Časté otázky o dojčení

Aké sú hlavné ciele občianskeho združenia MAMILA?

Chceme podporovať dojčenie prostredníctvom pomoci rodinám pri dojčení, organizujeme kurzy pre zdravotníkov, informujeme o dojčení verejnosť, vzdelávame a združuje profesionálne laktačné poradkyne.

Kde všade MAMILA pôsobí?

Na celom Slovensku ako aj v Českej republike, Írsku, Holandsku a niektorých iných krajinách EÚ. Poradkyňa môže prísť za ženou domov alebo sa stretnúť v priestoroch, ktoré klientke vyhovujú.

V čom spočíva práca laktačných poradkýň MAMILY?

Profesionálne laktačné poradkyne MAMILY sprevádzajú rodiny počas celej dĺžky trvania dojčenia. Už v tehotenstve poradkyňa môže pripraviť rodinu na dojčenie. V období tesne po pôrode ale aj v ďalších mesiacoch a rokoch dojčenia poradkyne pomáhajú ženám riešiť rôzne problémy s dojčením formou individuálneho poradenstva. Podporu a pomoc s dojčením môžu rodiny počas obdobia dojčenia nájsť aj v podporných skupinách dojčenia, kde sa stretáva viacero žien s deťmi a spoločne s poradkyňou sa rozprávajú o tom, čo ich konkrétne zaujíma o dojčení a navzájom zdieľajú skúsenosti a podporujú sa v dojčení.

Prečo dojčiť?

Pretože dojčenie je nenahraditeľné a dôležité pre normálny vývin každého dieťaťa. Dojčenie navyše je omnoho viac než len materské mlieko. Dojčenie sa skladá z dvoch častí – z materského mlieka a zo satia na prsníku. Oboje sa nedajú nahradiť a oboje sú dôležité pre normálny vývin dieťaťa.

Aké sú výhody dojčenia?

Dojčenie je dôležité pre zdravie matky aj dieťaťa. A okrem toho spĺňa mnohé funkcie, ktoré nič iné nespĺňa. Dokáže dieťa uspať, upokojiť, zvýšiť - znížiť teplotu, pomôcť pri chorobe, rozvíjať mozog, rozvíjať ústnu dutinu, rozvíjať vzťah matky a dieťaťa.

Ako dlho, dokedy dojčiť?

Dojčenie je dôležité podporovať počas celej dĺžky trvania. Malo by sa stať normou, že deti sú dojčené omnoho dlhšie ako si bežne predstavujeme. Pričom by malo byť bežné, že o dojčení uvažujeme v rokoch a nie v mesiacoch, pretože dieťa, ktoré je dlhodobo dojčené, vďaka dojčeniu ešte stále získava cukry, tuky, bielkoviny, imunitné faktory, ktoré s materskom mlieku prítomné v 2. a 3. roku života ešte vo väčších dávkach ako pred tým. Málokedy ľudia vedia, že materské mlieko pokrýva ešte v 3. roku života ešte veľkú časť potreby vitamínu A. Dojčenie má aj mnohé iné funkcie, ktoré sú aj pre staršie dieťa mimoriadne dôležité.

Aké sú základné rady pre ženy, ktoré dojčia, budú dojčiť, sú v pôrodnici?

Pre ženy môže byt užitočná naša kniha Praktický návod na dojčenie, s množstvom fotografií a praktických návodov ako postupovať v prevencii, ale aj v riešení základných problémov pri dojčení.

Okrem toho je výborné, ak klientka kontaktuje ešte pred pôrodom poradkyňu pri dojčení, od ktorej sa môže dozvedieť, aké sú základné kroky, ktoré povedú k najlepšiemu možnému začiatku dojčenia a ako pokračovať v dojčení v ďalšom období.

Každá žena by mala prichádzať do pôrodnice s niekoľkými základnými vedomosťami. Prvou je ako zistiť, čo bábätko na prsníku robí - ako jasne rozlíšiť pitie a ako posúdiť výdatnosť pitia. Takto sa vie sama pri pohľade na bábätko na prsníku presvedčiť, že bábätko dobre pije a získava dostatok mlieka.

Žena by ďalej mala vedieť, ako môže pomôcť tomu, aby bábätko na prsníku pilo hneď po narodení. Bábätko by si malo okamžite po narodení položiť nahé na brucho matky, kde sa mu poskytne čas, počas ktorého sa začne séria dejov vedúcich k tomu, že sa bábätko začne plaziť k prsníku, nájde bradavku a prisaje sa k prsníku.

Ďalej by žena mala vedieť, ako môže správnou polohou pomôcť bábätku, aby sa prisávalo k prsníku správnym spôsobom. Toto je kľúčové pre to, aby ženu dojčenie nebolelo a aby dieťatko získavalo dostatok mlieka.

