Svetový a Európsky týždeň dojčenia 2018 - tlačová správa

Prvý augustový týždeň sa tak ako každý rok o. z. MAMILA a naše laktačné poradkyne pripájajú k oslavám dojčenia pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia. Pripravili sme pri tejto príležitosti množstvo akcií po celom Slovensku – stretnutia dojčiacich žien s poradkyňami formou podporných skupín, piknikov, besied, prednášok, premietaní filmov, výstavy, púte. Tohtoročný Svetový týždeň dojčenia je venovaný heslu Dojčenie - základ života, s cieľom upozorniť na to, že dojčenie predstavuje základný kameň zdravia súčasnej generácie detí a matiek. Pre matky sme pripravili rôzne nové články, súťaže a podpory v dojčení nielen na webových stránkach, ale aj na našej facebookovej stránke.

Aké aktivity týkajúce sa dojčenia MAMILA organizuje?

V rámci o. z. MAMILA pomáhame tým najmenším - bábätkám, aby ich matky mohli dojčiť. Dojčenie je investícia do zdravia detí i zdravia matiek, do vzájomných vzťahov, do silných rodinných pút a do budúcej generácie. Matky v dnešnej dobe túžia dojčiť, ale potrebujú podporu a pomoc. MAMILA pôsobí od roku 2002 a poskytuje pomoc, poradenstvo a podporu počas celej doby trvania dojčenia. Veľmi dobre rozumieme frustrácii matiek, ktoré sa rozhodnú dojčiť a zistia, že iba rozhodnutie nestačí. Potrebujú, aby im niekto skutočne prakticky pomohol. Takúto pomoc poskytujú poradkyne pri dojčení združené v o. z. MAMILA. Ak matky budú dojčiť, ušetria sa státisíce eur. Vďaka činnosti o. z MAMILA majú ženy v rozličných regiónoch Slovenska možnosť zatelefonovať poradkyni, stretnúť sa s ňou osobne a získať upokojenie či rady, ktoré potrebujú, aby mohli dojčiť. Zakladáme podporné skupiny dojčenia s cieľom vzájomne sa podporovať v procese dojčenia. Poskytujeme prípravu na dojčenie už počas tehotenstva. Vydali sme knihu o dojčení s názvom Praktický návod na dojčenie. Spolupracujeme s nemocnicami a pediatrami a záleží nám na tom, aby matky dostali podporu v dojčení práve v prvých dňoch, keď ju najviac potrebujú. Organizujeme kurzy o dojčení pre budúce poradkyne ako aj pre zdravotníkov a nemocnice.  Prostredníctvom našich stránok www.mamila.sk prinášame ženám množstvo článkov o všetkých témach, ktoré súvisia s dojčením a tiež mimoriadne úspešný projekt Poradne dojčenia, v ktorom matka do pár hodín po zadaní otázky dostane odporúčanie, ako riešiť jej problém. Poskytuje množstvo informácií o dojčení.

Pred vznikom nášho združenia bolo dojčenie témou, ktorou sa takmer nik nezaoberal a dojčilo len malé percento žien. Za posledné roky sa počty detí, ktoré sú dojčené v 6 mesiacoch zvýšil trojnásobne, a výrazne sa zvýšil počet žien, ktoré dojčia svoje deti dlhú dobu - čo bola pre pár rokmi úplne neznáma myšlienka. V súčasnosti sú každý rok tisíce matiek sklamané, frustrované, zúfalé a ich túžba dojčiť svoje dieťatko sa rozplynie, pretože napriek tomu, že dojčenie považovali za prirodzené a intuitívne, narazia v živote na prekážky, ktoré im dojčenie znemožnia: narážajú na neznalosť, nevedecké informácie, neochotu, nedostatok času a pomoci, nedocenenie, odsudzovanie, bagatelizovanie dojčenia, zastrašovanie, vnucovanie umelej výživy, všade prítomnú reklamu na umelú výživu, nedostatok pozitívnych vzorov ako aj na priepasť medzi generáciou súčasných babičiek, ktoré nedojčili, a generáciou súčasných matiek, ktoré sa o dojčenie znovu pokúšajú. Našou motiváciou je snaha vyplniť tento priestor medzi túžbou matiek dojčiť a neuspokojivou realitou, s ktorou sa stretávajú.

