Dojčenie počas infekcie koronavírusom COVID-19 (SARS-CoV-2)

WHO a UNICEF odporúčajú pokračovať v dojčení

UNICEF na svojej medzinárodnej stránke už začiatkom marca 2020 poskytol odpoveď na otázku, čo majú urobiť dojčiace ženy, ak majú podozrenie na nový koronavírus (COVID-19) alebo ak na koronavírus ochorejú. Dojčiace ženy s podozrením na nákazu či ochorenie na nový koronavírus (COVID-19) by mali bez prerušenia a bez obmedzení pokračovať v dojčení - a tu je vysvetlenie UNICEF-u:

"Vzhľadom na dôležitosť dojčenia a bezvýznamnú rolu materského mlieka pri prenose iných respiračných vírusov môžu matky pokračovať v dojčení. Zároveň majú prijať všetky potrebné opatrenia."

UNICEF medzi odporúčania pre všetkých ľudí na ochranu pred potvrdeným koronavírusom odporúča časté a správne umývanie rúk, chránenie ostatných ľudí okolo seba nosením rúška, ak má človek príznaky ochorenia na koronavírus, a dezinfekciu povrchov, ktoré boli koronavírusom kontaminované.

Pri všetkých nových vírusových ochoreniach, ako napríklad H1N1, SARS a podobne, vždy vznikala panika okolo dojčenia a pokračovania v dojčení - a z nevedomosti sa niekedy matkám zakazovalo dojčiť, hoci pokračovať v dojčení je bezpečnejšie.

Dňa 30. 3. 2020 vydal UNICEF nový 9-stranový dokument s názvom Výživa novorodencov a malých detí v čase COVID-19. Tento dokument potvrdzuje predošlý dokument Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 13. 3. 2020 vydala rozsiahly dokument s názvom Klinický manažment ťažkej akútnej respiračnej infekcie (SARI) pri podozrení na COVID-19, v ktorom sa na takmer 2 stranách v sekcii č. 12 detailne venuje dôvodom, pre ktoré majú dojčiace matky pri podozrení na COVID-19 či pri ochorení na COVID-19 pokračovať v dojčení bez prerušenia. WHO v tomto dokumente uvádza, že po pôrode by žena s infekciou COVID-19 či podozrením na infekciu mala "najneskôr do 1 hodiny začať dojčiť". WHO ďalej potvrdzuje, že "dojčenie chráni pred ochorením a smrťou v popôrodnom období, v ranom detstve aj neskôr v detstve" a znovu zdôrazňuje, že výlučné dojčenie má trvať do 6 mesiacov a potom má dojčenie pokračovať do 2 rokov alebo dlhšie. WHO v dokumente spomína, že ženy majú s bábätkom zostať v kontakte koža na kožu a poskytovať materskú starostlivosť klokankovaním a nemocnice majú naďalej umožňovať aj matkám s koronavírusom rooming-in a neseparovať matky od bábätiek.

WHO spomína, že "ak ženy či deti majú koronavírus alebo majú podozrenie na koronavírus, tak im má byť poskytnuté poradenstvo pri dojčení, základná psychosociálna podpora a praktická podpora pri kŕmení bábätka". WHO pokračuje vysvetlením, že počas pobytu v pôrodnici je potrebné "minimalizovať narušenie procesu dojčenia, čo si vyžaduje uplatňovať zdravotnícke postupy, ktoré umožňujú matke dojčiť tak často, tak veľa a tak dlho, ako chce".

WHO v tomto dokumente pripomína, že "v žiadnej časti pôrodnice či novorodeneckého oddelenia ani nikým zo zdravotníckeho personálu by nemalo byť propagované umelé mlieko, cumlíky alebo fľašky. Zdravotnícke zariadenia ani zdravotnícky personál by nemal dávať fľašky, cumlíky či iné produkty, ktoré spadajú pod Medzinárodný kódex o marketingu náhrad materského mlieka".

