Používanie cumlíkov nie je prevenciou SIDS

Cumlík je len náhrada prsníka. Prevenciou SIDS je dojčenie a spoločné spanie.

Keď sa hovorí o syndróme náhleho úmrtia (SIDS), často sa zabúda na dva základné faktory, ktoré sú fyziologickou normou a ktorých nevyužívanie zvyšuje riziko SIDS. Ide o dojčenie a spoločné spanie. Dojčené deti, ktoré spia spolu s matkou, majú nižšie riziko SIDS. Dojčené deti spiace na rovnakej podložke s matkou spia inak ako deti, ktoré to takto nemajú - dojčenie a spoločné spanie je prevenciou toho, aby bábätko spalo príliš hlbokým spánkom, čo je jeden z možných faktorov ovplyvňujúcich SIDS. Dojčené bábätko spiace spolu s matkou navyše spí vo vhodnej polohe, teda na chrbte.

Táto fyziologická norma - dojčenie a spoločné spanie - je najlepšou prevenciou SIDS, a pritom často zanedbávanou. O spánku bábätiek a detí a tiež o SIDS sa dá nájsť množstvo rozporuplných informácií. Súvisí to s tým, že rozliční ľudia vychádzajú z rôznych predpokladov, majú rôzne paradigmy toho, čo je normálny spánok bábätiek, a preto dospejú k k protichodným názorom. Čím viac človek túto otázku skúma, tým viac diametrálne odlišných pohľadov je možné nájsť.

Tieto odlišné pohľady vychádzajú z histórie - teda hlavne z toho, čo sa stalo v 20. storočí, keď sa za ideál starostlivosti o deti začala považovať nezávislosť, samostatnosť a spánok bábätka sa teda v tomto kontexte definoval ako spánok mimo matku, ako spánok v samostatnej postieľke či dokonca samostatnej izbe. Podkladom pre takúto definíciu nebolo pozorovanie správania a interakcie bábätiek a ich matiek, ale skôr vtedajšie trendy v psychológii presadzujúce výchovu s minimom kontaktu dieťaťa a rodičov. Takéto vnímanie výchovy pretrváva v mysliach mnohých ľudí doteraz. Je veľmi ťažké sa od neho odpútať, pretože ľudia ešte i teraz vnímajú schopnosť dieťaťa spať vo vlastnej postieľke a zaspávať samo ako dôkaz dobre zvládnutej výchovy a ako prevenciu "zlých spánkových návykov".

Vzhľadom na historický kontext 20. storočia v ľuďoch ešte stále existuje hlboko zakorenená obava z "rozmaznania" dieťaťa "prílišným kontaktom", "prílišným nosením", "nadmierou pozornosti" či spoločným spaním. Spoločné spanie je však model spánku, ktorý má biologické opodstatnenie. Fyziológia bábätka je priamo počas spánku regulovaná matkou a dojčením. Dýchanie matky a vzduch, ktorý vydychuje, stimuluje bábätko k nádychu. Dieťa prijíma signály od matky, ktoré regulujú hĺbku jeho spánku, a dieťa tým pádom neupadne do príliš hlbokého spánku, z ktorého by sa nezobudilo. Satie na prsníku stimuluje dieťa z hľadiska srdcovej činnosti, teploty, dýchania, spánkových cyklov a podobne, a tým ho chráni pred SIDS. Ľudia toto vedia zo štúdií, ktoré hovoria o tom, že "satie cumlíka" je prevenciou pred SIDS. Ale cumlík je len náhrada toho, čo má dieťa skutočne sať - teda prsník. Spoločné spanie je logickým dôsledkom nočného dojčenia - uľahčuje ho a na oplátku reguluje životné funkcie bábätka. Spoločné spanie má určité zásady, ktoré náš článok uvádza na to, aby bolo čo najbezpečnejšie a predstavovalo čo najväčšiu možnú prevenciu SIDS.

V kultúre, ktorá má za "normu" kŕmenie fľašou kombinované s používaním cumlíka ako náhradou za dojčenie, sa často omylom odporúča používanie cumlíkov ako prevencia SIDS, namiesto toho, aby sa odporúčalo dojčenie. Používanie cumlíkov nie je prevenciou SIDS. To, že sa v niektorých štúdiách ukazuje, že bábätká, ktoré majú cumlík, menej často zomierajú na SIDS, neznamená, že riešením je odporúčať používať cumlíky. Satie na prsníku znižuje riziko SIDS. Pretože cumlík je náhrada prsníka.

Nehovoriac o rizikách, ktoré predstavuje používanie cumlíka pre zdravie dieťaťa a pre dojčenie. Preto by matky medzi informáciami, ako znížiť riziko SIDS, dostávať informáciu o tom, že dojčenie a spoločné spanie znižuje riziko SIDS.

Referencie:

1. Co-Sleeping, Breastfeeding and Sudden Infant Death Syndrome, by James J. McKenna and Lee T. Gettler, Encyclopedia on Early Childhood Development, 2010.

2. Cosleeping and Biological Imperatives: Why Human Babies Do Not and Should Not Sleep Alone, by James J. McKenna. in Neuroanthropology, 2008.

3. Why Babies Should Never Sleep Alone: A Review of the Cosleeping Controversy in Relationship to SIDS, Breastfeeding and Bedsharing, by James J. McKenna and Thomas McDade. Pediatric Respiratory Reviews 6: 134-152. 2005.

4. Horne RSC, Parslow PM, Ferens D, Watts A-M, Adamson TM. Comparison of evoked arousability in breast and formula fed infants. Arch Dis Child 2004;89:22–2

5. Fleming P, Blair P, McKenna J. New knowledge, new insights, and new recommendations. Arch. Dis. Child. 2006;91;799-801 

6. Vennemann MM, Bajanowski T, Brinkmann B, Jorch G, Yücesan K, Sauerland C, Mitchell EA, and the GeSID Study Group. Pediatrics 2009;123;e406-e410 

7. Hauk FR, Thompson JMD, Tanabe KO, Moon RY, Vennemann MM. Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: A Meta-analysis. Pediatrics 2011;128:103-110 

8. McKenna JJ, Ball HL, Gettler LT. Mother–Infant Co-sleeping, Breastfeeding and Sudden Infant Death Syndrome: What Biological Anthropology Has Discovered About Normal Infant Sleep and Pediatric Sleep Medicine. Yearbook of Physical Anthropology, 2007;50:133-161 

9. There is no such thing as infant sleep, there is no such thing as breastfeeding, there is only breastsleeping, by James J. McKenna and Lee T. Gettler. Acta Paediatrica (2015). 

10. Night waking among breastfeeding mothers and infants: Conflict, congruence or both?, by James J. McKenna. Evolution, Medicine, & Public Health. pp 3-17, 2014.

11. Nighttime Parenting Strategies and Sleep-Related Risks to Infants, by Lane E. Volpe, Helen L. Ball, and James J. McKenna. Social Science and Medicine, 2012.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dojčenie a SIDS