Odporúčania ESPGHAN v súvislosti so zavádzaním lepku a výlučným dojčením do 6 mesiacov

Európska spoločnosť  pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) vydala v roku 2008 odporúčania, ktoré zahŕňali okrem iného aj riešenie otázky, kedy zavádzať lepok do stravy dieťaťa. Nepochopenie týchto odporúčaní v súvislosti s dojčením viedlo k mnohým otázkam týkajúcim sa dĺžky výlučného dojčenia do 6 mesiacov a k nesprávnym odporúčaniam začať zavádzať jedlo už od 4. mesiaca. Taktiež sa v tejto súvislosti hovorilo o prevencii alergií. 

Odvtedy ESPGHAN vydal v roku 2017 nové odporúčania, ktoré sú korekciou odporúčaní z roku 2008. 

Je dôležité vedieť, že odporúčaním ESPGHAN-u sa nijako nemení odporúčanie o dĺžke výlučného dojčenia. Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné dojčenie má trvať do 6 mesiacov a strava (vrátane lepku) sa pri výlučne dojčených deťoch má zavádzať vo veku približne okolo 6. ukončeného mesiaca. WHO a UNICEF opakovane potvrdili odporúčanie, aby deti boli výlučne dojčené prvých šesť mesiacov života a aby dojčenie potom pokračovalo ďalej popri jedení rodinného jedla. 

Zavádzanie jedla nemá žiadnu konkrétnu postupnosť potravín a do jedálnička dojčených detí nepatrí umelé mlieko. V odborných usmerneniach z roku 2017 ESPGHAN okrem iného uvádza, že po 6. mesiaci "by bábätká mali dostávať jedlo rozličných chutí a štruktúry, vrátane horko chutiacich druhov zeleno sfarbenej zeleniny. Odporúča sa popri príkrmoch pokračovať v dojčení. ... Alergénne potraviny by sa mali zavádzať, keď sa začne s príkrmami, hocikedy po 4 mesiacoch. Bábätká s vysokým rizikom alergie na arašídy (bábätká s ťažkým ekzémom, alergiou na vajíčka alebo oboje) by mali mať arašídy zavedené medzi 4. - 11. mesiacom po vyhodnotení situácie špecialistom. Lepok je možné zavádzať medzi 4. až 12. mesiacom... Všetky bábätká by mali dostávať príkrmy bohaté na železo, čo zahŕňa mäsové výrobky, prípadne jedlo obohatené o železo."

Tu je najnovšia metaanalýza a prehľad literatúry, ktorá hovorí, že faktory, ktoré ovplyvňujú vznik alergií, nie je jednoduché identifikovať: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24205824/

Ak chcete, môžete si prečítať napríklad vedeckú publikáciu WHO o jedle, ktorým by mali byť kŕmené nedojčené deti vo veku 6 - 24 mesiacov, v ktorej sa nikde nehovorí o zavádzaní jednozložkových príkrmov či o tom, že by existovali akékoľvek správne poradie pri zavádzaní príkrmov. Zároveň s tým WHO hovorí o tom, že deti po 6. mesiaci nepotrebujú piť umelé mlieko, ak dostávajú rozmanitú mnohozložkovú stravu, ktorú sa naučili jesť. 

Mamila.sk > Články o dojčení > Doba výlučného dojčenia a zavádzanie lepku - v 4. či 6. mesiaci?