Vo februári 2021 Svetová zdravotnícka organizácia len potvrdila svoje odporúčania týkajúce sa pokračovania v dojčení pri pozitivite alebo ochorení COVID-19 a znova vydala tlačové komuniké v auguste 2021, v ktorom oficiálne odporúča pokračovať v dojčení pri ochorení COVID-19V prestížnom medicínskom časopise Lancet publikovala WHO odborný článok, ktorý upozorňuje, že separácia matiek pozitívnych na koronavírus vedie k úmrtiam bábätiek. Obmedzovať kontakt matiek pozitívnych na koronavírus alebo tých, ktoré sú choré, s ich novorodencami, oddeľovanie matiek od novorodencov, ich pobyt na novorodeneckých oddeleniach bez matiek alebo zákaz dojčenia totiž vedú k významnému zvýšeniu počtu úmrtí bábätiek. WHO na základe dostupných údajov odhadla, že v krajinách s nízkym alebo stredným príjmom zomrelo na COVID-19 od roku 2020 približne 1800 – 2800 detí. Na druhej strane, separácia matiek od novorodencov a odporúčanie nedojčiť odhadom zvyšuje počet úmrtí bábätiek na 188 000 – 273 000.

Tu sú dôvody, ktoré hlbšie vysvetľujú stanovisko UNICEF-u a WHO z marca 2020:

1) Matky so svojimi bábätkami trávia čas spoločne na rovnakých miestach, a preto, ak sú vystavené nejakým vírusom (koronavírusom) či baktériám, tak sú im vystavené spoločne a v rovnakom čase. Bábätko sa teda stretne s vírusom spoločne s matkou a nie až pri dojčení chorou matkou. Respiračné ochorenia typu koronavírus sa prenášajú najmä vzduchom.

2) V materskom mlieku sa začnú pri ochorení matky nachádzať špecifické protilátky, ktoré bábätko, ktoré sa stretlo s vírusom, špecifickým spôsobom chránia.

3) Materské mlieko okrem protilátok obsahuje stovky ďalších látok, ktoré ho chránia, podporujú jeho imunitný systém a pomáhajú mu infekcie prekonávať. Prestať dojčiť preto znamená, že bábätku, ktoré sa infikovalo spoločne s matkou, budú odobrané v materskom mlieku množstvá možností ako neochorieť alebo ako sa liečiť alebo ako pomôcť tomu, aby ochorenie malo čo najmiernejší priebeh.

4) Matky, ktoré sa s vírusom stretnú, sú najprv v inkubačnej dobe, keď ešte nevedia, že sú choré, nemajú prejavy ochorenia, ale môžu už infekciu ďalej šíriť. Ak sa teda bábätko s vírusom stretne, tak sa s ním spoločne s matkou stretne ešte oveľa skôr, ako matka tuší, že bude chorá. V čase, keď už má symptómy koronavírusu alebo pozitívny test, tak je už zbytočné preventívne prestávať dojčiť, a naopak je to kontraproduktívne, lebo bábätko tak nebude získavať protilátky a imunitné látky a faktory potrebné pre to, aby neochorelo alebo aby jeho ochorenie malo čo najľahší priebeh. Nemá preto zmysel, aby matka nosila rúško v prítomnosti svojho bábätka, aby ho nenakazila. Má zmysel, aby matka nosila rúško s cieľom ochrániť iných ľudí.

Z týchto všetkých dôvodov je dôležité, aby matky počas vírusových ochorení ďalej bez obmedzení dojčili a chránili tak svoje dieťa.

Ak chceme byť pri koronavíruse (COVID-19) opatrní, tak vzhľadom na množstvo poznatkov o vírusoch a dojčení opatrnosť znamená pokračovať v dojčení, nie odstavenie.

Preštudujte si aj ďalšie vedecké štúdie, ktorých preklad prináša medicínsky tím MAMILY v sekcii Dojčenie a veda.

Očkovanie proti COVID-19: Ako je to s dojčiacimi ženami?

Odložme teraz diskusiu, či s očkovaním proti novému koronavírusu súhlasíte alebo nie a či sa vy osobne chcete alebo nechcete dať očkovať. Namiesto toho si predstavte lekárku alebo sestričku, ktorá dojčí svoje dieťa a zároveň sa každodenne stará o pacientov nakazených koronavírusom alebo sa s nimi môže stretnúť pri práci v nemocnici alebo v ambulancii. A rozhodla sa, že sa chce dať zaočkovať. A vtedy sa dozvie, že sa nemôže dať zaočkovať. Očkovanie je jej teda odopreté napriek tomu, že je v prvej línii a má naň nárok. A jediným dôvodom je to, s čím sa dojčiace ženy stretávajú často, keď potrebujú liečbu: „Nemáme dáta.“ „Nevieme, čo sa môže stať.“ Prečítajte si podrobné stanovisko k očkovaniu proti koronavírusu počas dojčenia.

