Reakcia na vystúpenie MUDr. Šimovičovej v Dámskom klube RTVS

Dokážete si predstaviť, že existujú pediatri, ktorí nielenže odporučia, aby 4-mesačné dojčené bábätko matka naučila na fľašu, ale aj to, aby ho prestala po roku dojčiť, a tvrdia, že lepšie než materské mlieko je pre takéto dieťa umelé mlieko, ktoré zároveň odmietajú nazývať "umelým"? Prečítajte si stanovisko o. z. MAMILA k takýmto výrokom.

Adresáti:

MUDr. Katarína Šimovičová
a
Redakcia Dámsky klub RTVS

Vec: Reakcia o. z. MAMILA na vyjadrenia MUDr. Kataríny Šimovičovej v relácii Dámsky klub RTVS odvysielanej dňa 3. 12. 2014 o 12:20

MAMILA, o. z., ako organizácia, ktorá sa zaoberá podporou pri dojčení a pomocou s dojčením, je mimoriadne znepokojená výrokmi MUDr. Šimovičovej v relácii Dámsky klub RTVS dňa 3. 12. 2014: www.rtvs.sk/televizia/archiv/10/53868 (od minúty: 16:24 v archívnom zázname). Toto je o to závažnejšie, že MUDr. Šimovičová je členka Výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste v tejto veci učinili nápravu a taktiež vydali stanovisko k týmto výrokom. Tieto výroky popierajú dôležitosť toho, aby bábätká boli výlučné dojčené 6 mesiacov tak, ako to odporúča WHO a ďalšie pediatrické spoločnosti na svete. Dojčené deti navyše nepotrebujú používať fľašky – niečo, čo MUDr. Šimovičová vo svojom vystúpení dôrazne odporúčala. Používanie fľašiek aj po 4. mesiaci môže spôsobiť matke problémy s dojčením či bolesti bradaviek a dieťa môže začať dojčenie odmietať. Nehovoriac o tom, že z medicínskeho hľadiska je používanie fľašiek a cumlíkov nielen nevhodné, ale aj škodlivé – z hľadiska vývinu ústnej dutiny, zubov, ako aj tvárových svalov a podobne. Nehovoriac o tom, že nie je zrejmé, prečo je vlastne lepšie, ak si bábätko buduje vzťah s fľaškou namiesto vzťahu s matkou.

Ďalej MUDr. Šimovičová nielenže nepodporila matky v dojčení, ale výslovne ich po 13. mesiaci odrádzala od dojčenia, a to napriek tomu, že WHO odporúča matkám dojčiť ďalej aj po 2. roku života a toto odporúčanie sa netýka len rozvojových krajín. Dokonca sa jej zdalo byť nevhodné, aby takéto dieťa bolo dojčené v ambulancii lekára.

Namiesto dojčenia a materského mlieka, ktoré po celú dobu dojčenia obsahuje neustále množstvo jedinečných výživových látok, imunitných faktorov a imunitných látok, a poskytuje nenahraditeľnú, na mieru šitú výživu, odporúčala používanie „formulí“ (umelej výživy). Toto je proti pravidlám o dodržiavaní kódexu WHO, ktorý navyše použitie umelej výživy po 6. mesiaci považuje za nepotrebné, ale navyše aj škodlivé. A nielen to. Pani MUDr. Šimovičová sa dokonca vo svojom vystúpení zmienila o konkrétnej značke umelej výživy, čo je aj proti pravidlám o reklame. Pani MUDr. Šimovičová otvorene chválila a propagovala firmy vyrábajúce umelé mlieko.

Informácie MUDr. Šimovičovej o tom, že dojčenie po 1. roku života nie je vhodné, odporujú antropologickým, psychologickým a medicínskym poznatkom, ale tiež odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEF, ako aj snahám o ochranu verejného zdravia dojčením a taktiež snahám o zníženie chorobnosti a nákladov za zdravotnú starostlivosť.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dojčenie do 2 rokov ako minimum a potom odporúča, aby deti boli dojčené ďalej až do prirodzeného odstavenia: „Už malý nárast v počte dlhodobo dojčených detí by dokázal zabrániť 10 % všetkých úmrtí detí do 5 rokov. Dojčenie zohráva zásadnú a podceňovanú úlohu pri liečbe a prevencii detských ochorení.“

Dojčenie, a to hlavne dlhodobé dojčenie, je dôležité nielen pre zdravie a výživu detí, ale aj pre zdravie matiek. S každým mesiacom dojčenia navyše sú matky viac a viac chránené proti rakovine prsníka, rakovine vaječníkov, srdcovým ochoreniam, vysokému krvnému tlaku či osteoporóze.

Dojčenie nielenže prispieva k rozvoju mozgu detí, ale je dôležité aj pre budúce duševné zdravie dieťaťa. Prispieva k zvyšovaniu inteligencie, kognitívnych schopností a rozvoju reči dieťaťa vo veku, v ktorom sa dieťa mimoriadne rýchlo vyvíja, a počas celej doby trvania dojčenia.

Existuje množstvo štúdií, ktoré dokazujú, že materské mlieko – aj po 1., 2. či 3. roku života dieťaťa – je nesmierne dôležité na to, aby dieťa v dospelosti malo normálne hladiny cholesterolu, normálny krvný tlak, aby sa predchádzalo riziku kardiovaskulárnych ochorení a infarktu. Dojčenie, a to práve dlhodobé dojčenie až do prirodzeného odstavenia, je prevenciou obezity a zvýšenie počtu dojčených detí sa spája práve s nižšou mierou obezity. Jedna z takýchto štúdií sa dokonca uskutočnila aj v Českej republike na českých dojčených deťoch.

Čo sa týka tukov v materskom mlieku – ide o tuky, ktoré sú pre rast detí nevyhnutné, obsahujú látky, ktoré prospievajú rozvoju mozgu, pozitívne vplývajú na detský organizmus, sú presne tým, čo deti majú dostať, keďže sú ľudskému druhu vlastné. Navyše tieto tuky obsahujú potrebné v tukoch rozpustné vitamíny, materské mlieko z veľkej časti napríklad pokrýva potrebu vitamínu A aj v 2.  a 3. roku života. V tukoch obsiahnutých v materskom mlieku sa navyše nachádzajú látky, ktoré chránia dieťa pred infekciami a sú dôležitou súčasťou budovania imunitného systému dieťaťa. Okrem toho sú to tuky, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie kalorického príjmu dieťaťa.

Naopak, riziko obezity či vysokých hladín cholesterolu predstavuje podávanie umelého mlieka, ktoré takmer z polovice tvorí nejaká forma cukru. K tomu pristupuje skutočnosť, že deti, ktoré pijú umelé mlieko, dostávajú príliš veľké množstvo bielkovín, nehovoriac o tom, že dostávajú tuky v nevhodnom zložení a úplne nepodobné tým, ktoré by mali dostať.

Okrem toho odporúčanie pani MUDr. Šimovičovej nahrádzať materské mlieko umelou výživou je nevedecké, nefyziologické, neopodstatnené, nie je založené na medicínskych poznatkoch, nezodpovedá odporúčaniam autorít v odbore ani kódexu WHO o marketingu náhrad materského mlieka, z ktorého vyplýva, že podávanie umelého mlieka po 6. mesiacoch je nielen nevhodné, ale aj škodlivé. Jej odporúčanie je len kopírovaním odporúčaní firiem vyrábajúcich umelé mlieko a opakovaním ich marketingových stratégií a reklám. Neexistuje jediný dôvod, pre ktorý by sa deťom, ktoré majú 6 mesiacov, rok či dva, malo dojčenie nahrádzať umelým mliekom – ktoré ani zďaleka neobsahuje všetko to, čo obsahuje materské mlieko. Neexistuje jediný dôvod na obmedzovanie dojčenia. Prečo nahrádzať jedinečné a zázračné materské mlieko šité na mieru potrieb dojčeného dieťaťa sušeným kravským mliekom?

Dojčenie má trvať niekoľko rokov, nie mesiacov, a počas celej doby je prospešné pre zdravie dieťaťa a matky, pre rozvoj mozgu a pre psychický vývin dieťaťa ako i rozvoj vzťahu matky a dieťaťa. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je vzhľadom na dnešné vedecké poznatky a štúdie nezodpovedné odrádzať matky od dojčenia v 2. či 3. roku života a odporúčať umelú výživu.

