Výsledky prieskumu o dojčení

Ponúkame vám zhrnutie nášho prieskumu o podpore dojčenia v nemocniciach v našej tlačovej správe.

Ďalej sa môžete pozrieť, ako dopadla nemocnica vo vašom meste, môžete si zvolením dvoch nemocníc urobiť ich porovnanie, ako si niektorú nemocnicu môžete porovnať s celoslovenským priemerom. 

Okrem grafov si môžete zvoliť aj príbehy matiek, či už z jednotlivých pôrodníc alebo zo všetkých pôrodníc spoločne.

Svoje hodnotenie nemocnice, v ktorej sa narodilo vaše bábätko, môžete ešte stále uviesť v našom prieskume, spoločne s vaším príbehom.

Vyberte dve pôrodnice a ďalšie parametre prieskumu

1.

2.

Obdobie:

Typ pôrodu:

Termín pôrodu:

Zobraziť grafy alebo príbehy:1. Všetky slovenské nemocnice

- graf: 1.
- počet záznamov: 8961
- od roku 2010 do roku 2019

2. Všetky bývalé nemocnice BFHI

- graf: 2.
- počet záznamov: 6147
- od roku 2010 do roku 2019

5. Boli ste ihneď po pôrode so svojím bábätkom v kontakte koža na kožu a pokračoval tento kontakt neprerušene minimálne hodinu?

Nie
1. 77.5%
2. 77.2%
Áno
1. 21.6%
2. 21.8%
Neviem
1. 0.9%
2. 1%

6. Prišiel za vami niekto z personálu najneskôr do 6 hodín po pôrode, aby vám poskytol informácie o dojčení a ponúkol vám pomoc s dojčením?

Nie
1. 60.7%
2. 60.2%
Áno
1. 36.7%
2. 37%
Neviem
1. 2.6%
2. 2.8%

7. Dostali ste informácie o tom, ako vyzerá správna poloha a správne prisatie bábätka?

Nie
1. 52.7%
2. 50.3%
Áno
1. 45.1%
2. 47.4%
Neviem
1. 2.2%
2. 2.3%

8. Ukázal vám personál, ako počas dojčenia spoznáte, že bábätko skutočne pije mlieko z prsníka?

Nie
1. 65.7%
2. 64.4%
Áno
1. 30.8%
2. 31.8%
Neviem
1. 3.5%
2. 3.8%

9. Dokázal vám personál pomôcť s dojčením?

Nie
1. 41.7%
2. 40.5%
Áno
1. 38.4%
2. 39.5%
Nepotrebovala som pomoc
1. 19.8%
2. 20%
Neviem
1. 0%
2. 0%

10. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom?

Áno
1. 51.5%
2. 49.5%
Nie
1. 39%
2. 40.4%
Neviem
1. 9.5%
2. 10.1%

11. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom bez vášho informovaného súhlasu?

Nedokrmované
1. 34.3%
2. 35.7%
Áno
1. 27%
2. 25.4%
Nie
1. 19.7%
2. 19.4%
Neviem
1. 19%
2. 19.5%

12. Stalo sa, že vaše bábätko bolo dokrmované umelým mliekom a vy ste sa o tom dozvedeli až po tom, čo už bolo dokŕmené?

Nedokrmované
1. 34.9%
2. 36.2%
Áno
1. 27%
2. 25.3%
Nie
1. 20.6%
2. 20.7%
Neviem
1. 17.5%
2. 17.8%

13. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, bol vám vysvetlený dôvod, na základe ktorého sa to stalo?

Nedokrmované
1. 35.8%
2. 37.2%
Áno
1. 27.2%
2. 26.4%
Nie
1. 21.8%
2. 20.9%
Neviem
1. 15.3%
2. 15.5%

14. Bol na vás vyvíjaný nátlak, aby ste dokrmovali?

Nie
1. 79.4%
2. 80.2%
Áno
1. 18.2%
2. 17.5%
Neviem
1. 2.4%
2. 2.2%

15. Boli ste personálom informovaná o dôležitosti kontaktu koža na kožu s bábätkom počas pobytu v pôrodnici?

Nie
1. 87.1%
2. 86.9%
Áno
1. 11.3%
2. 11.6%
Neviem
1. 1.6%
2. 1.5%

16. Považoval personál za samozrejmé, že ste s bábätkom spolu vo svojej posteli?

Nie
1. 45.8%
2. 46.8%
Áno
1. 33.4%
2. 32.7%
Neviem
1. 20.8%
2. 20.6%

17. Boli ste na izbe spoločne s bábätkom neustále v systéme rooming-in?

Nie
1. 67.3%
2. 65.6%
Áno
1. 32.1%
2. 33.7%
Neviem
1. 0.6%
2. 0.7%

18. Bolo vaše bábätko počas pobytu v pôrodnici v zavinovačke?

Áno
1. 89.5%
2. 89.7%
Nie
1. 8.7%
2. 8.6%
Neviem
1. 1.8%
2. 1.7%

19. Odniesli počas pobytu v pôrodnici vaše bábätko bez toho, aby ste o tom vedeli?

Nie
1. 86.5%
2. 87.4%
Áno
1. 10.8%
2. 10.3%
Neviem
1. 2.7%
2. 2.3%

20. Bolo vaše bábätko na izbe s vami aj počas všetkých nocí, ktoré ste strávili v pôrodnici? (Uveďte NIE, aj v prípade, že išlo o jednu noc)

Nie
1. 63.1%
2. 62%
Áno
1. 36.7%
2. 37.8%
Neviem
1. 0.2%
2. 0.2%

21. Dostali ste od personálu informáciu, že bábätko máte dojčiť bez obmedzovania dĺžky dojčenia tak často, ako bábätko alebo vy chcete?

Nie
1. 68.2%
2. 67.5%
Áno
1. 26.1%
2. 26.5%
Neviem
1. 5.7%
2. 6%

22. Dostali ste od kohokoľvek z personálu informáciu, že máte dojčiť podľa určitého časového rozvrhu alebo máte dojčiť len určitý počet minút?

Áno
1. 48.4%
2. 47.9%
Nie
1. 47%
2. 47.5%
Neviem
1. 4.6%
2. 4.6%

23. Dostali ste od personálu nemocnice návrh na použitie cumlíka alebo bol vášmu dieťaťu podaný bez vášho súhlasu?

Nie
1. 67%
2. 68.6%
Áno
1. 28.6%
2. 27.4%
Neviem
1. 4.4%
2. 4%

24. Bola na kŕmenie vášho bábätka použitá fľaša?

Nie
1. 47.2%
2. 51.1%
Áno
1. 40.2%
2. 35.4%
Neviem
1. 12.6%
2. 13.5%

25. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, predviedol vám personál nemocnice ako to urobiť bez použitia fľašky a naučil vás tento spôsob efektívne používať?

Nie
1. 40.7%
2. 36.9%
Nedokrmované
1. 35.8%
2. 37.2%
Neviem
1. 12%
2. 12.6%
Áno
1. 11.6%
2. 13.4%

26. Dostali ste od personálu nemocnice informácie o tom, kam sa ohľadne podpory dojčenia po pôrode môžete obrátiť?

Nie
1. 77%
2. 73.4%
Áno
1. 20.5%
2. 23.8%
Neviem
1. 2.5%
2. 2.8%
Mamila.sk > Pre matky > Nemocnice - výsledky