Dojčenie počas tehotenstva

Súbor miliónov matiek, ktoré dojčili svoje dieťa až do konca ďalšieho tehotenstva, je dostatočne veľký na to, aby dojčenie počas tehotenstva bolo považované za bezpečné. La Leche League pracovala za desaťročia s takým množstvom tehotných dojčiacich matiek, že ak by dojčenie malo na tehotenstvo vplyv, bolo by sa to prejavilo.

To, že medzi odborníkmi panujú v tejto otázke nezhody, neznamená, že by nebolo možné dopátrať sa pravdy. Pre mnohých odborníkov je však jednoduchšie povedať, že dojčenie počas tehotenstva treba ukončiť. Je to preto, že dojčenie sa často nepovažuje za dostatočne dôležité na to, aby sa ním skutočne zaoberali a aby ocenili jeho potrebnosť a jedinečnosť. Ale dojčenie dieťaťa v akomkoľvek veku je nielen ničím nenahraditeľná výživa, ale v prvom rade – na základe najnovších poznatkov z neurológie – nevyhnutný predpoklad správneho vývinu mozgu, rozvoja osobnosti dieťaťa, získavania sociálnych zručností a vytvárania základnej dôvery vo svet, do ktorého sa narodilo. Ak si ľudia ešte pred pár rokmi mysleli, že otázka dojčiť či nedojčiť je otázkou životného štýlu, tak dnes už je zrejmé, že ide o zásadnú otázku verejného zdravia, vytvárania mozgových prepojení a budúcich vzťahov dieťaťa s ostatnými ľuďmi.

Prečo sa mnohé tehotné matky rozhodnú pre dojčenie počas tehotenstva?

Okrem toho, že dojčiť počas tehotenstva je normálne – rovnako ako je normálne dojčiť tandemovo (čiže zároveň) novorodenca a staršie dieťa (ak sa tak matka rozhodne) – majú matky rozličné dôvody, prečo chcú dojčiť svoje staršie dieťa počas tehotenstva:

  1. Ich staršie dieťa je stále príliš maličké na to, aby ho odstavili (ak matka otehotnie do 1. roka veku dieťaťa, je dôležité, aby popri pokračovaní dojčenia, zaistila, že priberanie dieťaťa bude dostačujúce a podávala príkrmy podľa potrieb dieťaťa).
  2. Ich staršie dieťa, aj keď je už veľké, je dojčené a matka aj dieťa chcú v dojčení pokračovať, pretože dojčenie zabezpečuje potrebný príjem mlieka ako aj zjednodušuje výchovu aktívneho staršieho dieťaťa.
  3. Matka otehotnela a pôvodne plánovala dojčiť dlhšie, a tak chce pokračovať.
  4. Matka vie, že dieťa nie je na odstavenie pripravené a chce, aby odstavenie prebehlo, ako míľnik, ktorý dieťa s hrdosťou dosiahne.
  5. Matka vie, že dojčenie poskytuje dieťaťu v každom veku nenahraditeľnú výživu, zvyšuje jeho imunitu, pomáha mu prekonávať choroby a pomáha jej v náročnom období tehotenstva.
  6. Matka chce, aby odstavenie bolo postupné a aby nebolo pre dieťa traumatizujúcim obdobím plaču.
  7. Dieťa zaspáva na prsníku a práve v období tehotenstva matka tento spôsob zaspávania oceňuje, pretože nemusí iným, zložitejším spôsobom uspávať „ťažko uložiteľné“ batoľa.
  8. Dieťa sa často v noci budí a keď mu matka ponúkne prsník, zase zaspí, čo matke vyhovuje, pretože nemusí v noci vstávať a uspávať dieťa inak.
  9. Mnohé iné osobné dôvody.