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia si môžete prečítať časté otázky, ktoré sa ľudia o dojčení pýtajú:

Dokedy by mala matka dojčiť svoje dieťa a v akom období by ho už mala odstaviť?

Dojčenie treba podporovať tak dlho, ako trvá. Dojčenie je mimoriadne dôležité po celú dobu jeho trvania. 
Predstava o tom, že dieťa už treba určite niekedy odstaviť, pochádza z toho, že ľudia bežne okolo seba nevidia staršie dojčené deti, ale hlavne, že ani len netušia, ako normálne odstavovanie vyzerá. Mnoho ľudí si myslí, že ak sa do procesu odstavovania aktívne nezapojíme, tak sa dieťa bude dojčiť donekonečna. To nie je pravda. Odstavenie nastane vždy. Je to prirodzený proces a každé dieťa k nemu speje, pretože prirodzene speje k samostatnosti. Odstavenie je rovnako neodvratný proces ako napríklad to, že sa dieťa naučí chodiť. Tento proces nie je zvrátiteľný a dieťaťu, ktoré sa už nechce dojčiť, sa nedá dojčenie vnútiť. Dojčené deti sú si navyše veľmi dobre vedomé svojich pocitov a nedajú sa nútiť do niečoho, čo nechcú.
Odstavenie teda nemusí byť spojené s plačom, naliatymi prsníkmi či nešťastným dieťaťom i matkou, ako si bežne ľudia myslia. Odstavenie môže byť krásny proces, počas ktorého dieťa dospeje k tomu, že dojčenie nepotrebuje. Jednoducho z neho vyrastie. Toto sa väčšinou stane niekedy okolo 3 – 5 rokov. 

Je v poriadku, ak matka dojčí napríklad aj dvojročné dieťa? Stretli ste sa už s podobnými prípadmi?

Je normálne, ak sa dvojročné dieťa dojčí. Tak by to malo byť, hovorí o tom napríklad aj Svetová zdravotnícka organizácia. Dojčenie je normálny spôsob výživy a starostlivosti o dieťa. Všetky deti, ktorým sa dá možnosť dojčiť sa podľa ich potrieb, sa dojčia do dvoch rokov a potom pokračujú v dojčení ešte viacero mesiacov. Pri dlhodobom dojčení dieťaťa je pre matku úžasné sledovať, ako sa postupne dieťa osamostatňuje a ako v čase prirodzeného odstavovania vidí, že dieťa samo z vlastnej iniciatívy skúša niektoré situácie, ktoré dovtedy vždy potrebovalo riešiť dojčením, vyriešiť samo a ako sa mu to čoraz lepšie darí. Istota toho, že ak sa mu to nepodarí, mamička mu pomôže nastoliť znova rovnováhu, je zdrojom sebavedomia a stúpajúcej nezávislosti dojčeného dieťaťa. Takto sa môže dieťa pre ukončenie dojčenia rozhodnúť samo, postupne a v čase, keď je na to pripravené a kedy je zrelé riešiť rôzne životné situácie samo. Predstava, že sa toto nikdy neudeje a je potrebné dieťa v určitom veku odstaviť, pretože samo to nikdy neurobí, vychádza z nedostatku skúseností a praktických príkladov z okolia.

Aké živiny poskytuje dieťaťu materské mlieko? Má mlieko preventívne účinky? Aké?

