Sekcia pre zdravotníkov

Vstupujete na stránky obsahujúce informácie, ktoré sú určené zdravotníckym odborníkom a odborníčkam a nie laickej verejnosti. Kliknutím na ÁNO potvrďte, prosím, že zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník, zdravotnícka odborníčka?

                

Kliknutím ÁNO beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Mamila.sk > Pre zdravotníkov