Dojčenie zostáva na Slovensku bez systémovej podpory

Dojčením by sa na Slovensku ušetrili finančné prostriedky v miliardách eur ročne. Dojčenie sa môže každý rok týkať minimálne 100-tisíc detí, 100-tisíc žien, a teda v rámci rodín minimálne 300-tisíc ľudí. Väčšina žien, ktoré chceli dojčiť, je sklamaná, že dojčenie, ktoré ženy považovali pred pôrodom za jednoduché a samozrejmé, sa pre ne stane nočnou morou spojenou s bolesťami či obavami z nepriberania dieťatka. Ktoré kroky by to pomohli zmeniť?

Nedostatočná reálna podpora zo strany štátu a enormný vplyv firiem vyrábajúcich umelú výživu

Toto sú faktory, ktoré bránia systémovej podpore dojčenia. Je potrebné zamerať sa na zníženie počtu detí, ktoré už v pôrodnici dostanú umelé mlieko, často napriek nesúhlasu rodičov a bez informovaného súhlasu. Začať nezávislé vládne informačné kampane o riešeniach problémov s dojčením, aby repertoár riešení nezahŕňal len prechod na umelú výživu.

Je potrebné začať hovoriť o tom, že dojčenie je dôležité podporovať nielen prvých 6 mesiacov po narodení, ale podľa WHO minimálne 2 roky a potom ďalej. Podpora dojčenia teda musí ísť ďalej ako len podpora dojčenia v nemocniciach – ide o následnú podporu:

  • preplácanie laktačného poradenstva z verejného poistenia,
  • odstránenie reklamy na umelé mlieko a náhrady prsníka,
  • verejné kampane za dojčenie,
  • štátna podpora organizácií, ktoré sa dojčením zaoberajú.

V rámci medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky treba začať zbierať štatistické údaje o výlučnom dojčení v pôrodniciach, v 6. mesiacoch veku bábätka a potom až do 2 rokov veku dieťaťa.

Udržanie dĺžky rodičovskej dovolenky za vhodných finančných podmienok na úrovni 3 rokov je významný nástroj na umožnenie dojčenia ženám. Investícia do rodičovskej dovolenky v kombináciou podpory dojčenia je zdravotne aj finančne výhodnejšia ako investície do budovania jaslí. Pretože dojčenie je významným a neopomenuteľným determinantom zdravia.

Systémová podpora pre dojčenie je kriticky dôležitý faktor pre zdravie celej populácie a predstavuje jedno z najefektívnejších preventívnych opatrení v zdravotníctve. Existuje množstvo vedeckých dôkazov a medicínskych štúdii, ktoré sa zhodujú, že dojčenie je rozhodujúce pre zdravie dieťaťa (napr. ochraňuje pred mnohými civilizačnými ochoreniami, baktériami, vírusmi a inými patogénmi, chráni pred stresom a vysokou hladinou kortizolu, čím sa zvyšuje odolnosť dieťaťa proti infekciám) a tiež, že dojčenie zohráva dôležitú úlohu aj pri budovaní imunitného systému, mozgu, tráviaceho traktu a mikrobiómu. Dojčenie má rozhodujúci dlhodobý vplyv na zdravie dieťaťa v detstve i v dospelosti a na zdravie matky a jej ochranu pred významným počtom ochorení (Prentice, Paul, 2000). Dojčenie či nedojčenie hrá kľúčovú rolu nielen zo zdravotného, ale aj sociálneho, psychologického, finančného či ekologického hľadiska. Výživa dieťaťa dojčením v prvých niekoľkých rokoch života natrvalo pozitívne ovplyvňuje celú spoločnosť (Sankar MJ, 2015; Lancet, 2016; UNICEF/WHO, 2018, Grummer-Strawn a kol., 2004; Harder a kol., 2005; Chowdhury a kol., 2015; Aune a kol., 2014; Paintal, Aguayo, 2016; Brown a kol., 1990). Zdravie nedojčených detí je ohrozené okrem iného podvýživou, hnačkovými ochoreniami, ochoreniami horných a dolných dýchacích ciest – zápalom priedušiek či zápalom pľúc, zápalom stredného ucha, rozličnými vírusovými ochoreniami či chorobami bakteriálneho pôvodu, infekciami pochádzajúcimi z kontaminácie pri príprave umelého mlieka či cukrovkou (Sankar MJ, 2015).

Aj v susednej Českej republike sa na parlamentnej úrovni konštatovalo, že podpora dojčenia je kľúčovým determinantom verejného zdravia (uznesenie Výboru pre zdravotnú a sociálnu politiku Senátu parlamentu Českej republiky č. 49 zo dňa 23. 7. 2019). Poisťovne v Českej republike začali preplácať laktačné poradenstvo.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravila mnoho dokumentov na podporu dojčenia, ktoré sa odvíjajú od jej odporúčania ohľadne minimálnej dĺžky dojčenia 2 roky a potom ďalej; z čoho prvých 6 mesiacov života dieťaťa WHO odporúča výlučné dojčenie bez pridávania či ochutnávania jedla, tekutín či príkrmov. WHO ukladá štátom povinnosť monitorovať a reportovať percento dojčených detí počas prvých dvoch rokov života dieťaťa a vláda Slovenskej republiky by mala túto povinnosť začať napĺňať.

