Výsledky prieskumu o dojčení

Ponúkame vám zhrnutie nášho prieskumu o podpore dojčenia v nemocniciach v našej tlačovej správe.

Ďalej sa môžete pozrieť, ako dopadla nemocnica vo vašom meste, môžete si zvolením dvoch nemocníc urobiť ich porovnanie, ako si niektorú nemocnicu môžete porovnať s celoslovenským priemerom. 

Okrem grafov si môžete zvoliť aj príbehy matiek, či už z jednotlivých pôrodníc alebo zo všetkých pôrodníc spoločne.

Svoje hodnotenie nemocnice, v ktorej sa narodilo vaše bábätko, môžete ešte stále uviesť v našom prieskume, spoločne s vaším príbehom.

Vyberte dve pôrodnice a ďalšie parametre prieskumu

1.

2.

Obdobie:

Typ pôrodu:

Termín pôrodu:

Zobraziť grafy alebo príbehy:1. Všetky slovenské nemocnice

- graf: 1.
- počet záznamov: 7903
- od roku 2010 do roku 2019

2. Všetky bývalé nemocnice BFHI

- graf: 2.
- počet záznamov: 5447
- od roku 2010 do roku 2019

5. Boli ste ihneď po pôrode so svojím bábätkom v kontakte koža na kožu a pokračoval tento kontakt neprerušene minimálne hodinu?

Nie
1. 78.5%
2. 78.1%
Áno
1. 20.6%
2. 21%
Neviem
1. 0.9%
2. 1%

6. Prišiel za vami niekto z personálu najneskôr do 6 hodín po pôrode, aby vám poskytol informácie o dojčení a ponúkol vám pomoc s dojčením?

Nie
1. 61%
2. 60.2%
Áno
1. 36.5%
2. 37.1%
Neviem
1. 2.5%
2. 2.7%

7. Dostali ste informácie o tom, ako vyzerá správna poloha a správne prisatie bábätka?

Nie
1. 53.1%
2. 50.4%
Áno
1. 44.8%
2. 47.4%
Neviem
1. 2.2%
2. 2.3%

8. Ukázal vám personál, ako počas dojčenia spoznáte, že bábätko skutočne pije mlieko z prsníka?

Nie
1. 65.8%
2. 64.4%
Áno
1. 30.6%
2. 31.8%
Neviem
1. 3.6%
2. 3.8%

9. Dokázal vám personál pomôcť s dojčením?

Nie
1. 41.8%
2. 40.3%
Áno
1. 38.3%
2. 39.7%
Nepotrebovala som pomoc
1. 19.9%
2. 20%
Neviem
1. 0%
2. 0%

10. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom?

Áno
1. 51.1%
2. 48.8%
Nie
1. 39.2%
2. 40.9%
Neviem
1. 9.8%
2. 10.3%

11. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom bez vášho informovaného súhlasu?

Nedokrmované
1. 34.4%
2. 36.1%
Áno
1. 27.1%
2. 25.3%
Nie
1. 19.3%
2. 19.1%
Neviem
1. 19.2%
2. 19.6%

12. Stalo sa, že vaše bábätko bolo dokrmované umelým mliekom a vy ste sa o tom dozvedeli až po tom, čo už bolo dokŕmené?

Nedokrmované
1. 35%
2. 36.6%
Áno
1. 27%
2. 25.1%
Nie
1. 20.4%
2. 20.5%
Neviem
1. 17.6%
2. 17.8%

13. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, bol vám vysvetlený dôvod, na základe ktorého sa to stalo?

Nedokrmované
1. 35.9%
2. 37.6%
Áno
1. 27.1%
2. 26.1%
Nie
1. 21.6%
2. 20.7%
Neviem
1. 15.4%
2. 15.6%

14. Bol na vás vyvíjaný nátlak, aby ste dokrmovali?

Nie
1. 79.4%
2. 80.2%
Áno
1. 18.2%
2. 17.6%
Neviem
1. 2.4%
2. 2.3%

15. Boli ste personálom informovaná o dôležitosti kontaktu koža na kožu s bábätkom počas pobytu v pôrodnici?

Nie
1. 87.7%
2. 87.5%
Áno
1. 10.8%
2. 11.2%
Neviem
1. 1.5%
2. 1.3%

16. Považoval personál za samozrejmé, že ste s bábätkom spolu vo svojej posteli?

Nie
1. 45.8%
2. 46.5%
Áno
1. 33.6%
2. 33.2%
Neviem
1. 20.6%
2. 20.3%

17. Boli ste na izbe spoločne s bábätkom neustále v systéme rooming-in?

Nie
1. 67.9%
2. 66%
Áno
1. 31.6%
2. 33.4%
Neviem
1. 0.5%
2. 0.6%

18. Bolo vaše bábätko počas pobytu v pôrodnici v zavinovačke?

Áno
1. 89.4%
2. 89.5%
Nie
1. 8.7%
2. 8.6%
Neviem
1. 1.9%
2. 1.8%

19. Odniesli počas pobytu v pôrodnici vaše bábätko bez toho, aby ste o tom vedeli?

Nie
1. 86.2%
2. 87.1%
Áno
1. 11.1%
2. 10.5%
Neviem
1. 2.7%
2. 2.4%

20. Bolo vaše bábätko na izbe s vami aj počas všetkých nocí, ktoré ste strávili v pôrodnici? (Uveďte NIE, aj v prípade, že išlo o jednu noc)

Nie
1. 63.7%
2. 62.6%
Áno
1. 36.1%
2. 37.3%
Neviem
1. 0.2%
2. 0.1%

21. Dostali ste od personálu informáciu, že bábätko máte dojčiť bez obmedzovania dĺžky dojčenia tak často, ako bábätko alebo vy chcete?

Nie
1. 68.7%
2. 67.7%
Áno
1. 25.7%
2. 26.5%
Neviem
1. 5.6%
2. 5.8%

22. Dostali ste od kohokoľvek z personálu informáciu, že máte dojčiť podľa určitého časového rozvrhu alebo máte dojčiť len určitý počet minút?

Áno
1. 48.4%
2. 47.8%
Nie
1. 46.9%
2. 47.6%
Neviem
1. 4.6%
2. 4.6%

23. Dostali ste od personálu nemocnice návrh na použitie cumlíka alebo bol vášmu dieťaťu podaný bez vášho súhlasu?

Nie
1. 66.9%
2. 68.6%
Áno
1. 28.5%
2. 27.2%
Neviem
1. 4.6%
2. 4.2%

24. Bola na kŕmenie vášho bábätka použitá fľaša?

Nie
1. 47.3%
2. 51.6%
Áno
1. 39.8%
2. 34.7%
Neviem
1. 13%
2. 13.8%

25. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, predviedol vám personál nemocnice ako to urobiť bez použitia fľašky a naučil vás tento spôsob efektívne používať?

Nie
1. 40.3%
2. 36.1%
Nedokrmované
1. 35.8%
2. 37.5%
Neviem
1. 12.3%
2. 12.7%
Áno
1. 11.6%
2. 13.6%

26. Dostali ste od personálu nemocnice informácie o tom, kam sa ohľadne podpory dojčenia po pôrode môžete obrátiť?

Nie
1. 77.2%
2. 73.3%
Áno
1. 20.3%
2. 23.8%
Neviem
1. 2.5%
2. 2.8%
Mamila.sk > Pre matky > Nemocnice - výsledky