Materské mlieko je svojím zložením jedinečné, obsahuje stovky látok, poskytuje výživovo kvalitné materské mlieko obsahujúce nutrične hodnotné látky, ale okrem toho aj probiotiká napomáhajúce črevnej mikroflóre dieťaťa v správnom fungovaní, látky pomáhajúce vyzrievaniu čreva a ďalších orgánov, rôzne látky a faktory napomáhajúce správnemu rozvoju imunitného systému dieťaťa a zlepšujúce jeho schopnosť brániť sa rôznym ochoreniam a mnohé ďalšie mimoriadne cenné látky ako kvalitné vitamíny, minerály, bielkoviny a tuky. Pritom množstvo materského mlieka, ktoré vypije dieťa staršie dieťa, sa pravdepodobne významne nelíši od množstva, ktoré pije mesačné alebo polročné bábätko.
Dojčenie je však omnoho viac než len materské mlieko. Samotné satie na prsníku - teda dojčenie ako také - napomáha správnemu rozvoju tváre dieťaťa, najmä správnemu formovaniu zubných oblúkov, podnebia, a tým vplýva na postavenie zubov a následne na zdravotný stav ústnej dutiny po celý zvyšok života človeka. Správne formovanie ústnej dutiny ovplyvňuje postavenie aj iných dôležitých súčastí hlavy dieťaťa – napr. veľkosti nosových štrbín, postavenie Eustachovej trubice, hltana atď. Dojčenie je mimoriadne dôležité v rozvoji mozgu dieťaťa. Dojčenie naďalej pomáha regulovať činnosť srdiečka dieťaťa, jeho dýchanie, znižuje hladiny stresových hormónov a znižuje prežívanie bolesti.
Z týchto dôvodov je to aj pri staršom dieťati jednoduchý a rýchly spôsob ako utíšiť dieťa, ktoré sa fyzicky zranilo, či ho niečo rozľútostilo a najviac tieto funkcie matka ocení v nepríjemnom čase nejakej choroby či rastu zubov dieťaťa, keď je mrzuté, ubolené a často krát je dojčenie jediné, čo dieťa upokojí či uspí.

Čo sa stane dieťaťu, ak ho matka od mlieka odstaví skôr, ako je odporúčané?

Dojčenie normálnej dĺžky niekoľkých rokov je normálne a vďaka nemu sa dieťa z hľadiska zdravia, psychiky a imunity vyvíja správne, tak, ako sa vyvíjať má. A takýto normálny vývin nemá žiadne plusy. Rovnako ako nemá žiadne plusy to, keď má niekto normálnu teplotu. Normálna teplota nemá plusy. Je normálna. Vysoká teplota prináša problémy, riziká. Podobne aj nedojčenie prináša riziká, problémy.
Nedojčené deti, prípadne deti, ktorých dojčenie bolo ukončené príliš skoro ako skupina, majú epidemiologickými štúdiami dokázané štatisticky vyššie riziko toho, že budú častejšie choré, že ich choroby budú mať ťažší priebeh, že niektoré choroby pravdepodobnejšie dostanú, že ich liečba bude trvať dlhšie, že budú mať horšie výsledky v škole, budú sa horšie správať, majú vyššie riziko obezity, srdcových ochorení, horší vývin zraku, čeľuste, ústnej dutiny, vyššie riziko ekzémov. To, že to nevidíme vždy pri každom nedojčenom dieťati, neznamená, že to neplatí pre nedojčené deti ako skupinu. Ale to nie je všetko, nedojčenie prináša riziká aj pre zdravie matky.

Ako vyzerá konzultácia s laktačnou poradkyňou?

Poradkyne pri dojčení urobia množstvo krokov:

 • vypočujú matku a zhodnotia situáciu
 • pozorujú matku a bábätko mimo dojčenia aj pri dojčení
 • ukážu matke, ako pozná, že bábätko skutočne pije mlieko
 • poukážu na to, čo už matka a bábätko dokážu a čo pri dojčení funguje
 • zhodnotia pitie bábätka
 • odporučia matke, aby využívala kontakt koža na kožu, a to počas dojčenia ako aj počas dňa či noci
 • ukážu matke, ako môže dojčeniu pomôcť nosenie bábätka a čo najčastejší kontakt s bábätkom
 • vysvetlia jej, ako spoločné spanie podporuje dojčenie
 • opíšu, ako má matka využívať prirodzené schopnosti bábätka na dojčenie – vysvetlia jej reflexy a reakcie bábätka
 • vysvetlia jej súvis spánku a dojčenia; ukážu jej, ako pomôcť bábätku v situáciách, keď plače či nevie zaspať a poukážu na súvis spánku, zaspávania a dojčenia
 • vysvetlia jej, ako telo matky reguluje fyziologické funkcie bábätka a ako ich ovplyvňuje
 • dodajú jej odvahu dotýkať sa bábätka, vyzliecť ho z perinky, mať ho nahé na sebe, nosiť ho, upokojovať ho
 • pomôžu jej čítať signály bábätka a znaky pripravenosti na dojčenie, ukážu jej vnímať bábätko a posilnia jej materské kompetencie a schopnosti starať sa oň tak, aby matka v tejto starostlivosti nadobudla istotu
 • poradia základné kroky týkajúce sa správneho prisatia, polohy, stláčania prsníka, striedania prsníkov a zlepšenia dojčenia
 • zodpovedajú matke na otázky, ako napríklad ako dlho má jedno dojčenie trvať či ako často dojčiť
 • pomôžu nájsť a odstrániť príčiny, pre ktoré bábätko neprijíma dostatok mlieka
 • poradia matke kroky, ktoré môžu viesť k zlepšeniu situácie podľa individuálnych potrieb danej dvojice matka - dieťa
 • zodpovedajú jej otázky a povzbudia ju
 • spoločne s matkou vytvoria plán ako ďalej postupovať a naplánujú si ďalšie stretnutie