Koronavírus nie je dôvod na separáciu dojčiacich matiek od ich dojčených detí

1) Malé bábätká trávia čas v úzkom intímnom kontakte s matkami v rovnakom priestore a stretnú sa tým pádom s rovnakými vírusmi či baktériami v rovnakom čase. Inými slovami, je vysoko pravdepodobné, že matka a bábätko sa nejakým vírusom či baktériou nakazia spoločne v rovnakom čase z rovnakého zdroja.

2) Fyzický kontakt matky a bábätka má pre bábätko mimoriadny význam nielen z hľadiska jeho psychického zdravia, ale aj z hľadiska jeho imunity a schopnosti uzdraviť sa. Separácia matky a dieťaťa znižuje obranyschopnosť jeho organizmu a jeho imunitnú odpoveď.

3) Dojčenie a zachovanie dojčenia je významný faktor pre to, aby bábätko získavalo protilátky, imunitné látky a faktory, biele krvinky ako aj celý rad ďalších protizápalových faktorov a látok, ktoré chránia jeho zdravie, pomáhajú mu zostať zdravým a urýchľujú uzdravenie. Dojčenie zvyšuje šance na to, že infekcia bábätka bude mať asymptomatický (bez príznakov ochorenia) alebo miernejší priebeh.

4) "Prerušenie dojčenia" počas separácie matky a dieťaťa je v drvivej väčšine len výrazom, ktorý nahrádza slovné spojenie "ukončenie dojčenia". Vrátiť sa k dojčeniu po separácii matky a dieťaťa je síce možné a laktačné poradkyne MAMILY matkám s týmto pomáhajú, ale nie je to vždy jednoduché ani samozrejmé. V praxi väčšina matiek, ktoré "prerušia" dojčenie, dojčenie ukončia, špeciálne ak k prerušeniu dojčenia dôjde pri ochorení či v nejakom traumatizujúcom kontexte.

5) Ukončenie dojčenia v situácii pandémií a humanitárnych kríz prináša navyše potenciálne nebezpečenstvo, že ak budú z obchodov vykúpené zásoby umelého mlieka, tak bude problematické zabezpečiť kŕmenie bábätiek. Dojčenie je v krízových situáciách život zachraňujúce a okrem iného poskytuje bábätkám výživu v čase, keď umelé mlieko nemusí byť ľahko dostupné alebo môže byť dostupné len nepravidelne.

6) V materskom mlieku matiek chorých na koronavírus testy v tejto štúdii nepreukázali prítomnosť vírusu. Matky, ktoré svoje deti dojčia, ako aj matky, ktoré pre svoje bábätko materské mlieko odstriekavajú, alebo kŕmia bábätko darcovským materským mliekom, by v tom mali pokračovať.

Z uvedeného vyplýva, že pre zdravie matky aj bábätka je v čase pandémie koronavírusu COVID-19 (SARS-CoV-2) dojčenie a spoločný kontakt ešte dôležitejší. A zachovanie dojčenia a kontaktu matky a bábätka by malo byť prioritou popri dodržiavaní štandardných opatrení (umývanie rúk, dezinfekcia povrchov, používanie rúška, zostať doma).

Dojčenie potrebuje počas pandémie koronavírusu vašu podporu viac než kedykoľvek pred tým.

Pri normálnom priebehu ochorenia COVID-19 (SARS-CoV-2) je ideálne, aby matka aj bábätko zostali v karanténe spoločne doma, izolovali sa spoločne a aby matka pokračovala pri dodržiavaní hygienických opatrení v dojčení bez obmedzení. Ak sa matka necíti dobre, môže potrebovať pomoc pri starostlivosti o bábätko a dojčiť jej pomôže poležiačky v posteli popri oddychovaní. 