Tehotenstvo je z hľadiska psychiky citlivé obdobie: na matku by nemal byť vyvíjaný tlak ani v tom smere, aby odstavila svoje staršie dieťa, ani aby ho dojčila. Matka má dostať dostatok informácií, aby sa mohla zodpovedne rozhodnúť podľa toho, ako ona pozná svoj stav a svoje dieťa. Podporu jej môžu poskytnúť iné matky, ktoré zistili, že sú tehotné počas dojčenia ako aj zdravotníci, z ktorých mnohí už majú rozsiahle skúsenosti so ženami, ktoré dojčili počas celého tehotenstva a potom pokračovali v tandemovom dojčení oboch detí po pôrode.

Ak má matka počas tehotenstva problémy, je opäť dôležité, aby dostala skutočne odborné informácie, na základe ktorých sa bude môcť rozhodnúť tak, ako je to pre ňu i jej deti správne. V takýchto situáciách (krvácanie, skracovanie krčku maternice) treba rozhodnutie urobiť obzvlášť opatrne.

Je dojčenie počas tehotenstva bezpečné?

Vo vedeckej literatúre neexistujú žiadne dôkazy či dáta, ktorými by lekári mohli odôvodniť odporúčanie odstaviť dieťa počas tehotenstva. Matky môžu lekára, ktorý odstavenie odporúča požiadať, aby jej ukázal štúdie, ktorými svoje tvrdenie podporuje.

Nebudú tehotenské hormóny škodiť dojčiacemu sa dieťaťu?

Tehotenské hormóny sa v malých množstvách nachádzajú aj v materskom mlieku, ale dojčenému dieťaťu nijako neškodia. V materskom mlieku sa hormóny nachádzajú aj bez toho, aby matka bola tehotná. Treba pamätať na to, že bábätko v maternici je vystavené týmto hormónom v ďaleko väčšej miere ako dojčiace sa dieťa. Aj liek Duphaston alebo Utrogestan (či iný liek s obsahom hormónu progesterónu), ktorý sa často matkám dáva na udržanie tehotenstva, je kompatibilný s dojčením.

Nestane sa niečo nenarodenému bábätku?

Neexistuje žiadne zdokumentované riziko pre matku či nenarodené bábätko, keď matka počas normálneho tehotenstva dojčí. Kontrakcie maternice počas dojčenia sú normálne a nespôsobujú predčasný pôrod – nakoniec, kontrakcie maternice spôsobuje aj pohlavný styk, ktorého sa väčšina párov počas tehotenstva nevzdáva. Je pravdou, že (bez ohľadu na dojčenie) sa určité percento všetkých tehotenstiev končí potratom. Vtedy je samozrejme ľudské hľadať dôvody a ak matka dojčila, je jednoduché ako príčinu označiť dojčenie, hoci za iných okolností by sme len skonštatovali, že dôvod nepoznáme. Rovnako neexistujú medicínske dôkazy o tom, že by dojčenie oberalo nenarodené dieťa o živiny. Stimulácia bradaviek počas dojčenia, na ktorú je telo matky bežne zvyknuté, nie je dostatočná na to, aby spôsobila predčasný pôrod ani v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Preto matka nemusí dieťa odstaviť ani po 6. mesiaci tehotenstva.

Bude mať matka dostatok živín?

Normálne racionálne sa stravujúca matka nebude mať žiadne problémy s tým, aby mala dostatok živín aj pre nenarodené dieťa, aj pre dojčiace sa dieťa, ako aj pre seba. Okrem toho, že sa bude stravovať primerane, nemusí robiť žiadne špeciálne opatrenia.

Je materské mlieko dostatočne výživné počas tehotenstva?

Materské mlieko je jedinečné a nenahraditeľné. Obsahuje stovky látok, ktoré kravské mlieko a umelá výživa nikdy obsahovať nebude. Počas tehotenstva sa môže znížiť jeho množstvo, a preto pri deťoch mladších ako jeden rok, je potrebné zabezpečiť, aby zároveň s dojčení prijímali aj dostatok inej stravy.

Aké pocity môžu matky zažívať počas dojčenia v tehotenstve?

Matky môžu byť počas tehotenstva unavené (bez ohľadu na to, či dojčia alebo nie) a práve to, že si na chvíľu ľahnú, kým sa ich dieťa dojčí, môže byť spôsob, ako si aspoň trochu odpočinúť, pretože inak môže byť náročné nájsť spôsob, ako si s neustále pobehujúcim dieťaťom vytvoriť príležitosť na oddych.

Počas tehotenstva môžu mať matky širokú škálu pocitov, ktoré sa môžu zo dňa na deň meniť. Môžu byť nadšené, ale tiež môžu pociťovať bolesť prsníkov či bradaviek. Môžu mať syndróm bielej bradavky a s tým spojenú bolesť po dojčení. Preto je dôležité počas tehotenstva dávať mimoriadny pozor na správnu polohu a prisatie. Niekedy matkám dojčenie počas tehotenstva môže byť príjemné, niekedy ich môže prekvapiť vlna negatívnych pocitov počas dojčenia staršieho dieťaťa a môže sa stať, že dojčenie budú považovať za výnimočne náročné.

Ak sa zdôveria so svojimi pocitmi, možno budú cítiť, že ich všetci nútia do odstavenia, aj keď dieťa rozhodne nie je pripravené. Alebo naopak budú túžiť po odstavení a nenájdu dostatočnú podporu pri starostlivosti o staršie dieťa na to, aby to dokázali urobiť tak, aby ich dieťa vnímalo proces odstavenia ako pozitívny zážitok. Ešte menej pochopenia nachádzajú matky v situácii, keď sa dieťa počas tehotenstva nečakane odstaví v dôsledku zníženej tvorby mlieka, pričom bolo zjavné, že by dojčenie ešte pre matku i dieťa bolo dobré, a matka si ešte priala dojčiť.

Takéto pocity zažívala aj Hilary Flowerová, ktorá vo svojej knihe popisuje, ako sa jej staršia dcéra počas tehotenstva prestala dojčiť a ako znovu začala po pôrode syna: „Môj čerstvo narodený syn bol práve v tej magickej prvej hodine života. Zahľadel sa na svoju staršiu sestru, ktorá pila na druhom prsníku. Ona mu podala svoju malú rúčku a dotkla sa jeho miniatúrnej ručičky. Moja láska zalievala obe moje deti a ich vzájomná láska tento kruh uzatvárala.“ 

Použitá vedecká literatúra:

Amico, J., and Finley, B., Breast stimulation in cycling women, pregnant women and a woman with induced lactation: pattern of release of oxytocin, prolactin and luteinizing hormone. Clinical Endocrinology, 1986 25:97-106.

Kimura T, Takemura,M., Nomura, S., et al. Expression of oxytocin receptor in human pregnant myometrium. Endocrinology 137:780-785. 1996.

Fuchs AR, Fuchs F, Husslein P, Soloff MS. Oxytocin receptors in the human uterus during pregnancy and parturition. Am J Obstet Gynecol 1984 Nov 15;150(6):734-41.

Chwalisz, K, Fahrenholz, F, Hackenberg, M., Garfield, R., Elger, W. The progesterone antagonist onapristone increases the effectiveness of oxytocin to produce delivery without changing the myometrial oxytocin receptor concentrations. Am J Obstet Gynecol 1991; 165: 1760-70.

Grazzini E, Guillon G, Mouillac B, Zingg HH. Inhibition of oxytocin receptor function by direct binding of progesterone. Nature. 1998 Apr 2;392(6675):509-12.

Zingg HH, Grazzini E, Breton C, Larcher A, Rozen F, Russo C, Guillon G, Mouillac B. Genomic and non-genomic mechanisms of oxytocin receptor regulation. Adv Exp Med Biol 1998;449:287-95.

Ishii H. Does breastfeeding induce spontaneous abortion? J Obstet Gynaecol 2009;5:864-868.

Shaaban OM, Glasier AF. Pregnancy during breastfeeding in rural Egypt. Contraception. 2008;77(5):350-354

Verd S, Moll J. Miscarriage rate in pregnancy-breastfeeding overlap. Contraception. 2008;78(4):346-349. 43.

Ishii H. Does breastfeeding induce spontaneous abortion? J Obstet Gynaecol Res. 2009;35(5):864-868

Mamila.sk > Články o dojčení > Dojčenie počas tehotenstva