Na trhu sú viaceré druhy dojčenských mliek. Je už možné povedať, že kvalitou dokážu aspoň sčasti suplovať materské mlieko?

Umelá výživa sa vyrába buď z kravského mlieka alebo zo sóje. Ani jedno sa ani zďaleka nepribližuje materskému mlieku, materské mlieko je špecifické pre ľudské bábätká, obsahuje živé bunky, obsahuje stovky látok, ktoré sa v umelej výžive nenachádzajú a ani sa nikdy nebudú nachádzať. Materské mlieko je vzácne a jedinečné, imunitné faktory a látky, ktoré sú v ňom obsiahnuté a ktoré dokážu pôsobiť napríklad aj proti rakovine, nie sú niečo, čo dokážeme vyrobiť. Umelá výživa má biochemicky úplne iné zloženie ako materské mlieko.

Umelá výživa by sa mala používať v opodstatnených prípadoch, ktorých neexistuje iná možnosť. Umelá výživa sa väčšinou používa bez dostatočných informácií a bez dôvodu. Mimochodom je zaujímavé, že o dojčenie detí vo veku jedného, dvoch či troch rokov sa považuje za "kontroverzné", ale pritom používanie umelej výživy do 3 rokov a dlhšie sa paradoxne považuje, že "dobrú starostlivosť" a "snahu dať dieťaťu to najlepšie", napriek tomu, že nedojčené deti umelé mlieko po 6. mesiaci nepotrebujú.

Materské mlieko sa dokáže vytvoriť jedine v tele človeka - dojčiacej ženy. Obsahuje stovky jedinečných nenahraditeľných látok. Hoci momentálne žijeme v spoločnosti, v ktorej sa vytvorila kultúra toho, že dojčiace matky majú „málo mlieka“, reálne by väčšina dojčiacich matiek ako normálny stav mala „nadpriemerne dobrú tvorbu mlieka“. Avšak dva základné faktory (okrem množstva iných) vytvárajú dojem, že má matka materského mlieka málo:

 • Nedostatočné znalosti o fungovaní dojčenia, riešenia otázok týkajúcich sa dojčenia a nedostatočná podpora dojčenia.
 • Príliš ľahká dostupnosť náhrad materského mlieka – teda umelej výživy (= umelého mlieka) a s ňou spojených „pomôcok“ ako napríklad fliaš a cumlíkov.

Príliš ľahká dostupnosť umelého mlieka a masívny marketing umelého mlieka spôsobujú, že ženy často ani netušia, že existuje aj iná možnosť ako zabezpečiť bábätku výživu, ak je to potrebné – že je možné zlepšiť dojčenie a zvýšiť tvorbu mlieka, prípadne, že existujú aj banky ženského materského mlieka. Vzhľadom na to, že väčšina dojčiacich žien má nadmernú tvorbu mlieka, tak sa môžu stať darkyňou materského mlieka a umožniť tak iných deťom, aby dostávali to, čo tak veľmi potrebujú – vzácne materské mlieko. Vedeli ste dokonca, že materské mlieko môžete dostať aj na predpis a že je zaradené medzi lieky?