Cieľom by malo byť deklarovať a vyzdvihnúť dôležitosť dojčenia a potrebu vytvorenia vhodných systémových podmienok na jeho podporu zo strany štátu, a to z hľadiska vzdelávacieho, metodického, finančného či personálneho. Súčasne je potrebné, aby sa všeobecne záväzným právnym predpisom vytvorili štandardné odporúčania a ošetrovateľské postupy a ustanovili podrobnosti o metodických podmienkach na podporu dojčenia, aby tieto boli jednotné a platili vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Tieto by mali byť pripravené v spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré sa tejto problematike venujú a ktoré zastupujú rodičov a ich deti ako prijímateľov zdravotnej starostlivosti. 

Autori v Breastfeeding Series z medicínskeho časopisu Lancet považujú za dôležité, aby v rámci ochrany verejného zdravia bola vyvrátená „rozšírená nesprávna predstava, že dojčenie sa dá nahradiť umelou výživou bez škodlivých dôsledkov.“ Vzhľadom na zraniteľnosť detí v prvých rokoch života a na riziká spojené s nevhodným spôsobom kŕmenia, čo zahŕňa nepotrebné a nesprávne použitie umelej výživy, si dojčenie vyžaduje špeciálnu legislatívnu ochranu a podporu. Cieľom je prispieť k poskytnutiu bezpečnej a primeranej výživy detí tým, že bude chrániť dojčenie, a tým, že sa začne proces, ktorý povedie k správnemu používaniu umelej výživy tam, kde je to nevyhnutá, na základe nezávislých informácií.

Slovensko - unikát v podpore dojčenia

Napriek absencii systémovej podpory dojčenia viacerí odborníci a odborníčky na dojčenie zo sveta označujú Slovensko za svetový unikát v podpore dojčenia a to práve vďaka aktivitám o. z. MAMILA. 

Podarilo sa nám veľa zmeniť. Od mýtov o tom, prečo nedojčiť raz za 3 hodiny, prečo pitie nespoznáte podľa toho, že sa bábätku hýbu ušká, cez "predné a zadné" mlieko až po dnešné časy, v ktorých si s jednoduchšími problémami s dojčením často pomôžu samotné ženy tým, že si preštudujú informácie z www.mamila.sk. V MAMILE pracuje celý tím expertov a expertiek, ktorí dobrovoľne pomáhajú situáciu s dojčením zlepšovať nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a iných krajinách Európy. V tejto oblasti MAMILA supluje rolu štátu. Ako prví sme na Slovensko priniesli vedecké informácie o kontakte koža na kožu, o nosení detí v nosičoch a šatkách, spoločnom spaní, vytvorili sme systém rozsiahleho a kvalitného vzdelávania v oblasti laktačného poradenstva doplneného supervíziami, máme kurz online o vzťahovej výchove, pričom informácie o tejto téme sme na Slovensko tiež priniesli ako prví. Ako prví sme začali vysvetľovať dlhodobé dojčenie (čiže normálnu dĺžku dojčenia). Pozvali sme odborníkov zo zahraničia, ako napríklad svetovo známeho pediatra dr. Jacka Newmana, odborníka na vzťahovú výchovu, dr. Roberta Searsa, odborníka na kontakt koža na kožu a predčasne narodené deti, dr. Nilsa Bergmana. Máme vypracovaný systém toho, ako situáciu s dojčením zlepšiť, a pomohlo by nám, ak by naše projekty verejnosť podporila finančne.

Dojčenie potrebuje vašu pomoc

Bez systémovej podpory je dojčenie odkázané na dobrovoľnícku pomoc zo strany dobrovoľníčok a dobrovoľníkov a nadšených profesionálok a profesionálov v podpore dojčenia. Patria medzi nás odborníčky a odborníci na dojčenie. Patria medzi nás zdravotníčky a zdravotníci, psychologičky, farmaceutky, odborníci a odborníčky na rôzne oblasti života žien. Organizujeme kurzy pre nemocnice a zdravotnícky personál. Prinášame informácie z medicíny založenej na dôkazoch. 

Vytvorili sme sieť profesionálnych laktačných poradkýň na Slovensku, Čechách a 10 štátoch Európy. Poskytujeme poradenstvo pri dojčení, prípravy na dojčenie pre tehotné a dlhoročnú starostlivosť o dojčiace matky a ich deti na podporných skupinách dojčenia.

Stránky www.mamila.sk patria medzi najčítanejšie webové portály pre matky a to napriek tomu, že sa venujeme jednej jedinej téme: dojčeniu. Denne prinášame povzbudzujúce informácie na našom FacebookuInstagrame a ďalších sociálnych sieťach.

Podporte aktivity o. z. MAMILA, aby sme mohli pokračovať spoločne v pomoci ženám a ich bábätkám. Podporte dojčenie poukázaním 2 % z daní, cez mamila.darujme.sk/447 alebo darom na účet:

Bankové spojenie v SR v EUR: 
FIO banka
IBAN: SK4683300000002800344839
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

Bankové spojenie v ČR v Kč:
2200344827/2010 (FIO banka)

IBAN: CZ9520100000002200344827
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP

Ďakujeme!

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Médiá a dojčenie > Dojčenie zostáva na Slovensku bez systémovej podpory.