Oznamy o kurzoch pre poradkyne pri dojčení

Aktuálne kurzy

Chcete byť zaradení do databázy záujemcov o kurz?

KONFERENCIA O DOJČENÍ V TRNAVE

Konferencia sa uskutočnila 13. a 14. mája v Trnave. Konferencie sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov - budúcich poradkýň pri dojčení, tehotných mamičiek, ktoré zaujímalo, čo môžu urobiť pre prevenciu problémov s dojčením, zdravotníkov - lekárov aj zdravotných sestier. Pozrite si fotografie, ako sme sa mali.

ZÁKLADNÝ KURZ PRE LAKTAČNÉ PORADKYNE - 2017

Laktačné poradkyne vzdelávame už viac ako desaťročie a za toto obdobie sme získali skúsenosti s tým, ktorí kandidáti či ktoré kandidátky sa pre prácu laktačnej poradkyne hodia. Laktačné poradenstvo predstavuje nielen súbor znalostí, zručností, skúseností a postupov, ale si vyžaduje aj realizáciu aspektu poradenstva, podpory, povzbudenia, láskavosti, nadšenia, osobného vkladu a energie. Laktačné poradenstvo znamená schopnosť byť sprievodcom ženy, bábätka a jej rodiny počas náročného obdobia tak, aby sa dojčenie stalo súčasťou ich života. A preto na náš kurz pozývame ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

  • skutočný záujem o podporu žien a detí
  • nadšenie pre dojčenie
  • pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť povzbudiť a podržať
  • schopnosť venovať sa podpore dojčenia či už formou laktačného poradenstva alebo organizovania podporných skupín dojčiacich matiek alebo iných aktivít na podporu dojčenia
  • láskavý, citlivý a starostlivý individuálny prístup, srdečnosť, pochopenie a takt
  • odolnosť voči stresu
  • dôslednosť a schopnosť prekonávať prekážky

V priebehu kurzu budeme počas práce s účastníkmi kurzu sledovať ich správanie a konanie a toto bude predstavovať podklad pre pozvanie na vykonanie skúšky na záver kurzu. Účastníci, ktorí nebudú spĺňať osobnostné kritériá na vykonanie skúšky, nebudú na skúšku pozvaní, aj keby ich vedomosti boli dostatočné. Kurz im tak môže slúžiť ako spôsob, akým si prehĺbiť znalosti o dojčení a jeho podpore. Certifikát laktačnej poradkyne teda získa len časť účastníkov.

Kurz má štyri na seba nadväzujúce časti, pričom každá časť má 2 dni. Spolu kurz trvá 8 plných dní.

V roku 2017 sme otvorili tri základné kurzy pre laktačné poradkyne. Všetky tri mali spoločnú prvú prednáškovú časť 13. - 14. mája 2017, ktorá sa koná v Trnave. Zvyšné časti kurzu pokračujú v troch samostatných termínoch kurzov:

Kurz 1 v Trnave: kurz sa už skončil

Kurz 2 v Trnave v termínoch: 13. - 14. 5. (1. časť, sobota - nedeľa), 26. - 27. 9. (utorok - streda, 2. časť); 10. - 11. 10. (utorok - streda, 3. časť); 21. - 22. 11. (utorok - streda, 4. časť)

Kurz 3 v Košiciach: kurz sa už skončil

Otvorili sme aj takýto kurz pre české duly v Brne.

Kurzy práve prebiehajú, momentálne už nie je možné sa prihlásiť. Ak sa chcete stať poradkyňou pri dojčení, zaregistrujte sa do databázy záujemcov o kurz a budeme vás informovať o ďalších kurzoch pre budúce poradkyne. Ďalšie kurzy budeme otvárať po skončení týchto troch kurzov.

POKROČILÉ KURZY

V roku 2017 pripravujeme sériu nových pokročilých kurzov pre certifikované poradkyne pri dojčení na rozšírenie vzdelávania poradkýň. Každý kurz bude mať odlišnú náplň, všetky sa budú zameriavať na vybrané aspekty poradenstva pri dojčení v praxi a komunikácie medzi poradkyňou a matkou.