Pani MUDr. Šimovičová vo svojom vystúpení uviedla nasledovné výroky, ktoré sú v priamom rozpore s odporúčaniami autorít či s kódexom WHO (čísla pred výrokmi označujú minutáž relácie):

18:40: „nemliečna strava od ukončeného 4. mesiaca“

19:29: „ja doporučujem, aby v tomto veku učili tieto deti piť z fľaše s cumľom, lebo to je obdobie, kedy to dieťa už nie je také fixované na ten prsník, že zabudne piť z prsníka alebo nebude piť z prsníka. ... Aby aspoň obyčajnú vodu dali piť, aby ten tréning nasatia tej tekutiny z cumlíka sa naučilo v tomto veku aspoň cvične, aby potom, keď bude staršie a už nebude dojčené, aby vedelo piť z fľaše mlieko.“

20:00: „dieťa (potom) ... nevypije nejakých 200 ml mlieka, ktoré to dieťa potrebuje na vývin svojich kostí“

20:18: „čiže vtedy sa to musia naučiť, lebo potom už ako ročné, rok a pol už určite nie sú dojčené, a musia nejaké mlieko piť na to, aby ... nemali osteoporózu v štyridsiatke“

1:23:55: Pani MUDr. Šimovičová odpovedala na otázku redaktorky, ako dlho dojčiť: „do tých 10., 12., 13. mesiacov to úplne stačí, potom už sa nejedná o výživovú stránku toho dieťaťa, jedná sa o ten sociálny kontakt toho dieťaťa s matkou, lebo matka nemá byť osobný asistent dieťaťa 24 hodín. To dieťa nemá byť tak strašne sociálne pripútané na tú matku, aby žiadalo prsník v trolejbuse, na stanici, vo vlaku a v ambulancii. Tie deti sú potom extrémne nasaté na tú matku, neakceptujú iného človeka, to je dosť zlé. V tom čase sa tým deťom tvorí detský chrup a oni sa tým prsníkom akoby ukájajú pri problémoch s tými zúbkami, čiže to už nie je iba otázka nutnej výživy ... tam začína byť už ten sociálny kontakt dieťaťa s okolím. A teda je nezdravé, keď sa dieťa dvoj-, trojročné nasáva na tú matku, to ozaj nie je dobré, a mnohé sú potom tehotné druhýkrát, čakajú druhé dieťa, je to nesmierne vyčerpávajúce aj pre ten organizmus, aj vzhľadom k tomu čakajúcemu dieťaťu.“

1:27:30: O umelom mlieku: „Je to vždy zo špeciálne chovaných kráv, nie sú to hocijaké kravy, tie firmy, ktoré to mlieko preberajú, a ako sušené ho spracovávajú, dbajú veľmi na to, aby tie kravy boli zdravé, aby to opatrovanie tých kráv ako aj život tých kráv bol ideálny. ... Napríklad ten náš Sunar, na ktorom sme boli odchovaní, ... tak je jedno z veľmi dobrých mliek. Ale prišli na náš trh, chvalabohu, aj iné mlieka, ktoré sme poznali predtým len zo západnej Európy, sú to naozaj veľmi dobré mlieka. Takže netreba hovoriť, že je to umelé mlieko. Je to kravské mlieko, prispôsobené, a tie firmy si veľmi dajú záležať, aby bolo dobré a je dobré.“

MUDr. Šimovičová bola oslovená ako odborníčka okrem iného znova v roku 2016 TV Markíza, pre ktorú zo svojho odborného postavenia tvrdila okrem iného toho, že dojčenie po 2. roku života už nie je výživa, že odporúčanie WHO dojčiť aj 2 roky a potom ďalej sa týka rozvojových krajín, a že matky, ktoré dlhú dobu dojčia, ukájajú (doslova!) seba a svoje dieťa, a to všetko spolu s odsúdením dojčenia mimo domu. Prečítajte si otvorený list stoviek rozhorčených dojčiacich matiek s názvom Nechajte nás dojčiť, prosím.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Reakcia na vystúpenie MUDr. Šimovičovej v Dámskom klube STV