Dojčenie po cisárskom reze

Aj v prípade cisárskeho rezu (i pri predčasnom pôrode) prichádzate do pôrodnice s prsníkmi, v ktorých je už mlieko. Tvorba mlieka je teda po cisárskom reze a po vaginálnom pôrode rovnaká. Môžete dojčiť už pri prvej možnej príležitosti. Jediný rozdiel medzi cisárskym rezom a vaginálnym pôrodom z hľadiska tvorby mlieka môže byť v tom, že po cisárskom reze je ďaleko častejšie, že matka po prvýkrát dojčí bábätko až viacero hodín (dní) po pôrode a kým matka začne dojčiť, bábätko býva kŕmené fľašou, prípadne dostane cumlík. Kombinácia neskorého začiatku dojčenia s kŕmením z fľaše a s cumlíkom, môže byť príčinou následných ťažkostí s prisávaním bábätka či dojčením ako takým. Ale nemusí to tak byť. V prípade cisárskeho rezu, môžete pre dojčenie urobiť tieto kroky:

  • Dajte si položiť bábätko na hruď koža na kožu čo najskôr a strávte tak čo najviac času.
  • V kontakte koža na kožu pokračujte hneď, ako budete mať bábätko pri sebe.
  • Začnite s dojčením čo najskôr, ideálne už počas prvého kontaktu koža na kožu.
  • Nie je pravda, že po cisárskom reze mlieko budete mať až neskôr; s mliekom prichádzate už do pôrodnice. Čím skôr s dojčením začnete, tým to môže byť jednoduchšie.
  • Ak ste od bábätka oddelená, najneskôr do hodiny po pôrode požiadajte o skúmavku a začnite s odstriekavaním mlieka po kvapkách do skúmavky; odkvapkané mlieko by malo byť podané bábätku priamo zo skúmavky do pusinky; odstriekavajte po kvapkách často. Tieto kvapky mlieka predstavujú pre vaše bábätko tekuté zlato.
  • Požiadajte o pomoc s priložením bábätka tak, aby poloha a prisatie boli čo najlepšie, aby ste sa vyhli poraneniu bradaviek už pri prvých prisatiach. Pri správnej polohe a správnom prisatí bude zároveň bábätko získavať najviac mlieka.
  • Vyhnite sa použitiu cumlíka.
  • Ak je dokrmovanie skutočne potrebné, nepoužívajte fľašu, ale laktačnú pomôcku priamo na prsníku, príp. pohárik/skúmavku, ak sa bábätko neprisáva.

Po cisárskom reze je kontakt bábätka a matky koža na kožu rovnako dôležitý ako pri vaginálnom pôrode. Ak sa neuskutoční, skúste ho dohnať hneď, ako to bude možné.

Mamila.sk > Články o dojčení > Dojčenie po cisárskom reze