Dojčeniu v prvých dňoch veľmi napomáha intenzívny fyzický kontakt bábätka s matkou, ideálne koža na kožu.

Ako sa má dojčiaca matka stravovať? Čo dojčiaca matka nesmie konzumovať?

Dojčiace matky nemá zmysel paušálne obmedzovať v strave. Na vylúčenie nejakej konkrétnej potraviny treba mať konkrétny dôvod. Väčšina odporúčaní je v skutočnosti založených na mýtoch. Dojčiaca matka môže pokračovať v konzumácii strukovín, kapustovín, ovocia, zeleniny, čerstvého chleba či iných potravín, ktoré sú mylne považované za nevhodné.

Ako často dojčiť? A ako dlho? Ste zástancom odporúčania „dojčiť na požiadanie“?

Lepšie ako o dojčení na požiadanie je hovoriť o dojčení podľa potrieb dieťaťa. Matka by mala bábätko dojčiť vtedy, keď má o dojčenie záujem. Bežná predstava je, že dojčenie bábätku poskytuje mlieko na zasýtenie, a teda že by sa malo dojčiť v nejakých intervaloch. Je málo známe, že dieťa si na prsníku uspokojuje mnohé iné funkcie. Satie na prsníku reguluje dýchanie, srdcovú činnosť, telesnú teplotu, znižuje hladiny stresových hormónov, prežívanie bolesti, rozvíja mozog - toto všetko nie je možné organizovať do určitého režimu.

Dojčiť z oboch prsníkov pri jednom dojčení?

Ak sa matky pýtajú na to, či majú dojčiť z jedného alebo z oboch prsníkov, kľúčová informácia, ktorú potrebujú poznať je, kedy bábätko pije a či pije dostatočne. Ak toto vedia, majú vedieť, že dieťa treba nechať dopiť jeden prsník, pomôcť mu vypiť viac mlieka stláčaním prsníka a ak už nepije viac aj napriek stláčaniu, vtedy je vhodné ponúknuť druhý prsník.

Je vhodné dojčiť aj v noci? Do akého veku dieťaťa?

Je úplne v poriadku, ak sa dieťa počas celej dĺžky dojčenia dojčí aj v noci. Dieťa v noci neprecitá len na dojčenie. Precitá, pretože do určitého veku potrebuje pomoc rodiča s prechodom do ďalšej spánkovej fázy. Toto je normálna potreba dieťaťa, rovnako ako je normálna potreba dieťaťa jesť alebo vylučovať. Pre matku, ktorá sa snaží dieťaťu túto potrebu napĺňať, dojčenie poskytuje najpohodlnejší spôsob, pretože dojčenie v noci pomáha dieťa rýchlo uspať a matka môže pokračovať v spánku akonáhle dieťa dá k prsníku. Postupne nastane čas, keď to dieťa samo od seba nebude dojčenie v noci potrebovať.

Uspávanie na prsníku – je to v poriadku, či nie?

Jednou z funkcií dojčenia je aj pomôcť dieťatku sa dostať do stavu pohody, v ktorom sa mu ľahko zaspáva. Tak, ako každé zdravé dieťa prirodzene vo svojom vývine speje k tomu, aby začalo chodiť, tak každé dieťa speje k tomu, aby sa časom naučilo zaspávať a spávať samo. Je vhodné a pre matku jednoduché používať na uspávanie v čase, kedy to dieťa ešte samo nedokáže, aj prsník.

Aké sú najčastejšie chyby pri dojčení?

Ženy nerobia chyby. Ženy narážajú na nepodporu, protichodné informácie a spoločnosť, ktorá nemá dojčenie zažité ako normu. 

Ako riešiť problémy pri dojčení ako sú zápal prsníkov, poškodené bradavky?

Týmto problémom sa dá predísť. Bradavka je pri správnom prisatí chránená pred poškodením. Preto kľúčovým bodom je úprava polohy a prisatia bábätka a stláčanie prsníka, vďaka ktorému bábätko vypije viac mlieka.

Zápal prsníka si takisto vyžaduje konzultáciu s poradkyňou a znovu úpravu polohy a prisatia. Dojčenie je dôležitou súčasťou liečby tohto stavu, urýchli liečbu, matka môže ďalej dojčiť, aj ak má horúčku, aj ak užíva antibiotiká, hoci je dobre vedieť, že väčšina z týchto stavov si liečbu antibiotikami nevyžaduje - toto je dobré riešiť individuálne s poradkyňou.

Ako riešiť reflux u detí - ako pomôcť týmto deťom, dojčiť ich alebo nie?

Niet pochýb, že pre dieťa s refluxom je dôležité, aby bolo dojčené a je zrejmé, že nie každé dieťa, ktoré grcká mlieko, má reflux. Zlepšením prisatia a úpravou dojčenia dokážu poradkyne matkám týchto detí pomôcť.

