Rôzne otázky o dojčení

Prečítajte si rozhovor s poradkyňou pri dojčení:

Existujú dôvody, kedy dojčenie objektívne nebolo možné? Aké sú to dôvody?

Medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré ženy objektívne nedojčia, je to, že zo strany zdravotného systému nedostávajú správne informácie a nie sú povzbudzované k dojčeniu. Podpora dojčenia zo strany zdravotného systému je často len formálne deklarovaná a je ženami vnímaná ako nátlak na dojčenie bez skutočnej praktickej pomoci s problémami. 

Ženy, ktoré majú problémy s dojčením alebo potrebujú podporiť v dojčení v ťažkých situáciách a pri medicínskych komplikáciách, sú v konečnom dôsledku zastrašované až do bodu, keď podľahnú a dajú umelé mlieko, čo si následne vyčítajú a ťažko sa s tým zmierujú. Ženy v nemocniciach a od lekárov očakávajú pomoc pri dojčení a následne sú sklamané, že veľké heslá o podpore dojčenia sa obracajú proti nim v čase, keď pri dojčení potrebujú medicínsku pomoc. Dojčenie sa v zdravotníctve často podporuje len do tej miery, do ktorej funguje automaticky a nevyžaduje si pomoc od lekárov. Akonáhle je potrebné sa za dojčenie skutočne postaviť, tak prichádza alibizmus typu „nevadí, že nebudete dojčiť, hlavné je, aby ste boli šťastná a potom bude šťastné aj vaše dieťa“. V zdravotnom systéme neexistuje nastavenie, ktoré by úsilie o dojčenie smerovalo na hľadanie riešení, pri ktorých by dojčenie mohlo fungovať. Namiesto toho sa ženám túžiacim dojčiť ponúka prázdne upokojovanie o tom, že aj na umelom mlieku dieťa vyrastie bez problémov, napriek tomu, že žena mala túžbu dojčiť.

Ako sa dá spoznať, že sa mlieko vôbec netvorí? Má v takom prípade zmysel volať laktačnú poradkyňu?

Úplne najvhodnejšie je obrátiť sa na poradkyňu ešte počas tehotenstva, stretnúť sa s ňou a pripraviť sa na dojčenie ešte pred tým, než sa bábätko narodí – môže sa dozvedieť, čo už počas pôrodu ovplyvňuje dojčenie, o tom, ako možno dosiahnuť, aby sa bábätko hneď po pôrode samo prisalo, o tom, ako má dojčenie vyzerať v prvých dvoch hodinách po pôrode a ako bez váženia spoznať, koľko mlieka bábätko vypilo. Potom je dobré obrátiť sa na poradkyňu čo najskôr po pôrode, ešte pred tým, než sa akékoľvek problémy vôbec vyskytnú. 

Koľko mlieka dieťa vypije, je možné poznať podľa pozorovania dojčenia, a to je niečo, na čom sú laktačné poradkyne MAMILY školené, a toto dokážu naučiť aj matky, ktorým to následne dáva istotu a sebadôveru.

Ako prebieha poradenstvo pri dojčení napríklad v situácii, kedy bábätko nezískava dostatok mlieka? 

Poradkyne MAMILY sa skutočne svojimi klientkami zaoberajú a v priebehu stretnutia so ženou a bábätkom urobia množstvo krokov, ktoré sú opísané v tomto našom článku.

Môže dieťaťu materské mlieko nevyhovovať? Môže nestačiť?

Materské mlieko je normálny, fyziologický spôsob výživy malých detí. Deti sú uspôsobené na jeho prijímanie a je dôležité, aby nebolo nahrádzané inou výživou bezdôvodne. Určité malé promile detí môže mať raritné poruchy, ktoré môžu spôsobovať, že nie je schopné správnym spôsobom tráviť niektorú zložku materského mlieka. Ide o ochorenia, na ktoré sa po pôrode robí screening novorodencov. Všetkým ostatným deťom materské mlieko vyhovuje, pretože ide o výživu, ktorá je im priamo určená.

Či môže nestačiť? Môže byť, že sa niektorým ženám netvorí dostatok mlieka. Väčšinou preto, že už pri pôrode a počas pobytu v pôrodnici nedostali správnu pomoc a riešenia. Nízka tvorba mlieka je v drvivej väčšine situácií spôsobená zásahmi do pôrodu a nesprávnymi radami v prvých pár dňoch po pôrode, keď sa celá tvorba mlieka a množstvo mlieka nastavujú.

