Kontakt koža na kožu po pôrode - štúdia

Napriek tomu, že v evolúcii ľudského druhu prežitie bábätka závislo na tesnom a prakticky neustálom kontakte koža na kožu s matkou, v rozvinutých krajinách sa stalo bežnou praxou oddelenie dieťaťa od matky po pôrode. Aj preto z najnovšieho prehľadu štúdií o vplyve kontaktu koža na kožu je zrejmé, že variant kontaktu koža na kožu je v štúdiách potrebné použiť ako experimentálny zásah, nie ako normálny fyziologický stav. Ironické je, že v akejkoľvek štúdii s inými cicavcami sa za experimentálny zásah považuje oddelenie mláďaťa od matky. Prehľad 34 randomizovaných štúdií zahrnul viac ako 2000 matiek. Prečítajte si výsledky:

Matka predstavuje pre dieťa to správne prostredie, správny "habitát". Spoločný kontakt koža na kožu navodzuje u matky aj dieťaťa správanie, ktoré vedie k úspešnému dojčeniu a prežitiu dieťaťa. Takýto kontakt má nastať okamžite po narodení a pokračovať neprerušene ďalej.  Oddelenie dieťaťa od matky okamžite navodzuje reakciu vyjadrujúcu protest a neskôr zúfalstvo. Bábätko oddelené od matky plače priemerne 10x viac ako dieťa v kontakte koža na kožu s matkou. Plač týchto detí sa podobá kriku mláďat laboratórnych potkanov. Práve tie mláďatá, ktoré boli po pôrode oddelené od matiek, sú zároveň tie, ktoré sú z celého vrhu mláďať mali najviac negatívne ovplyvnené zdravie a inteligenciu po zvyšok života. 

Tesne po pôrode nastáva citlivé obdobie, kedy sa matka a dieťa učia vzájomnej synchrónnej a reciprokej interakcii a to nastane len v prípade, že sú spoločne v kontakte koža na kožu. Bábätká, ktoré trávia čas po pôrode v neprerušovanom kontakte koža na kožu a ktoré sa priplazia a prisajú k prsníku sa pravdepodobne budú dojčiť úspešnejšie. A úspešné dojčenie zvyšuje tvorbu mlieka a pomáha bábätku dostatočne priberať. Ak bábätká, ktoré sa dojčili s problémami, dostali šancu po 48 hodinách po pôrode stráviť v kontakte koža na kožu tri nasledujúce dojčenia, 81 % z týchto bábätiek odchádzalo z nemocnice výlučne dojčených.

Navyše štúdie ukázali, že kontakt koža na kožu pomáha udržiavať telesnú teplotu bábätka lepšie než výhrevné lôžko. Dotyk, teplo a vôňa sú silné stimuly, ktoré pomáhajú v tele matky vylučovať hormón oxytocín. Ten zvyšuje telesnú teplotu prsníkov a hrudníka matky, aby tak mohla ohrievať bábätko. 

Čím dlhšie má matka bábätko v kontakte koža na kožu, tým menej sa jej vylučuje stresový hormón kortizol. Oxytocín zvyšuje pohodu matky a jej reagovanie na dieťa, naviazanie matky na dieťa. Oxytocín zlepšuje rodičovské schopnosti. Matka sa cíti schopnejšia sa o dieťa postarať a tento pocit je mimoriadne dôležitý pre dojčenie. Matky, ktoré pociťujú menej sebadôvery v oblasti dojčenia majú 3x vyššie riziko predčasného odstavenia.

Matky v kontakte koža na kožu porodia placentu skôr, ako matky bez takéhoto kontaktu. Pohyb nožičiek a tlak bábátka na brucho matky spôsobuje kontrakcie maternice, odlučovanie placenty a to zároveň znižuje krvné straty po pôrode. 

Kontakt koža na kožu okamžite po pôrode zvyšuje počty dojčených detí. Takýto jednoduchý zásah dokáže výrazne podporiť dojčenie v rozvinutých krajinách. 

Metaanalýza množstva štúdií dostupných na túto tému ukázala, že bábätká v kontakte koža na kožu:

1. boli stabilnejšie - z hľadiska ich srdcového tepu, dýchania a zásobenia krvi kyslíkom (tzv. SCRIP skóre).

2. mali vyššie hladiny krvného cukru.

3. mali stabilnejšiu telesnú teplotu a boli lepšie zohriate.

4. plakali výrazne menej

Matky, ktoré mali možnosť kontaktu koža na kožu po cisárskom reze, hodnotili rekonvalescenciu po operácii ako menej bolestivú a navyše mali častejšie ochotu pokračovať v kontakte koža na kožu aj po prevezení na oddelenie šestonedelia. Tieto matky navyše častejšie dojčili svoje deti aj v ďalších mesiacoch po pôrode. 

Závery štúdie:

Kontakt koža na kožu po pôrode pomáha znížiť mieru plaču bábätka a zvýšiť šance na úspešné dojčenie. Ak matky zažili kontakt koža na kožu, viac ich dojčilo ešte v prvom až štvrtom mesiaci života bábätka a mali tendenciu dojčiť dlhobodo. Neboli zistené žiadne nežiaduce účinky alebo riziká, ktoré by sa spájali s kontaktom koža na kožu po narodení bábätka.

Ref.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3979156/

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Kontakt koža na kožu po pôrode - štúdia