Výživa dieťaťa dojčením v detskom veku je rozhodujúca pre zdravie v dospelosti. Zdravie v dospelosti je čiastočne záležitosť genetiky, ale z väčšej časti je ovplyvňované práve tým, čo bábätko a dojčia zje. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je nesmierne určujúcich práve prvých tisíc dní života dieťaťaPočas tohto obdobia nesmierne rýchleho mentálneho a fyzického vývoja by dieťatko malo byť dojčené, pretože práve dojčenie mu poskytuje tú výživu, na ktorú bolo naprogramované už od počiatku ľudstva. Telo dieťaťa, všetky orgány v jeho tele a obzvlášť jeho mozog sú nastavené tak, aby ich vývoj podmieňovalo, určovalo a modifikovalo materské mlieko a dojčenie. Dojčenie dieťaťa je teda dlhodobá investícia do budúcnosti.

Výlučné dojčenie počas prvých 6 mesiacov života bez podávania vody či čohokoľvek iného má najväčší potenciál znížiť úmrtnosť detí. Je to to najlepšie preventívne opatrenie pre zdravie detí. Dojčenie poskytuje ochranu pred respiračnými ochoreniami, hnačkami ako aj obezitou a mnohými ďalšími chorobami. Na dôsledky nedojčenia zomrelo na svete v roku 2011 približne 804 000 detí. 

Prospieva dojčenie po zdravotnej stránke aj matkám? Ak áno, ako? Môže dojčenie pôsobiť preventívne aj voči nejakým ochoreniam?

Ženy by mali okrem iného dojčiť aj pre svoje zdravie. Dojčenie patrí medzi hlavný nástroj prevencie rakoviny prsníka. Všetky kampane zameriavajúce sa na prevenciu rakoviny prsníka by sa mali zamerať na dojčenie. Dojčenie je tiež prevenciou pre rakovinu vaječníkov, maternice a endometria, chráni proti osteoporóze, znižuje potrebu inzulínu diabetičiek počas dojčenia, spravidla odďaľuje návrat plodnosti a na dlhú dobu potláča ovuláciu, dojčiace matky po pôrode spravidla ľahšie schudnú. Mnohým zdravotným problémom, s ktorými ženy neskôr v živote bojujú, by sa dalo zabrániť dojčením.

Má dojčenie vplyv aj na vzťah medzi matkou a dieťaťom? Aký?

Dojčenie je predovšetkým vzťah – jedinečný vzťah matky a dieťaťa, vzťah, ktorý sa prenáša do lepšieho poznania dieťaťa, jeho potrieb a pocitov, čo sa prejavuje dlhé roky po skončení dojčenia. Nie je neobvyklé, že sa o dojčení uvažuje ako o niečom dobrom pre bábätká a ako o „obeti“ zo strany matky. Toto však nie je pravda – dojčenie je nielenže dobré pre bábätká; je dobré aj pre matky. Matkám pomáha pokračovať vo vzťahu, ktorý mali s bábätkom počas tehotenstva, pomáha im porozumieť svojim bábätkám, spoznávať ich a naladiť sa na ne, dáva im pocit sebaistoty a úspechu, chráni ich zdravie a ochraňuje ich pred depresiami a negatívnym vplyvom spánkovej deprivácie. Toto nie je krátkodobá záležitosť, dojčenie má sprevádzať matku a dieťa počas prvých pár rokov života dieťaťa a má im pomáhať prekonať ranú etapu života, ktorá je taká nesmierne dôležitá pre ich neskorší vzťah, pre pubertu a potom aj neskôr. Štúdie dokázali, že „dlhodobé“ dojčenie vedie k lepšiemu vzťahu v neskoršom živote a že učí deti, že ľudia, a nie veci, napĺňajú ich potreby.
Vedeli ste, že dojčenie poskytuje dieťaťu peptidy a prirodzené opoidy, ktoré sú dôležité pre rozvoj mozgu ako aj správania dieťaťa? Vedci skúmali správanie detí, ktoré boli alebo neboli dojčené, a zistili, že dojčené deti sa v pubertálnom veku správali oveľa lepšie. A taktiež ich správaniu matky lepšie rozumeli. 

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Svetový a Európsky týždeň dojčenia 2018 - tlačová správa