádzať materské mlieko umelou výživou je nevedecké, nefyziologické, neopodstatnené, nie je založené na medicínskych poznatkoch, nezodpovedá odporúčaniam autorít v odbore ani kódexu WHO o marketingu náhrad materského mlieka, z ktorého vyplýva, že podávanie umelého mlieka po 6. mesiacoch je nielen nevhodné, ale aj škodlivé. Jeho odporúčanie je len kopírovaním odporúčaní firiem vyrábajúcich umelé mlieko a opakovaním ich marketingových stratégií a reklám. Neexistuje jediný dôvod, pre ktorý by sa deťom, ktoré majú 6 mesiacov, rok či dva, malo dojčenie nahrádzať umelým mliekom – ktoré ani zďaleka neobsahuje všetko to, čo obsahuje materské mlieko. Neexistuje jediný dôvod na obmedzovanie dojčenia. Prečo nahrádzať jedinečné a zázračné materské mlieko šité na mieru potrieb dojčeného dieťaťa sušeným kravským mliekom?

Dojčenie má trvať niekoľko rokov, nie mesiacov, a počas celej doby je prospešné pre zdravie dieťaťa a matky, pre rozvoj mozgu a pre psychický vývin dieťaťa ako i rozvoj vzťahu matky a dieťa. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je vzhľadom na dnešné vedecké poznatky a štúdie nezodpovedné odrádzať matky od dojčenia v 2. či 3. roku života a odporúčať umelú výživu.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Stanovisko k informáciám Magazínu zdravia SME