Aké zmeny nastali v nemocniciach v podpore dojčenia?

Tlačová správa o. z. MAMILA, 2016

MAMILA a Ženské kruhy monitorujú podporu dojčenia v nemocniciach. Preto pripravili prieskum, ktorý doposiaľ vyplnilo viac ako 4 700 žien. O výsledkoch prieskumu za roky 2010 až 2015 sme informovali v tlačovej správe. Prieskum je možné vyplniť aj v súčasnej dobe, vďaka čomu môžeme dlhodobo sledovať trendy a tak porovnať predchádzajúce výsledky so súčasnou situáciou.

Čo sa teda v pôrodniciach zmenilo za posledných 20 mesiacov?

U žien, ktoré porodili v slovenských pôrodniciach od 1. 1. 2015 do 30. 8. 2016 (1013 respondentiek) sme oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenali miernu zmenu k lepšiemu (17,7 % v rokoch 2010 – 2015 vs. 23,8 % od roku 2015) v otázke kontaktu koža na kožu v trvaní aspoň jednu hodinu bezprostredne po pôrode. Avšak aj naďalej viac ako 75 % matiek a detí nemá možnosť byť spolu v kontakte koža na kožu po pôrode. Čísla z nášho prieskumu pritom môžu byť v skutočnosti nadhodnotené, keďže respondentky – návštevníčky stránok www.mamila.skwww.zenskekruhy.sk mali prístup k informáciám o prospešnosti kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tento graf ukazuje trend podľa jednotlivých rokov v nemocniciach s titulom baby-friendly a bez titulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tento graf ukazuje percento žien, ktoré boli v kontakte koža na kožu po pôrode v rokoch 2015 – 2016. Tmavohnedá horná čiara predstavuje nemocnice s baby-friendly titulom. Bledohnedá spodná čiara sú nemocnice bez titulu, pričom tieto dva údaje sa takmer nelíšia.

Informácie týkajúce sa správnej polohy pri dojčení, prisatia či pitia z prsníka, neobmedzenej dĺžky pitia a intervalov dojčenia naďalej nedostáva viac ako polovica žien. V tomto smere nenastal žiadny významný posun a aj naďalej nie je rozdiel medzi nemocnicami, ktorú sú baby-friendly a ostatnými nemocnicami.

Viac ako 30 % žien stále uvádza, že personál im nedokázal poskytnúť účinnú pomoc s dojčením, keď ju potrebovali.

Takmer polovica detí je v nemocniciach s titulom baby-friendly dokrmovaná umelým mliekom, hoci štandard by mal byť výlučné dojčenie. Až štvrtina všetkých detí je dokrmovaná umelým mliekom bez súhlasu a vedomosti matky (čo predstavuje polovicu z detí dokrmovaných umelých mliekom). Polovica detí, ktoré boli dokrmované umelým mliekom ho pili z fľaše.

Až 67 % žien v roku 2015 nedostalo v baby-friendly nemocniciach informácie, na koho sa majú obrátiť po návrate z nemocnice, ak by mali problémy s dojčením.

Mierne sa zvýšil počet žien, ktoré dostali počas pobytu od personálu informáciu o dôležitosti kontaktu koža na kožu počas pobytu v nemocnici (15 % žien), no percento detí, ktoré neboli v zavinovačke a boli so svojou matkou na izbe počas celého pobytu v pôrodnici sa za posledné roky zásadne nezmenilo (12 % a 32 %). V roku 2015 bolo z izby bez vedomia a súhlasu matky odnesených približne 11 % detí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora dojčenia po pôrode cisárskym rezom

Napriek tomu, že na Slovensku sa rodí až tretina detí cisárskym rezom, je podpora kontaktu koža na kožu ako podpory začiatku dojčenia takto narodených detí, v slovenských pôrodniciach prakticky nulová.

3. Tento graf ukazuje, aké raritné je v nemocniciach s titulom BFHI alebo aj bez tohto titulu zažiť kontakt koža na kožu po cisárskom reze v rokoch 2015 – 2016. Tmavohnedá horná čiara predstavuje všetky slovenské nemocnice. Bledohnedá spodná čiara sú nemocnice s titulom baby-friendly.

Dokrmovanie detí umelým mliekom už v prvých dňoch po pôrode má naďalej stúpajúcu tendenciu. Pokým v roku 2011 bolo umelým mliekom kŕmených približne 50 % detí narodených cisárskym rezom, v roku 2016 je to až 70 % (63 % v roku 2015). A to napriek  dôležitosti toho, aby sa deti v novorodeneckom období s umelým mliekom nestretli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Graf znázorňuje trend v dokrmovaní detí narodených cisárskym rezom v baby-friendly nemocniciach umelým mliekom

Až 48 % všetkých žien uvádza, že ich deti boli po pôrode cisárskym rezom dokŕmené fľašou. Iba 14 % žien uvádza, že im predviedli iný spôsob dokrmovania dieťaťa. Detí narodených cisárskym rezom, ktoré sú dokrmované umelým mliekom bez súhlasu matky (43 % zo všetkých takto narodených detí v roku 2015) je tiež viac.

Iba 4% uvádzajú, že boli so svojim dieťaťom nepretržite na izbe v systéme rooming-in. Inými slovami, aj v roku 2016 je „štandard“, že ženy po cisárskom reze nemajú možnosť mať svoje novonarodené deti pri sebe a dojčiť ich.

Keďže sa momentálne rodí na Slovensku viac ako 30 % detí cisárskym rezom, vyžaduje si táto skupina žien a detí zvýšenú podporu a pozornosť. Z nášho prieskumu však vyplýva, že podpora dojčenia pre túto skupinu žien a detí je nedostačujúca, ba ešte nižšia, ako pre ženy po vaginálnom pôrode.

Všetky grafy ako aj príbehy matiek nájdete na: www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice-vysledky

Prečítajte si príbehy žien o zlyhaní podpory dojčenia.

Mamila.sk > Pre matky > Nemocnice > Tlačová správa po 20 mesiacoch