Je normálne, ak dojčené deti nekakajú niekoľko dní?

Prvé štyri týždne by za bežných okolností výlučne dojčené deti mali kakať niekoľkokrát do dňa. Vzorec kakania sa potom môže meniť a sú niektoré deti, ktoré kakajú v určitých intervaloch. Toto je normálne za predpokladu, že výborne pijú z prsníka, vo všeobecnosti sú spokojné a prospievajú.

Je potrebné odsávanie?

Odsávanie nie je povinnou súčasťou dojčenia, niektoré matky môžu potrebovať odsávať, ak je na to dobrý dôvod, napríklad neprisávajúce sa bábätko. Odsávanie je príliš veľa práce navyše na to, aby sa robilo bezdôvodne. Odsávanie by matka mala robiť vždy až na odporúčanie poradkyne. Pre prevenciu zápalu prsníka či pre udržanie tvorby mlieka sú potrebné iné kroky, nie odsávanie prsníka.

Čo podporuje tvorbu mlieka - homeopatiká, strava, veľa tekutín?

Ak matky potrebujú zvýšiť tvorbu mlieka, často používajú postupy, ktoré nie sú efektívne, ako napríklad pitie veľkého množstva tekutín, strava. Základom pre dobrú tvorbu mlieka je dobré prisatie, pretože vtedy bábätko získava maximálne množstvo mlieka, ďalej stláčanie prsníka a potom existujú terapeutické prostriedky, ktoré pomáhajú, ktoré im poradkyňa pri dojčení dokáže odporučiť na základe vyhodnotenia dojčenia.

Je pravdivá veta: "Prišla som o mlieko"?

Ženy hovoria buď o postupnej alebo náhlej strate mlieka. Tvorba materského mlieka odráža to, čo sa s dojčením deje. Väčšina situácii, v ktorých sa vysloví tento záver, v skutočnosti odráža to, že vplyvom neefektívnych postupov sa znižuje tvorba mlieka do bodu, v ktorom dieťa začne na znížený tok mlieka reagovať odmietaním prsníka alebo iným správaním, ktoré si ľudia vysvetlia tak, že sa mlieko stratilo. Toto je situácia, ktorú je dobre prekonzultovať osobne s poradkyňou.

Náhla strata mlieka je niečo o čom sa veľmi často hovorí, ale môže to byť raritné a navyše málokto vie, že existuje účinný prostriedok ako to napraviť.

Môžu všetky ženy dojčiť? Aké je percento žien, ktoré nemôžu dojčiť?

Až na raritné výnimky, ženy môžu dojčiť, málokto vie, že aj ženy, ktoré nemajú dostatok mlieka, môžu dojčiť, pretože dojčenie je viac než len príjem materského mlieka a dojčenie ženy najčastejšie vzdávajú preto, lebo nadobudnú dojem, že nemajú dostatok mlieka a tým pádom si myslia, že toto je koniec dojčenia. A taktiež dokážeme pomôcť aj ženám, ktorých dieťa sa neprisáva tak, aby sa dojčilo.

Môže dojčiť žena s laktačnou psychózou?

Toto je nesprávny termín, ktorý je v psychiatrii prekonaný. Dojčenie a psychotické stavy spolu nesúvisia. Dojčenie je pre matky s touto poruchou aj pre ich deti veľmi dôležité. Žena sa popritom potrebuje liečiť. Dojčenie jej stav zlepšuje, nie zhoršuje.

Odporúčate váženie bábätka, aby sme zistili koľko vypilo mlieka?

Sledovanie pitia bábätka na prsníku dáva omnoho lepší obraz o tom, či je dojčenie postačujúce. Váženie pred dojčením a po dojčení je nepresná metóda a nemá výpovednú hodnotu.

Prečo je dôležité kolostrum a ako zabezpečiť, aby ho novorodenec získaval?

Kolostrum je materské mlieko, ktoré pije novorodenec v prvých dňoch po narodení. Matke sa materské mlieko začína tvoriť už počas tehotenstva a do pôrodnice prichádza s pripraveným mliekom v prsníkoch. Na to, aby ho bábätko získalo je potrebné podporiť správne prisatie bábätka - samoprisatím po pôrode a asymetrickým prisatím v ďalších dňoch po pôrode, fyzickým kontaktom koža na kožu.

Ako zabezpečiť prisatie bábätka na prsník hneď po narodení v pôrodnici?

Keďže kontakt koža na kožu je pre matku kľúčový, pre dojčenie aj pre ich budúcu vzťahovú väzbu, je dôležité, aby matka išla ešte pred pôrodom do pôrodnice a dohodla sa na tom, že sa takýto kontakt bude môcť uskutočniť, aby toto zahrnula do svojho pôrodného plánu a aby takúto dôležitú skutočnosť nenechala na náhodu. 

Mamila.sk > Články o dojčení > Časté otázky o dojčení