Termíny kurzov na rok 2017:

Pokročilý kurz č. 9: 3. - 2. 12. 2017 v Brne

Internetový pokročilý kurz č.10 - o možnosti prihlásiť sa budeme čoskoro informovať

Pokročilý kurz č. 11: 16. - 17. 12. 2017 v Košiciach

KURZY PORADENSTVA PRI NOSENÍ

V júni a v novembri sme uskutočnili dva kurzy v Bratislave.

Otvárame nové kurzy:

Kurz v Žiline: čas konania: 25. - 26. novembra 2017.

Kurz v Košiciach: čas konania: 1. a 2. decembra 2017

Prihlasujte sa čo najskôr!

Pre poradkyne nosenia, ktoré už takýto kurz absolvovali, ponúkame pokračovací jednodňový kurz poradenstva pri nosení v Bratislave.

Od januára 2018 plánujeme otvoriť ďalšie nové kurzy pre poradkyne nosenia.

Všeobecné informácie ku kurzom

Prečítajte si, ako sa môžete stať poradkyňou pri dojčení.

Kto sa môže kurzov zúčastniť? Každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o dojčení.

PROGRAM
Ide o kurzy zamerané na otázky súvisiace s dojčením počas celej doby trvania dojčenia. Kurzy sa sústreďujú ako na prevenciu a poskytnutie informácií pre správny začiatok dojčenia, ktorý je pre úspešné dojčenie rozhodujúci. Po skončení kurzov budú účastníci schopní identifikovať body, ktoré z hľadiska pôrodu ovplyvňujú dojčenie, dokážu podporiť dojčenie od prvých okamihov od narodenia, dokážu pomôcť pri správnom prisávaní a polohe a podporiť matky, ktoré chcú dojčiť. Kurzy sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch o dojčení, ktoré budú poskytované interaktívne pomocou videoukážok, fotografií, prezentácií a budú rozvíjané a utvrdzované prostredníctvom práce účastníkov v skupinách.

Jednou z podmienok pre úspešné absolvovanie kurzov je plná účasť na všetkých častiach programu bez absencie a splnenie všetkých úloh zadaných počas kurzu. Ďalšie podmienky pre získanie certifikátu nájdete na našej stránke Ako sa stať poradkyňou pri dojčení. Rozhodujúcim faktorom pre pozvanie na skúšku je vyzretá osobnosť kandidáta či kandidátky na laktačnú poradkyňu. Nie všetci účastníci kurzu budú na skúšku pozvaní.

CENA KURZU
Cena kurzu je určená podľa typu kurzu, pre už zaregistrovaných členov o. z. MAMILA poskytujeme zľavu.
Členovia MAMILY, ktorí už základný kurz absolvovali a chcú sa ho znova zúčastniť, majú kurz zdarma. Aj v takom prípade, prosím, vyplňte prihlášku na kurz.

Maximálny počet účastníkov na kurzoch je 30.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
K dispozícii bude malé občerstvenie, miestnosť pre deti ako aj kuchynka s potrebnými riadmi, mikrovlnkou a varnou kanvicou. Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Ak máte malé deti či bábätká, môžete kurz absolvovať spoločne s nimi, svoje deti môžete počas programu dojčiť, môžu byť s vami, prípadne vám so starostlivosťou o ne môže pomôcť nejaká ďalšia osoba, ktorá má ako váš sprievodca na kurz vstup zdarma. Ak vaše dieťatko práve nepotrebuje žiadnu intenzívnu starostlivosť (pretože napríklad spí), môže sa sprievodca zúčastniť programu.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

13. - 14. 5. (1. časť, sobota - nedeľa), 13. - 14. 6. (utorok - streda, 2. časť); 27. - 28. 6. (utorok - streda, 3. časť); 19. - 20. 9. (utorok - streda, 4. časť)

 

10. - 11. jún. 2017

 

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch