Ako dokŕmiť dieťa na prsníku

Kedy dokrmovať?

Ešte predtým, než začnete dokrmovať, poraďte sa s laktačnou poradkyňou a nájdite spoločne spôsoby, ako zvýšiť tvorbu mlieka. Odstráňte príčiny, pre ktoré sa tvorba mlieka mohla znížiť a urobte všetky kroky pre to, aby sa zvýšila. Ak je dokrmovanie skutočne nevyhnutné, dajte prednosť dokrmovaniu priamo na prsníku. A zároveň s dokrmovaním podniknite kroky na zvýšenie tvorby mlieka tak, aby ste dokrmovanie mohli odstrániť. Ak to situácia dovoľuje, tak udržanie výlučného dojčenia je mimoriadne dôležité.

Čím dokrmovať?

Niekedy sa predpokladá, že dokrmovanie umelým mliekom je jediná možnosť, ale nie je to tak. Zaujímajte sa o možnosti darcovského materského mlieka. Vďaka darcovskému materskému mlieku sa môžete vyhnúť použitiu umelého mlieka. Ak chcete vedieť, prečo je materské mlieko také dôležité, pozrite si zloženie materského mlieka v porovnaní s umelým mliekom. Darcovské materské mlieko poskytujú napríklad aj banky materského mlieka.

1) Ak má vaše bábätko len jeden, dva či tri dni, tak na to, aby vypilo potrebné množstvo materského mlieka vo väčšine prípadov stačia jednoduché úpravy dojčenia. V prvých dňoch bábätká pijú maličké množstvá mlieka, pretože sa rodia s maličkým žalúdkom. A ak je dokrmovanie naozaj nevyhnutné, tak treba v prvom rade zvážiť možnosti dokrmovania vlastným odstriekaným materským mliekom či darcovským materským mliekom, a v prípade, že obe možnosti nie sú k dispozícii, tak 5 % roztokom glukózy. V prvých dňoch sa použitiu umelého mlieka dá vyhnúť a je dôležité, aby sa tak stalo.

2) Ak má vaše bábätko viac ako 4 mesiace a vy potrebujete dokrmovať, namiesto umelého mlieka použite normálne jedlo. V tomto veku je bežné čerstvé jedlo oveľa lepšie ako umelé mlieko. Ak aj dokrmujete umelým mliekom, začnite ho nahrádzať jedlom. Príkrmy v tomto veku môžete podávať lyžičkou alebo prstom.

3) Po 6 mesiaci nepotrebuje bábätko, ktoré papá dostatočné množstvo dostatočne rozmanitých potravín, žiadne umelé mlieko.

Ako dokrmovať?

Najlepší spôsob ako dokrmovať je priamo na prsníku - laktačnou pomôckou. Prečo?

  • Pretože bábätko sa učí dojčiť dojčením.
  • Pretože matka sa učí dojčiť dojčením.
  • Pretože z pohľadu bábätka je bábätko stále na prsníku.
  • Pretože bábätko aj napriek dokrmovaniu pije stále na prsníku.
  • Pretože bábätko sa učí zlepšovať pitie na prsníku a neučí sa iné spôsoby satia. Netreba teda používať fľašku.

Prečítajte si náš článok o tom, prečo na dokrmovanie nepoužívať fľašku.

Čo je to laktačná pomôcka?

Laktačná pomôcka je spôsob, ako dokŕmiť bábätko priamo na prsníku. Môžete si ju veľmi jednoducho zostrojiť doma. Ide o cievku, ktorá mlieko privádza na prsník a dieťa vďaka nej pije aj dodatočné mlieko aj mlieko z prsníka.

Pozrite si toto video toho, ako sa laktačná pomôcka zavádza a používa:

Ako si zostrojíte laktačnú pomôcku?

V zdravotných potrebách si kúpite cievku s označením CN-01:


Zadná strana


Predná strana s cievkou

Nekupujte si hrubšiu cievku. Uzáver dolného konca cievky, ktorým je cievka uzavretá, je dobré odstrihnúť, aby nebránil toku mlieka z nádoby. Tento koniec ponoríte do nádoby s mliekom, ktorým chcete bábätko dokŕmiť. Použitie cievky na prsníku vám ukáže laktačná poradkyňa.

Pozrite si video zostrojenia laktačnej pomôcky:


Cievka je ponorená v nádobe s mliekom na dokŕmenie bábätka


Cievku je možné vložiť do akejkoľvek nádoby


Prsník mierne odsunieme a zavedieme do ústočiek bábätka cievku


Druhý koniec cievky sa nachádza v ústočkách bábätka

Pozrite si naše video použitia laktačnej pomôcky a vkladania laktačnej pomôcky do ústočiek bábätka spoločne s prsníkom:

Prečítajte si aj detailný článok pre zdravotníkov o tom, ako sa vyhnúť použitiu fľaše prostredníctvom dokrmovania laktačnou pomôckou priamo na prsníku.

Prečítajte si aj odpoveď z našej poradne dojčenia týkajúcej sa zdravotnej bezpečnosti používania cievky CN-01 pre dokrmovanie bábätka na prsníku pri dojčení.