Materské mlieko nie je škodlivé

Česká televize na svojich webových stránkach 20. 5. 2021 zverejnila článok s názvom Štúdia odhalila v materskom mlieku 16 druhov „večných chemikálií“, týkajúci sa škodlivých perfluorovaných a polyfluorovaných látok (PFAS), ktoré skúmali v štúdii americkej organizácie Toxic-free Future (Budúcnosť bez toxínov). Článok Českej televize znepokojil mnoho dojčiacich žien a ich rodín. Od jeho vydania sa na nás obracajú ženy, ktoré sa od svojho okolia dopočuli, že vraj dojčením svojim deťom škodia alebo sú ony samy znepokojené, či to neznamená, že dojčenie nie je bezpečné.

Toto však nebolo pôvodné posolstvo štúdie a následného stanoviska, ktoré vydala organizácia Toxic-free Future a ktorú cituje Česká televize. Celý problém vznikol z nedostatočného vysvetlenia toho, prečo sa študovala prítomnosť toxických látok v materskom mlieku. Ani v pôvodnom stanovisku, ktorý vydala spoločnosť Toxic-free Future, ani v samotnom článku Českej televize nebolo podané vysvetlenie, že táto štúdia nemala za cieľ hodnotiť bezpečnosť dojčenia, ale že len využila materské mlieko ako jednoduchý nástroj na skúmanie kvality prostredia, v ktorom všetci žijeme.

Nevysvetlilo sa, že pri materskom mlieku ide o zázračnú tekutinu, ktorá dokáže byť zrkadlom kvality životného prostredia podobne ako voda v riekach či mužské spermie, mlieko iných živočíchov či meranie látok v ovzduší. Je pomerne jednoduché ho získať a použiť pre analýzu súčasného stavu.

Tieto články a štúdie teda nie sú informáciou, ktorú je možné interpretovať ako dôvod pre nedojčenie detí – pretože tieto látky sa nachádzajú úplne všade a ešte vo vyšších koncentráciách. Nemajú byť dôvodom na nedojčenie a používanie umelého mlieka a samotná spoluautorka štúdie Sheela Sathyanarayana v stanovisku organizácie Toxic-free Future vyhlásila: „Síce vieme, že PFAS sú škodlivé chemikálie, ale je dôležité pamätať na to, že materské mlieko poskytuje významné výhody pre zdravie novorodencov a detí. Materské mlieko je stále pre novorodencov to najlepšie.“

Toto vyjadrenie Česká televize vo svojom článku vôbec nespomenula. Namiesto toho preložili vyjadrenie ďalšej spoluautorky štúdie Eriky Schreder, ktorá vysvetlila, že v materskom mlieku by sa nemali nachádzať žiadne látky PFAS, a nabáda, aby sme „ochraňovali bábätká a malé deti počas týchto najzraniteľnejších období života“. Erika Schreder tiež dodala: „Matky sa veľmi snažia ochraňovať svoje bábätká, kým veľké korporácie pridávajú do svojich produktov tieto a ďalšie chemikálie, ktoré môžu kontaminovať materské mlieko, hoci je možné využiť bezpečnejšie alternatívy.“

Slová, ktoré mali zdôrazniť, že zaťažovanie životného prostredia látkami PFAS je zbytočné, pretože je možné použiť bezpečnejšie látky, v skutočnosti vyznievajú tak, že dôsledkom používania týchto látok je ohrozovanie dojčených detí ako skupiny. Bez vysvetlenia, prečo sa na analýzu stavu životného prostredia používa materské mlieko, a bez vysvetlenia, že ak sa nájdu škodlivé látky v materskom mlieku, je nepochybné, že sa nachádzajú aj všade inde v našom okolí (a rovnako aj v umelom mlieku), a teda novorodenci a malé deti (ako aj všetci ostatní ľudia) sa s nimi jednoducho stretávajú, tieto informácie zavádzajúco vyzneli v neprospech dojčenia.

Je zrejmé, že v spoločnosti, v ktorej sa v skutočnosti dojčenie nepodporuje, môžu dojčiace matky a ich rodiny zneistiť akákoľvek informácie o možnej „škodlivosti“ materského mlieka. Občianske združenie MAMILA sa v roku 2019 zapojilo do štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie o životnom prostredí, v ktorej sa študovali perzistentné organické znečisťujúce látky (POPs). Spolupracovali sme s Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Štúdia WHO, do ktorej dojčiace ženy prispeli darovaním materského mlieka, ukázala, že sme za posledné roky urobili aspoň malý krok k dodržiavaniu dohôd o zlepšovaní životného prostredia. Aj v súvislosti s tým, aké jednoduché je tieto štúdie dezinterpretovať a použiť ich na zastrašovanie dojčiacich žien, vo výsledkoch k štúdii, do ktorej sa zapojila MAMILA, autorka štúdie dr. Ľubica Murínová zdôrazňuje: „Chceme zdôrazniť, že výsledky koncentrácie POPs v materskom mlieku majú informatívny význam a nemôžu byť interpretované ako zdravotné riziko pre matku ani pre jej dieťa. V dnešnej dobe sme všetci každý deň v kontakte s chemickými látkami, vrátane POPs a nevieme sa tomu vyhnúť, preto ich môžeme namerať v tele každého z nás. Mnohé toxické látky sa nachádzajú aj v materskom mlieku – a to sa týka každej ženy, aj takej, čo žije v tzv. „čistej oblasti“. Materské mlieko obsahuje látky dôležité pre zdravý vývoj dieťaťa a svojim zložením dokáže najlepšie pokryť jeho potreby. Pozitíva dojčenia vysoko prevyšujú možné riziko z prítomnosti niektorých cudzorodých látok v materskom mlieku. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila, že dojčenie je absolútnou prioritou výživy dieťaťa, je jednoznačne prospešné pre jeho zdravie a musí byť podporované.“

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Médiá a dojčenie > Materské mlieko nie je škodlivé