Horúčka a dojčenie

Horúčka či teploty nie sú z pohľadu kvality materského mlieka či zdravia bábätka prekážkou pre dojčenie, a to ani v čase koronavírusu COVID-19 (SARS-CoV-2). 

V materskom mlieku sa v dôsledku horúčky nenachádzajú žiadne škodlivé látky. Rovnako nehrozí, že by ste „horúcim mliekom popálili“ pusinku bábätka – toto bývajú najčastejšie nezmyselné argumenty prečo sa matke s horúčkou zakazuje dojčiť. Je absurdné, ako si ľudia predstavujú, že 38-stupňové mlieko by malo predstavovať riziko pre bábätko a majú predstavu, že umelé mlieko vždy zarobia v teplote presne medzi 36 - 37 °C.

V prípade ťažkého priebehu ochorenia a potreby hospitalizácie by na základe uvedeného matka mala byť hospitalizovaná spoločne s bábätkom, aby s ním mohla zostať v kontakte a ďalej ho dojčiť, ak si to matka želá. Je to jednoduchšie, ako keby si ťažko chorá matka mala napríklad odsávať mlieko alebo by mala popri ochorení ešte aj bojovať s bolestivým naliatím prsníkov.

Ak by sa matka rozhodla, že počas hospitalizácie s bábätkom nebude v kontakte, je dôležité, aby neužila žiadne lieky, ktoré zastavujú laktáciu (tvorbu mlieka), aby sa nepripravila o možnosť pokračovať v dojčení po návrate z nemocnice.

Ak má bábätko hospitalizovanej matky menej ako 4 mesiace a matka s ním počas hospitalizácie nie je v kontakte, tak z hľadiska výživy bábätka má matka tieto možnosti:

  • Môže si v nemocnici odsávať či odstriekavať mlieko, ktoré môže bábätku posielať domov. Materské mlieko môže byť podávané pohárikom či lyžičkou, a v prípade potreby je ho možné aj v domácich podmienkach pasterizovať.
  • Darcovské materské mlieko, napríklad z banky mlieka.
  • Umelé mlieko, ktoré nemusí byť podávané fľašou, ale existujú pre budúci návrat k dojčeniu aj lepšie možnosti, ako napríklad kŕmenie pohárikom či lyžičkou.
  • Pre bábätká nad 4 mesiace je lepšie začať podávať bábätkám jedlo namiesto umelého mlieka. Bábätká nad 6 mesiacov, ktoré nie sú vôbec dojčené alebo nie sú dojčené dočasne počas hospitalizácie nepotrebujú umelé mlieko vôbec a môžu byť kŕmené len jedlom.

Po ukončení hospitalizácie sa matky môžu obracať na profesionálne laktačné poradkyne MAMILY, aby im pomohli pri návrate k dojčeniu. Tento návrat bude jednoduchší, ak si matka v priebehu hospitalizácie udrží tvorbu mlieka na čo najvyššej úrovni a ak bábätko v priebehu separácie bude kŕmené inak ako fľaškou.

Môže bábätko dostávať darcovské materské mlieko?

Ak matka z nejakých dôvodov len odstriekava materské mlieko, mala by pokračovať v odstriekavaní materského mlieka a jeho podávaní bábätku.

 

Ako zasiahla epidémia koronavírusu dojčenia v našej krajine

Počas koronakrízy sa znovu ukázalo, že dojčenie je považované za nadštandard – teda za niečo, čo je podporované len slovne, a len dovtedy, kým sa nič nedeje. Dojčenie by malo byť niečo, čo je normálne, bežné, fyziologické. Ale keď príde na nejakú krízovú situáciu, tak namiesto toho, aby dojčenie bolo vnímané ako niečo kľúčové, tak sa o ňom začne pochybovať. Vtedy sa začína konať podľa absurdného princípu „Dojčenie je vždy vinné, dokiaľ sa nedokáže opak. Umelé mlieko je vždy automatická možnosť a nevinné, dokiaľ sa nedokáže opak.“

Predčasne narodené bábätká zasiahli opatrenia najtvrdšie

Na začiatku epidémie koronavírusu na Slovensku sa na nás obracalo množstvo žien, ktoré rodili v marci – apríli a ich zdravé bábätká sa zdravým matkám odoberali. Preventívne. Predčasne narodené bábätká svojich rodičov vôbec nevideli celé týždne od marca 2020 až do mája 2020. Hoci tieto bábätká potrebujú priamy fyzický kontakt s matkou najviac zo všetkých, pretože sú najzraniteľnejšie a majú najmenšiu odolnosť, rodičia hovorili, že sa ne nemôžu prísť ani len pozrieť. Niektorí už od polovice marca 2020. Kontakt koža na kožu a dojčenie sú pritom pre tieto bábätka otázkou prežitia a ochrany pred ochoreniami.

