Veď v pôrodnici mi s dojčením pomôžu... alebo žeby nie?

Až 98 % žien prichádza do pôrodnice s  túžbou dojčiť svoje bábätko. Je smutné, že 92 % z nich zažije problémy s dojčením už v prvom týždni po pôrode – teda ešte v pôrodnici. Titul nemocnica baby-friendly bol dlhé roky na Slovensku vnímaný ako záruka kvality, ako niečo, čím sa môže nemocnica pýšiť. Ženy si vyberali nemocnice s titulom baby-friendly, pretože im záleží na dojčení, a predpokladali, že ak toto kritérium zahrnú do svojho výberu, tak im v pôrodnici s dojčením pomôžu.

Je vlastne známe, čo nemocnica „baby-friendly“ znamená?

Nemocnice s titulom baby-friendly sa do takej miery nezaoberali dojčením, že v povedomí verejnosti sa titul nemocnica „baby-friendly“ ani len nespája s dojčením. Čo teda nemocnica „baby-friendly“ znamená?

Nemocnica „baby-friendly“ znamená podporu a pomoc v dojčení. Táto iniciatíva WHO a UNICEF-u sa týka jedine a výlučne dojčenia. Tieto nemocnice sú zároveň viazané dodržiavať kódex, ktorý hovorí o dôležitosti toho, aby nebola propagovaná umelá výživa.

Napriek tomu, že mnoho ľudí si vyloží slová „baby-friendly“ ako nejakú všeobecnú „priateľskosť“ v prístupe k ženám a bábätkám, nie je to tak a nemocnica „baby-friendly“ sa NETÝKA:

  • Pôrodu
  • Personálneho obsadenia
  • Budovy či materiálneho vybavenia
  • Priateľskosti personálu ani správania personálu pri pôrode
  • Izieb, záchodov, počtu postelí v izbách
  • Stavebných úprav, kachličiek, čistoty
  • Žiadnych iných vecí okrem DOJČENIA

Nemocnice s titulom baby-friendly a bez neho sa z hľadiska dojčenia nelíšili

Ženy dúfali, že ak idú rodiť do nemocnice s titulom baby-friendly, dostanú správnu podporu a pomoc pri dojčení, pretože sa domnievali, že titul je garanciou kvality podpory dojčenia. A to sa nedialo – ženy zažívali rovnaké postupy v oblasti podpory dojčenia, či rodili v nemocnici s titulom baby-friendly alebo bez titulu baby-friendly.

V priebehu mnohých rokov sa na nás opakovane obracali ženy so sťažnosťami na postupy v nemocniciach baby-friendly v zmysle nedodržiavania štandardov iniciatívy baby-friendly, napríklad:

  • Ženy, ktoré prichádzali do týchto nemocníc s presvedčením, že zažijú kontakt koža na kožu so svojím bábätkom po pôrode, pretože tento postup by mal byť v baby-friendly nemocnici automatický. Namiesto toho bábätko nedostali nahé na svoj hrudník, ani ak o to aktívne žiadali, personál im to nielenže nedovolil, ale ich od toho často priamo odhováral.
  • Ženy, ktoré potrebovali pomoc s dojčením, a namiesto dojčenia ich v nemocnici baby-friendly naučili dokrmovať fľašou a pomoc s dojčením nedostali, hoci takýto postup je v rozpore s iniciatívou baby-friendly.

Kompetentné orgány však stále pochybovali, že sa niečo deje. Sťažnosti žien sa bagatelizovali, hovorili, že ženy sa nesťažujú, podpora dojčenia sa opakovane označovala za úplne postačujúcu.

Preto občianske združenie MAMILA investovalo mnoho energie a finančných prostriedkov do toho, aby sme vytvorili prieskum o podpore dojčenia v slovenských nemocniciach a spoločne s o. z. Ženské kruhy ho rozšírili medzi matkami prostredníctvom našich webových stránok a sociálnych sietí.

Naším cieľom bolo upozorniť na to, že v priebehu rokov, keď nemocnice mali titul baby-friendly, bolo a je na Slovensku úplne jedno, či žena ide rodiť do nemocnice s titulom baby-friendly alebo bez titulu baby-friendly. Náš prieskum toto jednoznačne potvrdil.

Čo zistili výsledky nášho prieskumu

O výsledkoch sme podrobne informovali v týchto dokumentoch:

Tlačová správa vyhodnotenia výsledkov

Dodatočné informácie k tlačovej správe

Tlačová správa vyhodnotenia výsledkov prieskumu po 20 mesiacoch

Výsledky ukázali, že je úplne jedno, či nemocnica má titul baby-friendly alebo ho nemá. Ani v jednom zo 7 skúmaných bodov podpory dojčenia žiadna zo slovenských nemocníc nesplnila kritériá ani na 50 %.

