Boľavé bradavky

Jack Newman, MD, FRCPC

Úvod

Najlepšou liečbou boľavých bradaviek je prevencia. Najlepšou prevenciou je prisať dieťa správne od prvého dňa. Matky a deti, ktoré sú okamžite po pôrode v kontakte koža na kožu počas prvej hodiny - dvoch sa väčšinou prisajú samé a ich prisatie je väčšinou správne. Pozrite si tiež materiál Ako sa dieťa prisáva.

Bradavky sú boľavé zvyčajne v dôsledku jednej alebo dvoch príčin. Buď dieťa nemá správnu polohu a nie je správne prisaté, alebo dieťa nesprávne saje, alebo oboje. Deti sa však učia správne sať tým, že získavajú mlieko z prsníka, keď sú dobre prisaté. Učia sa to tým, že to robia. A tak problémy so satím sú často spôsobené zlým prisatím. Infekcia (spôsobená kvasinkami druhu Candida albicans) môže byť takisto príčinou boľavých bradaviek. Poranenie spôsobené nesprávnym prisatím bolí najviac vtedy, keď sa dieťa prisáva a zvyčajne sa počas dojčenia zmierni. Bolesť spôsobená kandidózou sa počas kŕmenia zväčšuje a môže pretrvávať aj po nadojčení. Bolesť spôsobená kvasinkovou infekciou často nastupuje počas dojčenia a môže pretrvávať aj po dojčení. V prípade bolesti spôsobenej zlou technikou satia, ženy popisujú ostrú rezavú bolesť. Bolesť pri kandidóze je často popisovaná ako pálivá, ale nemusí mať tento charakter. Neskorý nástup bolestivosti bradaviek potom, čo už kŕmenia neboli bolestivé, dáva signál, že bolesť je pravdepodobne spôsobená kvasinkovou infekciou, ale bolesť môže byť aj nabalená na bolesť prameniaca z inej príčiny. Trhlinky môžu vzniknúť v dôsledku kvasinkovej infekcie. Dermatologické problémy môžu byť tiež príčinou bolestivosti bradaviek s neskorým nástupom. Existuje viacero ďalších príčin bolestivých bradaviek.

Správna poloha a správne prisatie

(pozrite materiál Ako sa dieťa prisáva)

Nie je zriedkavé, že ženy majú ťažkosti s polohou a prisatím dieťaťa. Správna poloha uľahčuje dobré prisatie a dobré prisatie znižuje pravdepodobnosť, že dieťa bude v priebehu dojčenia alebo po dojčení nespokojné, a takisto umožňuje dieťaťu kontrolovať tok mlieka. A tak môže nesprávne prisatie vyústiť do toho, že dieťa dobre nepriberá, alebo často sa kŕmi alebo veľa plače. Pozrite videá o tom, ako prisať dieťa, ako zistiť, či dieťa získava mlieko a ako používať stláčanie.

Dobrá poloha uľahčuje dobré prisatie. Mnohé detaily prisávania sa dostavia automaticky, ak má dieťa správnu polohu.

Na začiatku môže byť pre mnohé matky najlepšie použiť priečnu polohu pri prisávaní dieťaťa. Pri dojčení s ľavého prsníka držte dieťa svojou pravou rukou, podložte zadoček dieťaťa predlaktím tak, aby ste dlaň a prsty nasmerovali dohora (smerom k stropu). Takto uľahčíte držanie dieťaťa a hmotnosť dieťaťa bude viac tlačiť na predlaktie než na zápästie alebo ruku. Pri takomto držaní bábätka tiež pomôžete tomu, aby sa dieťa nasmerovalo správne tak, aby sa správne prisalo. Ruka dlaňou podopiera tváričku dieťaťa zospodu (nepodopiera ramienka a nie je pod krkom). Spojenie medzi ukazovákom a palcom by malo byť za šijou dieťaťa (nie za hlavou). Dieťa bude pri vašom tele takmer úplne horizontálne orientované, s hlavičkou mierne zaklonenou dozadu a malo by byť tak natočené, aby jeho hrudník, bruško a stehienka boli oproti vám mierne nachýleé dohora tak, aby na vás bábätko mohlo pozerať. Prsník drže v ľavej ruke, s palcom navrchu a ostatnými prstami pod prsníkom, dostatočne ďaleko od bradavky a dvorca bradavky.

Dieťa by sa malo prisávať k prsníku s hlavou mierne zaklonenou dozadu. Potom bradavka automaticky smeruje k podnebiu úst dieťaťa.

Prisávanie

 1. Pomôžte dieťaťu, aby otvorilo doširoka ústa. To dosiahnete, keď dieťaťu zľahka prejdete bradavkou po hornej pere (nie po spodnej), zatiaľ čo bradavka stále smeruje k hornému podnebiu, urobte to len tak, aby ste trošku pošteklili od jedného kútika po druhý. Alebo môžete hýbať hlavičkou dieťaťa tak, aby ste prešli po bradavke, pre niektoré matky je toto jednoduchšie. Počkajte na to, kým dieťa otvorí ústa, ako keby zívalo. Keď prikladáte dieťa k prsníku, jeho brada by sa mala dotýkať prsníka. Neotáčajte dieťa tak, aby bradavka smerovala do stredu úst. Namiesto toho by mala bradavka smerovať do podnebia dieťaťa.
 2. Keď dieťa otvorí ústa, použite predlaktie, ktorým ho držíte na to, aby ste ho prisunuli priamo na prsník (nevytáčajte telom dieťaťa). Nebojte sa, že by sa dieťaťu ťažko dýchalo. Ak je v správnej polohe a správne prisaté, bude dýchať bez problémov, pretože noštek bude ďaleko od prsníka. Ak nedokáže dýchať, odtiahne sa od prsníka. Ak nedokáže dýchať, prisatie nie je správne. Nebojte sa a urobte to rýchlo.
 3. Ak bradavka bolí, použite ukazovák a zatlačte ním dole na bradu dieťaťa, aby sa jeho dolná pera vyvrátila von. Toto možno budete musieť robiť počas celého kŕmenia, ale zvyčajne to nie je potrebné.Bolesť sa zvyčajne zmierni. Nedávajte dieťa na prsník a dole z prsníka viackrát, aby ste dosiahli dokonalé prisatie. Ak dáte dieťa 5-krát na prsník a dole a bolí to, budete mať 5-násobne viac bolesti a, čo je horšie, 5-násobne viac poranenia. Upravte prisatie, keď ho dávate na druhý prsník alebo pri nasledujúcom kŕmení.
 4. Ten istý princíp platí, ak sedíte alebo ležíte pri dieťati a používate futbalovú polohu alebo kolískovú polohu. Pomôžte dieťaťu, aby ústa otvorilo doširoka, nedovoľte mu, aby sa prisalo len na bradavku, ale prisuňte ho na dvorec bradavky (hnedá časť prsníka) tak, aby malo v ústach čo najväčšiu časť dvorca (nie nevyhnutne celý dvorec).
 5. Neexistuje "normálna" dĺžka jedného dojčenia. Ak máte otázky, obráťte sa na poradkyňu pri dojčení.
 6. Správne prisaté dieťa bude pokrývať väčšiu časť dvorca jeho spodnou perou ako hornou. 

Pozrite si tiež videoukážky dojčenia.

Vylepšite satie dieťaťa

Dieťa sa učí správne sať dojčením a tým, že získava do úst mlieko. Použitie umelých náhrad prsníka v prvých dňoch alebo nesprávne prisatie hneď od začiatku môže spôsobiť, že satie bábätka bude neúčinné alebo nedostatočné. Zdá sa, že niektoré deti potrebujú iba čas na to, aby sa naučili správne sať. Nácvik satia alebo kŕmenie po prste (pozri Kŕmenie po prste a pohárikom) môže pomôcť, ale všimnite si, že prerušiť dojčenie a namiesto toho len kŕmiť po prste, nie je dobrý nápad a malo by sa použiť iba ako posledná možnosť.

Vazospazmus: „Keď dám dieťa dole z prsníka, bradavka mi zbelie.“

Bolesť spojená s týmto zbelením bradavky je často popisovaná matkami ako „pálivá“, ale vo všeobecnosti začína až po dokončení dojčenia. Môže trvať niekoľko minút alebo aj viac, kým sa bradavke vráti jej normálna farba, ale potom začína nová bolesť, ktorú matky zvyčajne popisujú ako „pulzujúcu“ bolesť. Pulzujúca časť bolesti môže trvať sekundy alebo minúty a bradavka môže znova zblednúť a celý proces sa opakuje. Zdá sa, že príčinou je spazmus ciev (často nazývaný „vazospazmus“ alebo Raynaudov fenomén, syndróm bielej bradavky) v bradavke (keď je bradavka biela), a potom nasleduje uvoľnenie týchto ciev (keď sa bradavke vráti jej normálna farba). Niekedy táto bolesť pretrváva aj potom, keď už bradavky počas dojčenia nebolia a matka má bolesť iba po dojčení, ale nie počas neho. Čo možno urobiť?

 1. Dávajte veľký pozor , aby sa dieťa prisalo na prsník správne. Tento typ bolesti je takmer vždy spojený s tým, čo spôsobuje vašu bolesť počas dojčenia. Najlepšou reálnou terapiou vazospazmu je liečba iných príčin bolesti bradaviek. Ak je odstránená hlavná príčina bolesti bradaviek, vazospazmus tiež odznie. Kľúčové je zlepšiť prisatie.
 2. Teplo aplikované na bradavku hneď po nadojčení môže predísť reakcii alebo ju zmierniť. Suché teplo je zvyčajne lepšie než vlhké teplo, lebo vlhké teplo môže spôsobiť ďalšie poškodenie bradaviek.
 3. Môže sa použiť aj B-komplex s vitamínom B6. Dávkovanie vitamínu B6 je 150 - 200 mg za deň prvé štyri dni a potom pokračovať v dávke 50 mg za deň a zároveň využiť čas na odstránenie príčiny vazospamu a potom B6 vysadiť. Liek nifedipín predstavuje účinnú liečbu vazospazmu. Lekár ho môže predpísať vo forme liečiva s postupným uvoľňovaním.

Všeobecné opatrenia pre bolestivé bradavky

 1. Bradavky sa môžu nahrievať krátku dobu po každom dojčení, za použitia sušiča na vlasy, nastaveného na najnižší stupeň.
 2. Bradavky by sa mali vystavovať čo najviac pôsobeniu vzduchu, výnimkou je, ak má matka vazospazmus.
 3. Niekedy môžu pomôcť špeciálne maste (nie s obsahom lanolínu). Ak používate masť na liečbu bradaviek, použite len veľmi malé množstvo po dojčení a nezmývajte ju. Prečítajte si o nej viac v Protokole pre liečbu kandidózy. Je dobré si uvedomiť, že ak sa na bradavky používa masť alebo krém, nedostáva sa k nim už viac vzduch.
 4. Neumývajte si často bradavky. Bežná hygiena úplne stačí.
 5. Ak dieťa dobre priberá, neexistuje dôvod na to, aby sa dieťa muselo dojčiť z obidvoch prsníkov pri každom dojčení. Ušetrí vám to bolesť a urýchli hojenie, ak budete dojčiť dieťa iba na jednom prsníku pri každom dojčení. Pomôže stláčanie prsníka, keď už dieťa samé neprehĺta, aby aj naďalej ešte dostávalo mlieko. Možno to zvládnete počas niekoľkých dojčení, ale nie pri všetkých. Vo veľmi ťažkej situácii možno použiť laktačnú pomôcku na dokrmovanie (najlepšie odstriekaným mliekom), aby dieťa dokončilo dojčenie na prvej strane.

Klobúčiky na bradavky sa neodporúčajú, pretože, hoci zdanlivo dočasne pomôžu, z dlhodobého hľadiska predstavujú pre dojčenie množstvo potenciálnych problémov, vrátanie toho, že sa bábätko následne môže prestať prisávať na prsník. Často môžu zhoršiť poškodenie bradaviek. Okrem toho sa pri ich používaní môže dramaticky znížiť tvorba mlieka, dieťa môže začať byť nepokojné prípadne nepriberať dostatočne. Keď si raz dieťa na ne zvykne, možno sa ho už nepodarí vrátiť späť na prsník. V skutočnosti veľa žien, ktoré vyskúšali klobúčiky, zistili, že im klobúčiky s boľavými bradavkami nepomohli.

Materiál Sore Nipples, 2009 ©

Napísal a upravil (pod rôznymi inými názvami): Jack Newman MD, FRCPC, 1995-2005 ©

Revízia: Jack Newman MD, FRCPC IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©

Preklad: MAMILA, o. z., 2019

Tento materiál sa môže kopírovať a šíriť bez predchádzajúceho dovolenia s podmienkou, že nie je použitý v žiadnom kontexte, ktorý by porušoval Medzinárodný kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka (1981) v znení následných rezolúcií WHA. Ak neviete, čo to presne znamená, napíšte nám na dojcenie@mamila.sk.

Pri použití článku uveďte: Prebraté z www.mamila.sk.

Mamila.sk > Pre zdravotníkov > Boľavé bradavky