Rozbor materského mlieka

Stanislava Darulová    02.06.2015, 23:34

Dobrý deň, som mamka 14m dcérky, ktorú stále deň, noc dojčím. Stravu má bohatú, zje mi všetko, je krásna a zdravá. Som zástankyňou čo najdlhšieho dojčenia (min 2 roky). Začíname sa s manželom zaujímať o zloženie môjho mlieka aj po jednom roku. Tu na stránke je zloženie materského mlieka, predpokladám, že sa týka prvých šesť mesiacov. viem, že sa materského mlieko mení a rada by som niekde našla zloženie po jednotlivých rokoch, prípadne ak to nie je možné, dala si urobiť rozbor svojho mlieka na Slovensku. Viete mi prosím poradiť? Ďakujem

Milá Stanislava,

otázka je, aký rozbor presne by ste si predstavovali. Materské mlieko obsahuje stovky látok a obsahuje ich počas celej doby dojčenia. Ak by ste si chceli dať urobiť rozbor, tak najprv musíte definovať, čo vlastne chcete zisťovať. 

Materské mlieko je aj po 1. či 2. či 3. roku života stále plné mnohých živých buniek, imunitných látok a faktorov a mnohých zložiek, ktoré sa nikde inde nenachádzajú.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča dojčiť do dvoch rokov a potom dlhšie tak, ako to matke a dieťaťu vyhovuje, z toho do 6 mesiacov výlučne a ďalej pokračovať v dojčení spolu s  príkrmami primeranými veku. V súčasnosti sa medzinárodne platné odporúčanie WHO o dĺžke  dojčenia často stretáva s neznalosťou a s nepochopením zo strany zdravotníkov aj verejnosti. Matky na svoje otázky o tom, ako dlho majú dojčiť, často dostávajú informácie, ktoré spochybňujú kvalitu materského mlieka po 6. mesiaci veku dieťaťa, taktiež spochybňujú potrebu sať, a tým spochybňujú aj dojčenie ako dôležité sociálne správanie matky a dieťaťa, ktoré zabezpečuje výživu, výchovu, ochranu a podporu zdravia pre túto diádu.

Prečítajte si aj ďalšie informácie o tom, prečo je dlhodobé dojčenie dôležité:

http://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/dlhodobe-dojcenie/

V našej malej štúdii o dlhodobo dojčiacich matkách sme zistili nasledovné:

Cieľom našej práce bolo zistiť zloženie - obsah makronutrientov v materskom mlieku po šiestom mesiaci veku dieťaťa (obsah cukrov, tukov, bielkovín a kalorickú hodnotu).

Metódy: 

Výskumnú vzorku  tvorilo 19 matiek, ktoré dojčili svoje deti dlhšie ako 6 mesiacov. Matky vyplnili štruktúrovaný dotazník a odstriekali aktuálne jednorázovú vzorku 5 ml materského mlieka do sterilnej skúmavky s uvedením časového odstupu od posledného dojčenia. Stanovili sme obsah tukov, cukrov, bielkovín, sušiny a kalorickú hodnotu.

Výsledky: Priemerná dĺžka dojčenia bola 35,9 ± 21 mesiaca (min 9, max 78, medián 38 mesiacov). Priemerný čas od posledného dojčenia bol 6,2 ± 4,4 hodiny. Zistili sme nasledujúce hodnoty makronutrientov v materskom mlieku: sacharidy 5,9 ± 1,22 (medián 5) g/100ml, tuky 5,9 ± 3,5 (medián 1,7) g/100ml, bielkoviny 2,4 ±1,5 (medián 1,7) g/100ml. Obsah sušiny bol 15,8 ± 4,87 (medián 14,8) g/100ml. Priemerná kalorická hodnota bola 88,4 ± 35,32 (medián 79) g/100ml.

Záver: Z výživového hľadiska je materské mlieko aj po 6. mesiacoch veku potravina, ktorá má svoju hodnotu a obsah bielkovín, tukov a kalorická hodnota prevyšujú hodnoty uvádzané v učebniciach pediatrie pre zloženie zrelého materského mlieka. Naopak, priemerný obsah cukrov je nižší, ako bežne udávaná hodnota pre zrelé materské mlieko. S rastúcou dĺžkou dojčenia sme pozorovali tendenciu k vyššiemu obsahu tukov, bielkovín a kalorickej hodnoty a tendenciu k poklesu sacharidov. Výsledky potvrdzujú fakt, že materské mlieko po 6. mesiaci veku obsahuje makronutrienty potrebné na vývoj dieťaťa. Z tohto pohľadu sa nedá odporúčať ukončenie dojčenia v žiadnom veku dieťaťa, naopak, dojčenie je vhodné podporiť počas celej dĺžky jeho trvania.Vaše otázky berieme veľmi vážne a pri každej z nich sa snažíme vrámci vami zadaných údajov poskytnúť čo najlepšiu odpoveď, ktorú v prípade potreby konzultujeme aj so svetovými odborníkmi. Vašej otázke venujeme minimálne pol hodinu, v prípade potreby i viac. Pre budúcu činnosť tejto poradne je kľúčové aj jej financovanie - preto bude pre nás veľká pomoc, ak by ste dokázali naše úsilie oceniť i finančne.

Finančný príspevok nie je podmienkou pre poskytnutie odpovede - odpovieme vám bez ohľadu na jeho zaslanie. Ak si finančný príspevok nemôžete dovoliť, na vašu otázku radi odpovieme zdarma, pretože naším cieľom je pomáhať všetkým mamičkám a bábätkám pri dojčení.


« späť na zoznam otázok

Mamila.sk > Poradňa dojčenia > Rozbor materského mlieka