Pre úspešné dojčenie je dôležité, aby žena bola po pôrode v kontakte koža na kožu s dieťaťom, čo nebolo umožnené viac ako 80 % matiek. Nášmu prieskumu bolo často vyčítané, že nie je objektívny, pretože ženy, ktoré ho vypĺňali, boli ženy zaujímajúce sa o tieto témy, keďže navštívili naše webové stránky. Ak to tak je, znamená to, že prieskum vypĺňali najmä ženy, ktoré sa o tému dojčenia a materstva intenzívne zaujímali. A NAPRIEK tomu viac než 80 % z nich nemalo možnosť zažiť kontakt koža na kožu so svojim bábätkom. Aké by asi boli výsledky z bežnej populácie? 90 %? Ešte horšie? Kontakt koža na kožu po pôrode predstavuje základný bod prevencie problémov s dojčením. Ešte stále bude vina za nedojčenie mylne pripisovaná matkám, hoci takmer všetkým nie je umožnené zažiť kontakt koža na kožu so svojim bábätkom po narodení?

Neskôr počas pobytu na šestonedelí viac ako 80 % matiek nebolo povzbudzovaných v kontakte koža na kožu s novorodencom.

Takmer polovica detí je v nemocniciach s titulom baby-friendly dokrmovaná umelým mliekom, hoci štandard by mal byť výlučné dojčenie. Až štvrtina všetkých detí je dokrmovaná umelým mliekom bez súhlasu a vedomosti matky (čo predstavuje polovicu z detí dokrmovaných umelých mliekom). Polovica detí, ktoré boli dokrmované umelým mliekom ho pili z fľaše, hoci nemocnice s titulom baby-friendly nesmú používať na dokrmovanie fľaše a musia ženám vedieť ukázať iné spôsoby dokrmovania.

Informáciu, kam sa majú ohľadne otázok s dojčením matky obrátiť po odchode z pôrodnice, nedostalo viac ako 70 % matiek.

Pri vyhodnotení výsledkov prieskumu po 20 mesiacoch, sa ukázalo, že viac ako 30 % žien stále uvádza, že personál im nedokázal poskytnúť účinnú pomoc s dojčením, keď ju potrebovali.

Vyhodnotenie výsledkov prieskumu po 20 mesiacoch navyše ukázalo túto šokujúcu informáciu: Dokrmovanie detí umelým mliekom už v prvých dňoch po pôrode má stúpajúcu tendenciu. Pokým v roku 2011 bolo umelým mliekom kŕmených približne 50 % detí narodených cisárskym rezom, v roku 2016 je to až 70 % (63 % v roku 2015). A to napriek  dôležitosti toho, aby sa deti v novorodeneckom období s umelým mliekom zbytočne nestretli.

Prečo sme prieskum robili

Cieľom nášho prieskumu o podpore dojčenia bolo, aby výsledky tohto prieskumu boli motiváciou k zmene a k skutočnej podpore dojčenia v slovenských nemocniciach. Aby matky získavali po pôrode skutočnú pomoc s dojčením. Aby z pôrodnice odchádzali s výlučne dojčenými bábätkami. Aby dojčenie nebolo pre ne ťažké až nezvládnuteľné, ale naopak, aby dojčenie bolo pomocou pri starostlivosti o bábätko.

Teda, aby výsledky prieskumu boli dôvodom pre odobratie titulov baby-friendly nemocniciam s motiváciou, že ak ich chcú získať, musia začať reálne postupy iniciatívy baby-friendly dodržiavať. Súčasne občianske združenie MAMILA opakovane ponúkalo nemocniciam bezplatnú pomoc s nápravou tejto situácie a školenia.

Stav s baby-friendly nemocnicami v roku 2017

Namiesto nápravy sa v roku 2017 vyhlásilo, že tituly baby-friendly už hromadne nie sú platné, pretože už vypršala ich platnosť. Bez uznania faktu, že tieto nemocnice nemali právo titul baby-friendly vôbec dostať, pretože nesplnili žiadne z požiadaviek, ktoré sú podmienkou pre získanie plakety už v čase, keď im plakety boli udelené. Bez uznania faktu, že počas celého obdobia, keď sa nemocnice pýšili titulmi baby-friendly, reálne nespĺňali žiadne z požiadaviek, teda že reálne neboli baby-friendly nikdy.

Následne viaceré nemocnice vydali vyhlásenie, že už sa nebudú recertifikáciou baby-friendly nemocníc zaoberať a zamerajú sa na iné certifikáty s cieľom vyvolať dojem, že iniciatíva baby-friendly je už zastaraný program a treba sa orientovať na nové programy pre podporu dojčenia. V skutočnosti sa však tieto iné certifikáty vôbec podporou dojčenia nezaoberajú.