Dobrou správou bolo, že Hlavný hygienik SR vydal v máji 2020 usmernenie, ktoré hovorilo o tom, že rodič sa nepovažuje za návštevu a má právo byť pri dieťati a teda aj bábätku, vrátane predčasniatok. Problematickou časťou tohto usmernenia bola časť, kde sa uvádzala, že "podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia". Vyvstala otázka, ako to bude vyzerať v praxi. Občianske združenie MAMILA už mnohé roky upozorňuje na to, že bez ohľadu na epidémiu koronavírusu nemajú rodičia predčasne narodených detí možnosť tráviť čas so svojimi bábätkami, nemajú možnosť s nimi celý deň a celú noc, nemajú možnosť poskytovať im viachodinový kontakt koža na kožu a s dojčením začínajú niekedy až týždne po narodení. Bude preto zaujímavé vidieť, ako sa bude usmernenie Hlavného hygienika uplatňovať v praxi vzhľadom na vyhlásenia predsedníčky Neonatologickej spoločnosti, ktorá v rozhovore pre Denník N dňa 10. 5. 2020 uviedla: „Podľa môjho názoru sa vzťah matky a dieťaťa buduje dávno pred jeho narodením, preto si nemyslím, že sa dočasným oddelením matky a dieťaťa preruší." A tiež povedala, že: „Neobmedzený kontakt rodičov a kriticky chorého novorodenca ... si vyžaduje špeciálne priestorové podmienky a tie nie sú v súčasnosti vytvorené na žiadnom neonatologickom pracovisku na Slovensku.”

Separáciu však nezažili len predčasniatka

Všetky problémy, s ktorými sa ženy obvykle na nás obracajú, sa za posledné mesiace prehĺbili a skomplikovali. Opakovane sa na nás obracali a obracajú ženy, ktoré nemohli byť po pôrode so svojim bábätkom preto, že mali pozitívny test na koronavírus alebo boli choré na COVID-19.

Anonymne nám svoju skúsenosť v topoľčianskej pôrodnici vo februári 2021 napísala aj žena, ktorá vyplnila náš prieskum o podpore dojčenia v slovenských pôrodniciach: "Dieťa mi ihneď po pôrode zobrali, nakoľko som mala pozitívny test, dali mi ho, až keď ďalší PCR test bol negatívny - dovtedy bolo v inkubátore a kŕmili ho."

Dana nám napísala o svojej skúsenosti z prešovskej pôrodnice, kde rodila v septembri 2020 po tom, čo mala pozitívny test na COVID-19:

V noci z utorka 29. 9. na stredu 30. 9. ma začalo pobolievať v podbrušku v pravidelných intervaloch 7 - 8 minút. 30. 9. som mala termín pôrodu. Keď bolesť neustupovala, zavolala som si rýchlu zdravotnú službu s tým, že mám nádchu, stratila som chuť aj čuch a v utorok ráno som bola na teste PCR, ktorého výsledok ešte nemám. Sanitka prišla približne o 45 minút, záchranári boli oblečení v ochranných odevoch. Zobrali ma do prešovskej nemocnice. Okolo tretej v noci ma priviezli do pôrodnice, kde ma vyšetril lekár, sestrička mi zobrala krv, dvakrát mi urobili vyšetrenie CTG a následne ma poslali oddychovať do izolovanej miestnosti, kde bolo jedno lôžko, kreslo, nejaké skrinky, vlastné sociálne zariadenie. 

Bolesti som mala nepravidelné, raz slabšie, raz silnejšie. Od štvrtej rána pri mne nebol žiaden lekár ani sestra, komunikovali so mnou iba cez zatvorené dvere. Okolo siedmej ráno mi prišiel doktor k dverám povedať, že som pozitívna na COVID, a preto dnes podstúpim cisarsky rez. V priebehu dopoludnia ma chodila cez dvere kontrolovať sestrička, ktorá sa ma pravidelne pýtala, ako mi je a či mám ešte bolesti.

V intervaloch medzi bolesťami som sa snažila trošku si zdriemnuť a čo najviac oddychovať. Napísala som domov SMS, že idem na cisársky rez. Okolo obeda po mňa prišla sestrička v ochrannom odeve, natiahla som si svoje sťahovacie pančuchy, obliekla som si modrý plášť a išli sme na sálu. 

Na operačnej sále bolo okolo 10 ľudí, všetci mali biele ochranné odevy, rúška, štíty, rukavice. Až tu mi oznámili, že budem v úplnej narkóze. Počúvala som ich inštrukcie. Po nejakom čase ma zobudili z umelého spánku, premiestnili ma do miestnosti, v ktorej som ležala aj pred tým, ako som šla na operáciu. Moja prvá otázka po prebudení bola, či je maličký v poriadku a kde sa teraz nachádza. 

Sestry mi odpovedali len veľmi stručne. Pamätám si, že mi povedali, že plakal. Po tom, čo som si trošku pospala, som sa opýtala sestry, kedy uvidím malého. Odpovedala mi, že nevie, ale predpokladá, že až zajtra. Bolo mi to ľúto. Aj keď som nevládala ani sedieť, chcela som ho veľmi vidieť.

Na ďalší deň mi oznámili, že malého mi neprinesú, dokiaľ nebudem negatívna. Lekárka z novorodeneckého mi každý deň telefonicky podávala informácie o malom, posielala mi jeho fotky. Neprajem toto zažiť žiadnej matke. Na jednej strane som sa snažila pochopiť konanie lekárov, na druhej strane, bolo mi odobraté právo byť so svojím bábätkom. Veľmi som sa pre to trápila. Jeden večer sa o mňa starala veľmi milá sestrička, ktorá je zároveň aj laktačnou poradkyňou. Poradila mi  ako a ako často si odstriekavať mliečko a tiež mi povedala, že v mojom mlieku by sa mali nachádzať protilátky na COVID-19. Rozhodla som sa, že to mliečko si udržím za každú cenu. Aj keď som ho nemala veľa, stále som sa snažila odstriekavať, neskôr som si zadovážila odsávačku a každé dve hodiny som odsávala. Po 5 dňoch na gynekológii ma previezli na infekčné. Medzitým malého prepustili do starostlivosti mojej mame, keďže manžel bol ešte v karanténe, našťastie negatívny.

Na infekčnom som strávila 4 dni, potom ma svokra previezla domov do domácej karantény. Po 12 dňoch po pôrode som šla na testy PCR (iba vďaka svojmu gynekológovi, ktorý na to, aby mi vybral stehy po cisárskom vyžadoval negatívny test). Hneď, ako mi večer prišiel negatívny výsledok, som šla k malému, ktorý bol u mojej mamy. Až po 12 dňoch od pôrodu som prvýkrát držala na rukách svojho synčeka, prvýkrát som sa naňho pozerala a prvýkrát som mohla cítiť vôňu a teplo jeho telíčka. Bolo to naozaj emotívne stretnutie, na ktoré nikdy nezabudnem. Odvtedy sa ho snažím dojčiť, aj keď je to ťažké, keďže bol skoro dva týždne naučený piť z fľaše, ale nevzdávam to, lebo viem, že v materskom mlieku má oveľa prospešných látok ako v umelom.

Od 12. 10. som neustále s malým a užívam si každú sekundu s ním, aj keď sa zlostí, že mu nejde mliečko, aj keď sa pokaká, aj keď ma ociká, som šťastná, že sme konečne spolu. Ďakujem za to, že moje bábätko je zdravé, pretože jeho zdravie je to najcennejšie. Ženám, ktoré rodia v tejto dobe, chcem odkázať len toľko, že aj keď je táto situácia naozaj ťažká, netreba sa vzdávať. Po každej búrke raz vyjde slnko.

