Počúvanie hudby zvyšuje schopnosť matiek predčasniatok odsávať

Ak je potrebné, aby matky predčasne narodených detí odsávali mlieko, najnovšia štúdia ukazuje, že sa im to darí lepšie počas počúvania hudby. Meraním hladín stresového hormónu kortizolu sa zistilo, že počúvanie hudby dokáže znížiť mieru stresu a toto pravdepodobne napomáha zvýšiť množstvo odsatého mlieka.
Dodávame, že stres matiek dokáže výrazne znížiť aj kontakt koža na kožu s bábätkom a bez ohľadu na špecifická predčasne narodených bábätiek, je jednoznačné, že predčasne narodené bábätká potrebujú kontakt koža na kožu a môžu byť dojčené hneď, ako o to prejavia záujem, približne okolo 28. týždňa gestačného veku. Prečítajte si viac o dojčení predčasne narodených bábätiek v našom článku.

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26023551

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Počúvanie hudby zvyšuje schopnosť matiek predčasniatok odsávať