Ako pokračovať v dojčení po 6. mesiaci

Dojčené bábätká približne okolo 6. mesiaca začínajú prejavovať záujem o jedlo (príkrmy). Dojčenie pokračuje ďalej tak ako doposiaľ, spolu so zavádzaním rodinnej stravy. Zavádzanie jedla trvá do približne 2. rokov. Potom sa dieťa dojčí a popritom konzumuje rodinnú stravu.

Ako pokračovať v dojčení po 6. mesiaci tak, aby dojčenie vydržalo a dieťa sa predčasne neodstavilo?

- dojčenie je veľmi dôležité a je ho potrebné popri podávaní jedla naďalej udržiavať, pokojne nadojčite dieťa vtedy, keď má chuť - pred jedlom, po jedle, medzi jedlami, atď.

- neznižujte počet dojčení, príkrmy sa k dojčeniu pridávajú, nenahrádza sa nimi dojčenie

- jedlo nemá vytlačiť dojčenie, obzvlášť nie do takej miery, že dieťa začne jednotlivé dojčenia odmietať

- materské mlieko je dôležitou súčasťou výživy, je nenahraditeľné aj v tomto veku, a pokrýva potrebu mnohých látok, ktoré mnohé deti v tomto veku ešte nejedia v dostatočnom množstve, pričom zároveň obsahuje množstvo jedinečných látok

- dojčenie aktívne dieťaťu ponúkajte, ak si ho samo nepýta, tak, aby bolo dojčené dostatočne často a dostatočne výdatne; snaha dostať sa na čo najmenší počet dojčení za deň, prípadne snaha odstrániť nočné dojčenie skôr, ako je na to dieťa pripravené, niekedy môže vyústiť v predčasné odstavenie dieťaťa

- ak sa počet dojčení príliš zníži, hľadať príčinu, odstrániť ju, pracovať na zvýšení počtu dojčení, prípadne zvýšení množstva mlieka

- podobne ako počas prvých 6 mesiacov ani po 6. mesiacoch či po 1. roku neexistujú čísla, ktoré by vyjadrovali, ako často je dobré dojčiť, či ako dlho má jedno dojčenie trvať; pri hodnotení dojčenia treba vychádzať z vyhodnotenia priebehu dojčenia počas dňa a z vyhodnotenia správania dieťaťa

 - je v poriadku využívať dojčenie na to, na čo ho matky využívali tisícky rokov: na uspanie dieťaťa; na opätovné uloženie dieťaťa pri nočnom zobudení; na upokojenie dieťaťa, keď sa mu niečo stane; na utešenie unaveného či nespokojného dieťaťa či v mnohých ďalších situáciách, keď dieťaťu dojčenie pomôže (napr. pri chorobe a pod.)

- odmietanie dojčenia, štrajk na prsníku, úplné odmietanie prsníka v tomto veku nepredstavuje snahu dieťaťa o "odstavenie" - ide o problémy s dojčením, ktoré stojí za to riešiť tak, aby dojčenie mohlo ďalej pokračovať

- nepodávajte dojčenému dieťaťu ani v tomto veku umelé mlieko, nezačnite v tomto veku používať fľaše (ktoré sú mimochodom úplne zbytočné, dojčené dieťa ani v tomto veku nepotrebuje vedieť piť z fľašky - mimochodom, poháriky s náustkami sú len iná forma fľaše, rovnako je to aj s kapsičkami na príkrmy). Na okraj: dojčené dieťa nepotrebuje fľaše pri zavádzaní jedla po 6. mesiaci, to isté platí o umelom mlieku. Dojčenému dieťaťu stačí rodinná strava a dojčenie. A rovnako po odstavení, dojčené dieťa nepotrebuje umelé mlieko (ani fľašu), stačí mu bežná, zdravá, rozmanitá strava v potrebnom množstve.

 

 

Mamila.sk > Články o dojčení > Ako pokračovať v dojčení po 6. mesiaci