Podobnú skúsenosť v tej iste pôrodnici zažila v polovici novembra 2020 aj Daniela:

Rodila som v Prešove v monobloku 12. novembra. Situácia bola taká, že som začala rodiť deň po mojej ukončenej 10-dňovej karanténe (na 11. deň). Za iných okolností pre okolie by som bola braná už ako vyliečená, neinfekčná. Už by som nebola rizikom pre okolie a mohla by som po 10 dňoch vychádzať von, no v pôrodnici to bolo inak. Po príchode do pôrodnice mi bol vykonaný antigénový test, ktorý bol negatívny. Nemala som žiadne príznaky korony, no personál mi aj napriek tomu, že antigénovy test bol negatívny vykonal aj PCR test, ktorý, žiaľ, ešte ukázal pozitivitu.

Brali ma automaticky ako pozitívnu a znamenalo to pre mňa, že sa mi znova obnovila karanténa na ďalších 10 dní. Rodila som sama izolovaná na oddelenej pôrodnej sále s vyčleneným personálom v ochranných skafandroch a štítoch. Pôrod trval 20 hodín. Po pôrode mi moju dcéru ukázali na pár sekúnd.

Dala som si ju na hruď, no po pár sekundách mi ju bez môjho súhlasu doslova odobrali z náručia a odniesli preč so slovami, že ju musia odo mňa izolovať, aby som ju nenakazila. Teraz s odstupom času sa mi už o tom píše ľahko, no v tej chvíli to bola nočná mora. Išlo mi puknúť srdce, že oddelili matku od dieťaťa.

Predstavovala som si to úplne inak. Už v tehotenstve som sa pripravovala na dojčenie. Pozerala som si vašu stránku a čítala kopu vašich úžasných článkov a materiálov o dojčení.

Bola som presvedčená že budem dojčiť a žiadnu inú možnosť som si nepripúšťala. Ihneď po pôrode som chcela mať dieťatko priložené koža na kožu, byť s ním ihneď od prvej chvíle po pôrode a rozbehnúť dojčenie.

Realita bola taká, že ma prepustili na druhý deň po pôrode domov priamo z pôrodnej sály. Moje dieťa si tam nechali bezo mňa - matky.

Opakovala som im, že bez dieťaťa neodídem, že dieťa patrí k matke. Vravela som im, že chcem dojčiť, že moje dieťa ma potrebuje a v mlieku sú protilátky na Covid. Nikto ma nepočúval, nikto ma nebral vážne a nerešpektoval ako matku. Vraveli, že mi nevedia pomôcť, že toto je nariadenia zhora od primárky a musia sa tým riadiť. Vraveli, že nemajú dostatok miesta (samostatnú Covid izbu na to, aby ma tam s dieťaťom oddelili od ostatných rodičiek a ich detí).

S personálom novorodeneckého oddelenia som komunikovala iba po telefóne a poslali mi fotku mojej dcéry. Bez môjho súhlasu a vedomia ju kŕmili z fľaše najprv darcovským mliekom z mliečnej banky, no neskôr jej už podali umelé mlieko a dali jej aj cumlík, kým ja som bola doma a odsávala kvalitné mlieko. Mlieko sa mi spustilo ihneď. Mala som ho na rozdávanie. Každé tri hodiny som si odsala plnú fľaštičku.

Po telefóne mi povedali, že po dieťa si môžem prísť až po 10 dňoch, keď mi skončí karanténa. Bola som zúfalá, že ja sedím v karanténe, tvorí sa mi kopa mliečka a moje dieťa je tam samo bez matky, kŕmené umelým mliekom z fľaše.

Po nátlaku na novorodenecké oddelenie dieťa nakoniec po 4 dňoch vydali svokre, ktorá už bola po karanténe negatívna. Svokra prišla do pôrodnice pre malú nachystaná s jej vecami a oblečením. Dala ich sestričkám, aby malú nachystali a obliekli. Tie sa pýtali, kde má dieťa svoj cumeľ. Čudovali sa, že cumeľ sme nekúpili a nechceme ho používať.

Po vydaní dieťaťa jedna sestrička povedala svokre, nech sa od dieťaťa držím radšej ďalej a nech si pred každým kojením dezinfikujem prsia od korony, čo nás úplne zarazilo.

