Oznamy o kurzoch pre poradkyne pri dojčení

Aktuálne kurzy

VALNÉ ZHROMAŽDENIE MAMILY

Všetky členky a členov o. z. MAMILA srdečne pozývame 14. a 15. marca 2020 na Valné zhromaždenie.

Chcete byť zaradení do databázy záujemcov o kurz?

ZÁKLADNÝ KURZ PRE LAKTAČNÉ PORADKYNE

Laktačné poradkyne vzdelávame už viac ako desaťročie a za toto obdobie sme získali skúsenosti s tým, ktorí kandidáti či ktoré kandidátky sa pre prácu laktačnej poradkyne hodia. Laktačné poradenstvo predstavuje nielen súbor znalostí, zručností, skúseností a postupov, ale si vyžaduje aj realizáciu aspektu poradenstva, podpory, povzbudenia, láskavosti, nadšenia, osobného vkladu a energie. Laktačné poradenstvo znamená schopnosť byť sprievodcom ženy, bábätka a jej rodiny počas náročného obdobia tak, aby sa dojčenie stalo súčasťou ich života. A preto na náš kurz pozývame ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 • skutočný záujem o podporu žien a detí
 • nadšenie pre dojčenie
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť povzbudiť a podržať
 • schopnosť venovať sa podpore dojčenia či už formou laktačného poradenstva alebo organizovania podporných skupín dojčiacich matiek alebo iných aktivít na podporu dojčenia
 • láskavý, citlivý a starostlivý individuálny prístup, srdečnosť, pochopenie a takt
 • odolnosť voči stresu
 • dôslednosť a schopnosť prekonávať prekážky

V priebehu kurzu budeme počas práce s účastníkmi kurzu sledovať ich správanie a konanie a toto bude predstavovať podklad pre pozvanie na vykonanie skúšky na záver kurzu. Účastníci, ktorí nebudú spĺňať osobnostné kritériá na vykonanie skúšky, nebudú na skúšku pozvaní, aj keby ich vedomosti boli dostatočné. Kurz im tak môže slúžiť ako spôsob, akým si prehĺbiť znalosti o dojčení a jeho podpore. Certifikát laktačnej poradkyne teda získa len časť účastníkov.

Kurz má štyri na seba nadväzujúce časti, pričom každá časť má 2 dni. Spolu kurz trvá 8 plných dní.

Jeden kurz pre budúce poradkyne pri dojčení sme v septembri uzavreli a do konca roka 2019 ešte organizujeme jeden kurz v Českej republike a jeden kurz v Trnave, na ktoré už nie je možné sa prihlásiť, pretože kapacita účastníkov sa naplnila. 

Pre rok 2020 sme pripravili zatiaľ tieto dva kurzy v Trnave, jeden práve prebieha a nie je možné sa prihlásiť, je možné sa prihlásiť na kurz o dojčení v Trnave 2020 - skupina B.

Ak sa chcete stať poradkyňou pri dojčení, zaregistrujte sa do databázy záujemcov o kurz a budeme vás informovať o ďalších kurzoch pre budúce poradkyne.

POKROČILÉ KURZY

Každoročne MAMILA organizuje viacero pokročilých kurzov pre certifikované poradkyne pri dojčení na rozšírenie vzdelávania poradkýň s platným certifikátom poradkyne pri dojčení o. z. MAMILA. Každý kurz má odlišnú náplň, všetky sa zameriavajú na vybrané aspekty poradenstva pri dojčení v praxi a komunikácie medzi poradkyňou a matkou.

V tomto roku sme už zorganizovali dva pokročilé kurzy v Trnave,  jeden v Brne a jeden v Košiciach. Okrem toho sme v októbri 2019 zorganizovali špeciálny jednodňový workshop pre zdravotníkov a zdravotníčky v o. z. MAMILA.

V roku 2019 vám ešte ponúkame možnosť prihlásiť sa na online internetový pokročilý kurz, ktorý môžete absolvovať z pohodlia vášho domova.

V roku 2020 sme zorganizovali jeden kurz v januári a ďalej organizujeme tieto kurzy pokročilého poradenstva pri dojčení v Trnave:

 1. Pokročilý kurz 2 v Trnave 24. - 25. február 2020 (pondelok - utorok)
 2. Pokročilý kurz 3 v Trnave 16. - 17. marec 2020 (pondelok - utorok)
 3. Pokročilý kurz 4 v Trnave 25. - 26. apríl 2020 (sobota - nedeľa)
 4. Pokročilý kurz 5 v Trnave 16. - 17. máj 2020 (sobota - nedeľa)
 5. Pokročilý kurz 6 v Trnave 13. - 14. jún 2020 (sobota - nedeľa)

KURZY PORADENSTVA PRI NOSENÍ

V roku 2019 sme otvorili základný kurz poradenstva pri nosení v Bratislave a jeden z Žiline.

V roku 2020 otvoríme jeden základný kurz poradenstva pri nosení v Bratislave a dva pokročilé jednodňové kurzy pre absolventky a absolventov základného kurzu:

 1. Pokračovací kurz poradenstva pri nosení v Žiline, 8. február 2020
 2. Pokračovací kurz poradenstva pri nosení v Bratislave, 30. máj 2020

KURZ PRE ZDRAVOTNÍKOV A ZDRAVOTNÍČKY MAMILY

V októbri sme zorganizovali špeciálny workshop len pre zdravotníckych pracovníkov v MAMILE.

Všeobecné informácie ku kurzom

Prečítajte si, ako sa môžete stať poradkyňou pri dojčení.

Kto sa môže kurzov zúčastniť? Každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o dojčení.

PROGRAM
Ide o kurzy zamerané na otázky súvisiace s dojčením počas celej doby trvania dojčenia. Kurzy sa sústreďujú ako na prevenciu a poskytnutie informácií pre správny začiatok dojčenia, ktorý je pre úspešné dojčenie rozhodujúci. Po skončení kurzov budú účastníci schopní identifikovať body, ktoré z hľadiska pôrodu ovplyvňujú dojčenie, dokážu podporiť dojčenie od prvých okamihov od narodenia, dokážu pomôcť pri správnom prisávaní a polohe a podporiť matky, ktoré chcú dojčiť. Kurzy sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch o dojčení, ktoré budú poskytované interaktívne pomocou videoukážok, fotografií, prezentácií a budú rozvíjané a utvrdzované prostredníctvom práce účastníkov v skupinách.

Jednou z podmienok pre úspešné absolvovanie kurzov je plná účasť na všetkých častiach programu bez absencie a splnenie všetkých úloh zadaných počas kurzu. Ďalšie podmienky pre získanie certifikátu nájdete na našej stránke Ako sa stať poradkyňou pri dojčení. Rozhodujúcim faktorom pre pozvanie na skúšku je vyzretá osobnosť kandidáta či kandidátky na laktačnú poradkyňu. Nie všetci účastníci kurzu budú na skúšku pozvaní.

CENA KURZU
Cena kurzu je určená podľa typu kurzu, pre už zaregistrovaných členov o. z. MAMILA poskytujeme zľavu.
Členovia MAMILY, ktorí už základný kurz absolvovali a chcú sa ho znova zúčastniť, majú kurz zdarma. Aj v takom prípade, prosím, vyplňte prihlášku na kurz.

Maximálny počet účastníkov na kurzoch je 30.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
K dispozícii bude malé občerstvenie, miestnosť pre deti ako aj kuchynka s potrebnými riadmi, mikrovlnkou a varnou kanvicou. Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Ak máte malé deti či bábätká, môžete kurz absolvovať spoločne s nimi, svoje deti môžete počas programu dojčiť, môžu byť s vami, prípadne vám so starostlivosťou o ne môže pomôcť nejaká ďalšia osoba, ktorá má ako váš sprievodca na kurz vstup zdarma. Ak vaše dieťatko práve nepotrebuje žiadnu intenzívnu starostlivosť (pretože napríklad spí), môže sa sprievodca zúčastniť programu.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch