Dojčím 4-ročného syna a som tehotná v 1. trimesteri

Patrícia    03.01.2018, 19:31

Syn má presne 4 rokov 7 mesiace a vyžaduje si mlieko, dostáva ho večer na spanie, počas noci a ráno keď vstáva. Neviem či robím správne, keďže sa mi telo pripravuje na ďalšie bábätko. Čítala som mnoho článkov, že po narodení dieťaťa, je kvalita mlieka najvyššia a postupne sa jeho kvalita znižuje. Neviem či je teraz vhodné kojiť 4 ročného syna, keď sa blíži ďalšie dieťa, ktoré bude potrebovať dostatok kvalitného mlieka pre zdravý vývin. Je zodpovedné a správne "nechať piť" 4 ročného, mlieko ktoré sa "pripravuje" prirodzenými procesmi novorodeniatku ktorému na tom závisí život ? Ďakujem sa pomoc.

Milá Patrícia,

kvalita materského mlieka sa v priebehu dojčenia neznižuje. Materské mlieko je neustále kvalitné a dodáva deťom množstvo výživových a iných látok, z ktorých mnohé sú jedinečné a nenahraditeľné.

To, že sa váš synček stále potrebuje dojčiť, je úplne normálne a prirodzené a stále nesmierne dôležité pre jeho zdravie (a aj pre vaše zdravie) a v jeho dojčení môžete pokračovať aj počas celého tehotenstva.

Nedojčené deti, prípadne deti, ktorých dojčenie bolo ukončené príliš skoro, majú štúdiami dokázané štatisticky vyššie riziko toho, že budú častejšie choré, že ich choroby budú mať ťažší priebeh, že niektoré choroby pravdepodobnejšie dostanú, že ich liečba bude trvať dlhšie, že budú mať horšie výsledky v škole, budú sa horšie správať, majú vyššie riziko obezity, srdcových ochorení, horší vývin zraku, čeľuste, ústnej dutiny, vyššie riziko ekzémov. To, že to nevidíme vždy pri každom nedojčenom dieťati, neznamená, že to neplatí pre nedojčené deti ako skupinu. Ale to nie je všetko, nedojčenie prináša riziká aj pre zdravie matky. A týka sa to aj dieťaťa, ktoré má už 4,5 roka. Dojčenie počas celej doby dojčenia poskytuje dieťaťu výživovo kvalitné materské mlieko obsahujúce nutrične hodnotné látky, ale okrem toho aj probiotiká napomáhajúce jeho črevnej mikroflóre v správnom fungovaní, látky pomáhajúce vyzrievaniu čreva a ďalších orgánov, rôzne látky napomáhajúce správnemu rozvoju imunitného systému dieťaťa a zlepšujúce jeho schopnosť brániť sa rôznym ochoreniam a mnohé ďalšie mimoriadne cenné látky ako kvalitné vitamíny, minerály, bielkoviny a tuky. Nie je pravda, že materské mlieko je postupne menej a menej „kvalitné“. Práve naopak, prečítajte si výsledky našej malej štúdie:

Cieľom našej práce bolo zistiť zloženie - obsah makronutrientov v materskom mlieku po šiestom mesiaci veku dieťaťa (obsah cukrov, tukov, bielkovín a kalorickú hodnotu).

Metódy: 

Výskumnú vzorku  tvorilo 19 matiek, ktoré dojčili svoje deti dlhšie ako 6 mesiacov. Matky vyplnili štruktúrovaný dotazník a odstriekali aktuálne jednorázovú vzorku 5 ml materského mlieka do sterilnej skúmavky s uvedením časového odstupu od posledného dojčenia. Stanovili sme obsah tukov, cukrov, bielkovín, sušiny a kalorickú hodnotu.

Výsledky: Priemerná dĺžka dojčenia bola 35,9 ± 21 mesiaca (min 9, max 78, medián 38 mesiacov). Priemerný čas od posledného dojčenia bol 6,2 ± 4,4 hodiny. Zistili sme nasledujúce hodnoty makronutrientov v materskom mlieku: sacharidy 5,9 ± 1,22 (medián 5) g/100ml, tuky 5,9 ± 3,5 (medián 1,7) g/100ml, bielkoviny 2,4 ±1,5 (medián 1,7) g/100ml. Obsah sušiny bol 15,8 ± 4,87 (medián 14,8) g/100ml. Priemerná kalorická hodnota bola 88,4 ± 35,32 (medián 79) g/100ml.

Záver: Z výživového hľadiska je materské mlieko aj po 6. mesiacoch veku potravina, ktorá má svoju hodnotu a obsah bielkovín, tukov a kalorická hodnota prevyšujú hodnoty uvádzané v učebniciach pediatrie pre zloženie zrelého materského mlieka. Naopak, priemerný obsah cukrov je nižší, ako bežne udávaná hodnota pre zrelé materské mlieko. S rastúcou dĺžkou dojčenia sme pozorovali tendenciu k vyššiemu obsahu tukov, bielkovín a kalorickej hodnoty a tendenciu k poklesu sacharidov. Výsledky potvrdzujú fakt, že materské mlieko po 6. mesiaci veku obsahuje makronutrienty potrebné na vývoj dieťaťa. Z tohto pohľadu sa nedá odporúčať ukončenie dojčenia v žiadnom veku dieťaťa, naopak, dojčenie je vhodné podporiť počas celej dĺžky jeho trvania.

Prečítajte si napríklad tento článok:

https://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/veda-kmenovebunky/

Keby jediný dôvod, pre ktorý sa oplatí dojčiť vášho synčeka, boli tieto kmeňové bunky, tak sa oplatí pokračovať. Avšak to ani zďaleka jediný dôvod nie je. Dojčenie je navyše omnoho viac než len materské mlieko. Samotné satie na prsníku napomáha správnemu rozvoju tváre dieťaťa, najmä správnemu formovaniu zubných oblúkov, podnebia, a tým vplýva na postavenie zubov a následne na zdravotný stav ústnej dutiny po celý zvyšok života človeka. Dojčenie je významný faktor pre správny rozvoj ústnej dutiny, čeľuste a zubných oblúkov. Pri každom dojčení, bez ohľadu na to, čí dieťa pije alebo saje bez pitia, pohybuje dieťa svalmi, ktoré rozťahujú zubný oblúk do správneho tvaru U. Vývoj ústnej dutiny sa deje z 90 % do cca. štvrtého roka života dieťaťa – čo je mimochodom čas, keď sa priemerne deti prestávajú dojčiť. Náhoda? Určite nie. Správne formovanie ústnej dutiny navyše ovplyvňuje postavenie aj iných dôležitých súčastí hlavy dieťaťa – napr. veľkosti nosových štrbín, postavenie Eustachovej trubice, hltana atď. Dojčenie je mimoriadne dôležité v rozvoji mozgu dieťaťa.

Dojčenie naďalej pomáha regulovať činnosť srdiečka dieťaťa, jeho dýchanie, znižuje hladiny stresových hormónov a znižuje prežívanie bolesti. Z týchto dôvodov je to naďalej jednoduchý a rýchly spôsob ako utíšiť dieťa, ktoré sa fyzicky zranilo, či ho niečo rozľútostilo a najviac tieto funkcie mamička ocení v nepríjemnom čase nejakej choroby či rastu zubov dieťaťa, keď je mrzuté, ubolené a často krát je dojčenie jediné, čo dieťa upokojí či uspí.

Pri dlhodobom dojčení dieťaťa je pre matku úžasné sledovať, ako sa postupne dieťa osamostatňuje a ako v čase prirodzeného odstavenia vidí, že dieťa samo z vlastnej iniciatívy skúša niektoré situácie, ktoré dovtedy vždy potrebovalo riešiť dojčením, vyriešiť samo a ako sa mu to čoraz lepšie darí. Istota toho, že ak sa mu to nepodarí, mamička mu pomôže nastoliť znova rovnováhu, je zdrojom sebavedomia a stúpajúcej nezávislosti dojčeného dieťaťa. Takto sa môže dieťa pre ukončenie dojčenia rozhodnúť samo, postupne a v čase, keď je na to pripravené a kedy je zrelé riešiť rôzne životné situácie samo. Predstava, že sa toto nikdy neudeje a je potrebné dieťa v určitom veku odstaviť, pretože samo to nikdy neurobí, vychádza z nedostatku skúseností a praktických príkladov z okolia.

Dojčením v tehotenstve nebudete nijako ubližovať nenarodenému bábätku, ani ho nebudete oberať o mlieko, ktoré bude piť potom po pôrode. Kolostrum sa tvorí priebežne počas tehotenstva a nie je potrebné sa obávať, že by ho staršie dieťa tým, že sa v tehotenstve dojčí, „vypilo“. Prečítajte si tento podrobný článok, prečo môžete pokračovať v dojčení v tehotenstve:

https://www.mamila.sk/clanky-o-dojceni/dojcenie-pocas-tehotenstva/

A prečítajte si aj túto odpoveď z našej poradne:

https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1331Vaše otázky berieme veľmi vážne a pri každej z nich sa snažíme vrámci vami zadaných údajov poskytnúť čo najlepšiu odpoveď, ktorú v prípade potreby konzultujeme aj so svetovými odborníkmi. Vašej otázke venujeme minimálne pol hodinu, v prípade potreby i viac. Pre budúcu činnosť tejto poradne je kľúčové aj jej financovanie - preto bude pre nás veľká pomoc, ak by ste dokázali naše úsilie oceniť i finančne.

Finančný príspevok nie je podmienkou pre poskytnutie odpovede - odpovieme vám bez ohľadu na jeho zaslanie. Ak si finančný príspevok nemôžete dovoliť, na vašu otázku radi odpovieme zdarma, pretože naším cieľom je pomáhať všetkým mamičkám a bábätkám pri dojčení.


« späť na zoznam otázok

Mamila.sk > Poradňa dojčenia > Dojčím 4-ročného syna a som tehotná v 1. trimesteri