Po príchode domov mala malá v autosedačke vedľa seba položený cumeľ z pôrodnice. Ihneď som si malú vzala k sebe koža na kožu. Keď sa prvýkrát prisala, na cumeľ zabudla. Veľmi mi odľahlo. Dojčenie sa rozbehlo s mliekom som problém nemala, toho bolo až-až, no každé jedno prisatie bol taký malý boj. Nikto mi neukázal ako polohovať malú pri dojčení, ako ju správne držať, ako vyzerá správne prisatie. Niekedy mi bolo do plaču, že mi to nejde. Učila som sa aj ja, aj malá. Nakoniec sme to zvládli a dodnes sa dojčíme, ako potrebuje.

Po medializácii môjho príbehu nakoniec pôrodnica zriadila 4 lôžka pre Covid rodičky a ich deti.

Skúsenosť Evky s dojčením mesačného bábätka s chorobou po pozitívnom teste na COVID-19:

Mala som pozitívny test na Covid, ochorela som presne mesiac po pôrode. Mala som teploty do 38,6°C. Prežila som to bez Paralenu. Našťastie teploty netrvali dlho, akurát, že som mala veľké bolesti hlavy, svalov, priedušiek, stratu chuti, čuchu a neskutočnú únavu. Skôr bolo náročné v takom stave behať okolo detí, nakoľko sme sa nakazili celá rodina. Mala som asi všetky možné príznaky, ktoré sa opisujú. Včera nám skončila konečne karanténa. Všetci sa cítime lepšie. Celý čas som dojčila, aj Riška, ktorý má 2 roky a tri mesiace, aj Adamka, ktorý mal mesiac. Deti to zvládli úplne v pohode. Riško mal jeden a pol dňa 37,5°C a Adamko bol bez príznakov. Testovať sme ich nedali, pretože je jasné, že sa tomu nevyhli. Myslím ale, že vďaka dojčeniu to krásne zvládli. Žiadna ľahšia chrípka to nie je, treba si naozaj dávať pozor. Každý člen rodiny má iný priebeh, čím starší, tým horšie. Treba sa chrániť.

V správach 8.3.2021 ste sa mohli dopočuť, že v slovenskej nemocnici sa narodili dvojičky pozitívnej matke. Jedno z detí bolo pozitívne, druhé bolo negatívne. Pracovníci nemocnice komentovali jedinečnosť tejto situácie a vysvetlili, že zdravé dieťa bolo od matky oddelené a „materské mlieko dostáva“ len choré bábätko. Tieto komentáre znova len potvrdili, že dojčenie a kontakt bábätka s matkou sa považuje za nadštandard, za niečo, čo v skutočnosti nie je dôležité.

Čo môžete jesť pri obmedzených možnostiach nákupu potravín

Ak si ako dojčiaca matka pripravujete zoznam na nákup do obchodu, môže vás v týchto časoch potešiť informácia, že z dôvodu dojčenia nepotrebujete žiadnu špeciálnu stravu ani diétu. Môžete jesť to, na čo ste boli zvyknutá pred tehotenstvom či v tehotenstve. Nie je potrebné plošne či paušálne vynechávať dlhý zoznam potravín len preto, že niekto iný má s nejakou potravinou problém. Prečítajte si prečo v našom podrobnom článku.

Dr. Jack Newman vysvetľuje dojčenie v čase COVID-19

Podporu pre dojčenie odoberá niekoľko tisíc ľudí aj na YouTube. Začnite aj vy odoberať naše inštruktážne videá. V apríli sme zverejnili rozhovor so svetovým expertom na dojčenie o dojčení v čase koronavírusu COVID-19. Dr. Jack Newman, v rozhovore vysvetľuje, prečo hlavné posolstvo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a UNICEF-u znie: "Matky treba uistiť, že je bezpečné deti dojčiť."

Odborné referencie:

1. https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

2. Zhu H, Wang L, Fang C, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr 2020; published online Feb 10 2020. DOI:10.21037/tp.2020.02.06.

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303603

4. WHO: Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 is suspected, interim guidance, 13 March 2020, 2. vydanie.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Koronavírus a COVID-19