6 bodov pre úspešné dojčenie

Svetoví experti z medicínskeho časopisu Lancet v roku 2016 uzavreli výsledky 30 rokov výskumov. Časť výskumu sa týka porovnávania dostupných údajov z krajín, ktoré urobili kroky pre podporu dojčenia (napr. Brazília). Na základe týchto výsledkov Lancet vypracoval 6 dôležitých bodov, ktoré najviac ovplyvňujú to, či budú matky dojčiť a či bude dojčenie úspešné na úrovni krajiny:

  • rozširovať presné informácie o dojčení

Lancet ukázal, ako veľmi škodí podpore dojčenia, ak sa v krajine vyskytuje množstvo rôznorodých informácií o dojčení. Pre podporu dojčenia nie je nič horšie, ako keď matka na tú istú otázku dokáže z rôznych zdrojov získať viacero rôznych názorov.

  • Zlepšovanie pozitívnych postojov spoločnosti voči dojčeniu
  • Ukázať politickú vôľu pre podporu dojčenia

Lancet zistil, že dojčenie výrazne ovplyvňujú stanoviská vlády voči dojčeniu: stačilo, aby sa len vláda vyslovila, že podporuje dojčenie a v krajine stúpli počty dojčených detí.

Lancet ukázal, že rovnako dôležité sú vyjadrenia zo strany zdravotníckeho personálu. Skúmali napr. či pediatrická spoločnosť v krajine vydala vyjadrenie o tom, že podporuje dlhodobé dojčenie – ak takéto vyjadrenie pediatrická spoločnosť vydala, v krajine výrazne stúpli počty dojčených detí

  • Regulovať priemysel na výrobu umelého mlieka zavedením, monitorovaním a dodržiavaním kódexu WHO o marketingu náhrad materského mlieka
  • Nastaviť na úrovni zdravotníctva intervencie pre podporu dojčenia a monitorovať ich dodržiavanie – napr. nastaviť, že pre správny začiatok dojčenia je kľúčový kontakt koža na kožu a monitorovať dodržiavanie tohto kroku
  • Ochrana matiek z hľadiska materskej dovolenky, z hľadiska pracovného práva

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > 6 bodov pre úspešné dojčenie