Kedy zavádzať bábätkám príkrmy a kedy lepok? V štvrtom alebo v šiestom mesiaci?

V otázke zavádzania jedla, teda podávania jedla bábätkám, sa v posledných rokoch podarilo matky dokonale zmiasť. Ešte pred rokom 2010 bolo všetkým jasné, že jedlo sa deťom podáva od 6 mesiaca. Odvtedy nastal zmätok. Matky často vystrašili informácie, že nerobia dobre. Že už dávno mali jedlo zaviesť v 4. mesiaci. Prečítajte si aj náš podrobný článok o výlučnom dojčení a zavádzaní lepku.

Hlavné posolstvo je: Nič sa nemení! Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať približne 6 mesiacov a jedlo (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má začať podávať vo veku približne okolo ukončeného 6. mesiaca. Pri zavádzaní jedla dojčeným bábätkám sa v prvom rade riadime pripravenosťou bábätka na jedlo (začínajúcou schopnosťou sedieť, záujmom o jedenie, keď jedia iní, snahou načahovať sa za jedlom, snahou o vkladanie jedla do úst, sledovanie ostatných ľudí pri jedle). Výlučné dojčenie do približne 6 mesiacov je nesmierne dôležité pre budúce zdravie detí i matiek. Matky treba podporovať vo výlučnom dojčení do približne 6 mesiacov a v ďalšom dojčení spoločne so zavádzaním jedla minimálne do dvoch rokov a potom ďalej až do prirodzeného odstavenia. Dojčené deti by štátu na zdravotnej starostlivosti ušetrili množstvo finančných prostriedkov. Napríklad vo Veľkej Británii by 1-percentný nárast dojčených detí ušetril každý rok pol milióna libier. Ak je dieťa výlučne dojčené do 6 mesiacov, ušetrí sa v USA  na zdravotnej starostlivosti 1400 dolárov na jedno dieťa. Ak by sa teda v USA dostalo dojčenie na odporúčanú úroveň 6 mesiacov výlučného dojčenia, ušetrilo by sa ročne 3,6 miliardy dolárov.

Množstvo informácií o jedla nájdete tu: https://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/prikrmy/