Toto sa zmenilo ku koncu roka 2017, keď bolo občianske združenie MAMILA pozvané na rokovanie na pôde Ministerstva zdravotníctva s cieľom recertifikovať slovenské nemocnice na baby-friendly.

Nadšene sme toto pozvanie prijali. MAMILA už dlhodobo ponúkala odbornej verejnosti svoju aktívnu pomoc. Pre ministerstvo zdravotníctva sme po rokovaní mali pripraviť našu ponuku, čo sme urobili a do stanoveného termínu sme dodali starostlivo vypracovaný zoznam toho, čo vie MAMILA ponúknuť. V zozname sme ponúkali okrem iného zabezpečiť účasť nezávislých zahraničných hodnotiteľov a zabezpečiť školenia zdravotníkov, spolu s pomocou pri vypracovaní metodík atď. Člen Správnej rady o. z. MAMILA dr. Jack Newman je pediater, ktorý priamo stál pri vypracovaní desiatych bodov iniciatívy baby-friendly a pre UNICEF sa zúčastnil certifikácie prvých nemocníc baby-friendly na svete. Dr. Jack Newman je expert, ktorý sa svoje pôsobenie v oblasti dojčenia dostal dokonca medailu anglickej kráľovnej. Všetku pomoc o. z. MAMILA ponúkla ministerstvu zdravotníctva bezplatne, bez nároku na odmenu.

Stav v roku 2018

Odpovede na našu ponuku sme sa dodnes nedočkali. Namiesto toho sa začali v poslednom týždni v médiách objavovať správy o tom, že ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou začínajú pracovať na recertifikácii slovenských nemocníc na baby-friendly.

Na proces recertifikácie nemá teda o. z. MAMILA napriek svojej snahe a ochote žiaden dosah.

Aký je trend podpory dojčenia v nemocniciach na Slovensku medzi rokmi 2018 - 2021?

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že „v roku 2019 prevzalo koordináciu národnej iniciatívy BFHI a zastrešuje podporu, monitorovanie a preverovanie procesu implementácie štandardného postupu BFHI v zdravotníckych zariadeniach“. Poukazuje na to, že zaviedlo štandardné postupy, v nemocniciach iniciovalo kontroly a realizovali sa školenia zdravotníckeho personálu.

V marci 2022 sme vydali tlačovú správu a detailné spracovanie správy, ktorá porovnávala podporu dojčenia v rokoch 2018 – 2019 s rokmi 2020 – 2021. Napriek tvrdeniam ministerstva zdravotníctva sme v oblasti podpory dojčenia nezaznamenali žiadne zlepšenie. Nemocnice nespĺňajú žiaden zo sledovaných ukazovateľov ani na 50 %: ženy naďalej nemajú možnosť byť spolu s bábätkom, personál nedokáže pomôcť ženám s dojčením a dochádza k rutinnej separácii. V našom prieskume sme zaznamenali celkové zhoršenie situácie – zvýšil sa počet bábätiek, ktoré sú dokrmované umelým mliekom. Dokrmovanie umelým mliekom je pritom najvýznamnejší parameter, v ktorom sa odráža kvalita pomoci s dojčením.

Tento prieskum poukazuje na to, že nepodpora dojčenia pri poskytovaní starostlivosti v nemocniciach je celoslovenský a systémový problém v každom jednom aspekte dojčenia.

Ako ďalej?

Naším cieľom je naďalej praktická podpora dojčenia a postupov, ktoré matkám skutočne pomôžu.

Záleží nám na tom, aby slovenské nemocnice podporovali dojčenie, aby sa matky mohli spoľahnúť, že im v nemocniciach s dojčením skutočne pomôžu.

Čo môžete urobiť vy?

Pomôcť nám môžete najmä dvoma spôsobmi:

1. naďalej  vypĺňajte náš prieskum o stave podpory dojčenia v nemocniciach

Ak ste práve porodili alebo ste rodili v posledných rokoch (prieskum zbiera údaje od roku 2010 po súčasnosť), zodpovedzte na otázky v našom prieskume. Informujte o tomto prieskume svoje kamarátky a známe, o ktorých viete, že rodili v tomto období.

Vďaka vám budeme môcť ukázať, aký je skutočný stav podpory dojčenia v nemocniciach.

2. podporte aktivity občianskeho združenia MAMILA

Naďalej ponúkame bezplatnú pomoc kompetentným orgánom.

Situáciu budeme naďalej sledovať a budeme vás informovať. Ženám budeme v dojčení pomáhať a i naďalej budeme suplovať úlohu štátu v terénnej pomoci ženám a bábätkám.

Mamila.sk > Články o dojčení > Veď v pôrodnici mi s dojčením pomôžu... alebo žeby nie?