Zakazujeme vám dojčiť!

Dojčenie a súdne pojednávanie týkajúce sa starostlivosti o dieťatko po rozvode

Verili by ste, že keď sa pri súdnom pojednávaní týkajúcom sa starostlivosti o Jankinho 3-ročného synčeka sudca pred pár mesiacmi (a teda v 21. storočí) spýtal súdnej znalkyne v odbore psychológia, či je "vhodné, aby otec dieťa bral násilím, kedy plače a dáva jasne najavo, že nechce ísť k nemu", odpoveď znela: "Dôležité je, či ho druhý rodič dokáže primerane prirodzeným spôsobom utíšiť a či sa dieťa upokojí po prvotnom návale plaču a negatívnych emócií"?
Je skutočne možné, že niekto považuje násilie za dobrý spôsob, ako vytvárať medzi otcom a dieťaťom vzťah? A neuvažuje o plači dieťaťa ako o komunikácii, ktorou ukazuje, že by preň bolo dôležité, aby sa s otcom mohlo stretávať v pohodovej atmosfére bez plaču a mohlo sa na stretnutia s ním tešiť namiesto toho, aby očakávalo negatívne emócie? 

Oveľa horšie je však vyjadrenie tejto znalkyne k dojčeniu. V ňom vidno chýbajúcu základnú znalosť o míľnikoch dojčenia a o tom, že dojčenie má význam nielen po prvom či druhom roku života a že žiadna vedecká literatúra, či už medicínska alebo psychologická, nemá dôkazy o tom, že by sa dojčenie malo ukončiť v 18. mesiacoch. WHO spoločne s inými autoritami uvádza, že deti majú byť dojčené do 2 rokov a potom v dojčení pokračovať ďalej. Napriek tomu táto znalkyňa bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov konštatuje, že: 
"Príliš dlhé dojčenie vedie k tomu, že je narušený normálny priebeh procesu separácie - individualizácie dieťaťa, a to zbytočne "pripútavajúce" ho k matke. Z hľadiska psychológie vývoja dieťaťa je dôležité prestať dojčiť dieťa medzi 12. a 18. mesiacom, nakoľko v tomto období si dieťa začína formovať osobnosť. ... Pokiaľ dieťa pravidelne potrebuje časť tela matky, nebude sa u neho formovať nijaká osobná autonómia a pre také dieťa bude veľmi ťažké psychologicky sa odtrhnúť od matky, bude sa cítiť menejcenné a závislé, nebude si sebou isté."

Ako sa vlastne zo všetkých pozitív dojčenia zrazu v určitom veku dieťaťa stane niečo, čo "narúša" vývin dieťaťa? Stretli ste sa aj vy s podobnými výrokmi od svojho okolia? Naozaj nemajú vaše deti, ktoré boli dojčené viac ako 18 mesiacov, "nijakú osobnú autonómiu"?

Má žena právo nadojčiť svoje dieťa pred odchodom zo škôlky?

Kedysi, keď ľudia nerozumeli dĺžke dojčenia do samoodstavenia, tak často vtipkovali "veď sa nebude dojčiť, kým pôjde do škôlky". Ešte aj teraz niektorých ľudí bez skúseností s dlhodobým dojčením desí predstava dojčenia 3-ročného dieťaťa. Majú pocit, že dojčenie je len pre bábätká a potom je už nejaká "divnosť". Dokonca niekedy si myslia, že to škodí dieťaťu alebo že to matka robí pre seba a dieťaťu dojčenie vnucuje.

Nie je to tak. Dojčenie je dôležité pre väčšie dieťa. V situácii, keď interakcie v škôlke a separácia od mamy znamenajú stres, je dojčenie pri zvítaní s mamou úľava, relaxácia, možnosť spracovať všetko, čo sa za deň udialo a neverbálny spôsob, ako opäť nadviazať na vzťah s matkou. Dojčenie poskytuje dieťaťu jedinečný nástroj na zvládanie náročných situácií a vyrovnávanie sa s nimi. Nehovoriac o príleve novej energie a oveľa väčšej ochote kráčať domov. Dojčenie zlepšuje správanie dieťaťa ako aj jeho schopnosť byť samostatné a nezávislé a zároveň mu dáva istotu.

To, že sa dieťa pri odchode zo škôlky nadojčí, nikoho neohrozuje, ničomu to nevadí. Počet dlhodobo dojčených detí sa našťastie neustále zvyšuje, stále viac detí je dojčených aj vo veku 3 rokov či viac. Je to normálne. Takže v škôlkach sú deti, ktoré sa nedojčia, a aj tie, ktoré sa dojčia. Všetky tieto deti majú svoje potreby, veci, ktoré im pomáhajú zvládať chodenie do škôlky a trávenie času bez matky. 

Dojčenie uľahčuje život. Nie je to proti žiadnym pravidlám fungovania škôlok, nie je žiadny dôvod, aby sa dieťa nemohlo nadojčiť. Ale aj tak je to niektorým ľuďom proti srsti, ako napríklad riaditeľke jednej škôlky, ktorá miesto toho, aby chápala potrebu dieťaťa nadojčiť sa, bola ochotná dokonca napísať písomné vyjadrenie, ktoré matke dojčenie zakazuje (z dôvodu zachovania anonymity sme vynechali názov škôlky a meno dieťaťa, ale oboje máme dostupné): "Dolupodpísaná riaditeľka materskej školy NÁZOV ŠKÔLKY podľa školského poriadku Vám týmto zakazujem kojenie dieťaťa MENO DIEŤAŤA v priestoroch materskej školy. Žiadam Vás rešpektovať riaditeľský zákaz, v opačnom prípade môže viesť k porušeniu školského poriadku zákonným zástupcom a riaditeľka môže prerušiť dochádzku alebo vylúčiť dieťaťa z MŠ." 

Nenechajte si dojčenie vziať, na dojčení záleží.

Podporte dojčenie prostredníctvom https://mamila.darujme.sk/447/  alebo zaslaním príspevku pre o. z. MAMILA na náš účet: SK4683300000002800344839, aby sme mohli aj naďalej podporovať rodiny v dojčení. Pretože na dojčení záleží.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Médiá a dojčenie > Zakazujeme vám dojčiť!