Za 10 rokov sa vedomosti o dojčení zdravotníkov v Nevade nezmenili

Takýto záver uvádza najnovšia štúdia skúmajúca vedomosti a postoje o dojčení na vzorke takmer 900 zdravotníkov v americkom štáte Nevada v roku 2014 a porovnávala výsledky so stavom v roku 2003. Štúdia súčasne upozorňuje, že zlepšenie vedomostí o dojčení na strane zdravotníkov je jedným z kľúčových krokov pre zvýšenie počtu dojčených detí.

Závery tejto štúdie sa zhodujú aj s výsledkami internetového prieskumu o. z. MAMILA a Ženské kruhy z roku 2015, ktorý sa zameriaval na otázky toho, či personál rutinne poskytuje ten typ starostlivosti, ktorý podľa medzinárodných štandardov vedie k podpore dojčenia. Do celoslovenského prieskumu, ktorý zahŕňal všetky pôrodnice, sa zapojilo viac ako 3200 matiek, ktoré rodili v rokoch 2010 – 2015. Na zistenie dodržiavania vybraných bodov bolo v prieskume účastníčkam položených 26 otázok. V dotazníku sme sa zamerali na postup personálu v oblastiach ako napríklad: umiestnenie bábätka v kontakte koža na kožu na telo matky bezprostredne po pôrode; ponúknutie pomoci s dojčením do 6 hodín po pôrode; otázky týkajúce sa nedokrmovania umelým mliekom alebo nepoužívanie fľašiek a iné.

Okrem odpovedí na tieto otázky mohli matky napísať aj osobné skúsenosti s podporou dojčenia v nemocnici. Mnohé tieto príbehy odhaľujú skutočné rozmery ťažkostí, ktoré matky s dojčením v nemocnici zažívajú. Výsledky prieskumu vysvetľujú, prečo v dnešnej dobe také množstvo matiek zažíva ťažkosti s dojčením a následnú frustráciu z toho, že na ceste za dojčením narazili na neprekonateľné ťažkosti a nenašli účinnú pomoc.

Do prieskumu sa ešte stále môžete zapojiť a môžete si prečítať aj doterajšie výsledky.

Ref.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446097

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Za 10 rokov sa vedomosti o dojčení zdravotníkov v Nevade nezmenili