Výsledky štúdie WHO o monitoringu životného prostredia, do ktorej sa zapojila aj MAMILA

Máme výsledky štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o životnom prostredí, do ktorej sa zapojilo aj o. z. MAMILA spolu s dojčiacimi ženami v roku 2019. Spolupracovali sme s Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Štúdia WHO, do ktorej dojčiace ženy prispeli darovaním materského mlieka, ukázala, že sme za posledné roky urobili aspoň malý krok k dodržiavaniu dohôd o zlepšovaní životného prostredia.

Do tejto štúdie sme poskytli kontakty na ženy, ktoré pre monitoring životného prostredia poskytli svoje odstriekané materské mlieko. Pretože vedci bijú na poplach, že ak do 20 rokov niečo radikálne neurobíme s tým, ako ničíme našu planétu, tak nastane katastrofa. Ničenie životného prostredia ovplyvňuje všetko – od rastlín, zvierat až po nás ľudí. Materské mlieko je zázračná tekutina a ako všetko ostatné dokáže byť tiež zrkadlom kvality životného prostredia podobne ako mužské spermie, mlieko iných živočíchov či meranie rozličných látok v ovzduší. Našu planétu potrebujeme uchovať aj pre naše deti a tie sú od pitia materského mlieka závislé počas niekoľkých prvých rokov svojho života.

V štúdii sa vzorky materského mlieka analyzovali na prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok. Sú to látky, ktoré sa v životnom prostredí rozkladajú veľmi pomaly a majú nežiaduce účinky na zdravie ľudí a zvierat. Patria medzi ne napríklad polychlórované bifenyly (PCB). Dobrou správou je, že koncentrácia PCB na Slovensku v priebehu posledných rokoch významne poklesla. A poklesli aj koncentrácie iných škodlivých látok, ktoré sa v štúdii WHO analyzovali.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Výsledky štúdie WHO o monitoringu životného prostredia, do ktorej sa zapojila aj MAMILA