Dojčenie je v istom zmysle analogické ako pôrod – je prirodzené, deje sa samo od seba, závisí od toho, že dieťa stimuluje matku a podnecuje ju k dojčeniu a za všetkých bežných okolností by malo fungovať bez problémov. Ale žiadna funkcia tela nie je bezchybná v celej populácii. Tak ako existujú pôrody, ktoré sa z medicínskych dôvodov reálne musia skončiť cisárskym rezom, a to aj pri najlepšej snahe o prirodzený pôrod; tak ako sa aj pri najlepšej starostlivosti v tehotenstve určité percento detí narodí predčasne, tak aj pri dojčení sa vyskytnú situácie, v ktorých nastanú problémy, ktoré si môžu vyžadovať medicínske riešenie na to, aby dojčenie mohlo pokračovať. 

 • Bolestivo naliate prsníky spojené niekedy s horúčkou a bolesťou
 • Poranené bradavky, krvácajúce bradavky, hnisajúce bradavky
 • Zápal prsníka
 • Ložisko hnisu v prsníku (absces)
 • Infekcie bradavky a prsníka, kvasinkové infekcie, bakteriálne infekcie
 • Syndróm bielej bradavky
 • Prirastená či krátka uzdička pod jazykom bábätka a jeho neschopnosť sa prisať či spôsobovanie bolesti bradaviek
 • Zapálené Montgomeryho žliazky
 • Dysfórický vypudzovací reflex
 • Nedostatočný príjem materského mlieka a neprospievanie bábätka

Každý jeden z uvedených medicínskych problémov si vyžaduje poradenstvo, pomoc s prisatím bábätka, zlepšením dojčenia ako aj medicínske riešenie. Ak poradkyňa tieto problémy v rámci poradenstva vidí, tak klientke odporúča návštevu príslušného lekára, aby stanovil liečbu a matke prípadne predpísal potrebné lieky. Bolestivo naliate prsníky môžu byť riešené okrem iného liekmi od bolesti, pri zápale prsníka sa používajú antibiotiká, pri prirastenej uzdičke sa situácia rieši chirurgicky, pri infekciách prsníka sa používajú lieky na vyliečenie infekcie – či už antibiotiká alebo antimykotiká a podobne, pri ložisku hnisu v prsníku sa používa drenáž katétrom a antibiotiká, závažný syndróm bielej bradavky si môže v špecifických prípadoch vyžadovať špeciálne lieky, dysfórický vypudzovací reflex sa lieči antidepresívami. Ak je dôvod na zastavenie laktácie (tvorby mlieka), tak sa používajú lieky – lieky, ktoré sa inak používajú pri pacientoch s Parkinsonovou chorobou, hoci je tento postup zbytočný a prináša priveľa rizík. Aj v tomto je zrejmá miera podpory dojčenia – ochota zastavovať laktáciu je oveľa vyššia ako ochota ju zvyšovať. Nízka tvorba mlieka je totiž rovnaký medicínsky problém ako všetky ostatné, ktoré sme vymenovali. A navyše je to problém zo všetkých najčastejší.

Až 78 % matiek uvádza, že dôvod, pre ktorý prestali dojčiť (či už skoro po pôrode alebo aj v neskorších mesiacoch), je nedostatok mlieka – teda to, že bábätko nepije dostatočné množstvo materského mlieka, nepriberá na váhe a neprospieva. Pomoc pre veľkú väčšinu týchto matiek by bola relatívne jednoduchá, spočívajúca v technikách na zlepšenie dojčenia, v podpore a povzbudení zo strany laktačnej poradkyne. Určité percento matiek má však problémy, ktoré idú hlbšie, a vtedy môže byť potrebná medicínska pomoc, pričom v tejto situácii poradkyňa odporučí matke návštevu lekára. Navyše problémy s tvorbou mlieka sú často spôsobené práve medicínskymi príčinami, ako:

 • Predčasne narodené bábätko
 • Pôrod cisárskym rezom a to, že prvé dni bábätko nie je s matkou a nie je dostatočne dojčené
 • Používanie fľašiek, cumlíkov či klobúčikov
 • Separácia matky a dieťaťa
 • Dokrmovanie umelou výživou ihneď po pôrode
 • Priebeh pôrodu a zásahy počas pôrodu, čo významne ovplyvňuje dojčenie
 • Priebeh prvých dní po pôrode
 • Choroba alebo postihnutie bábätka, operácia bábätka
 • Choroba matky, operácia prsníkov matky, zdravotné problémy matky, horúčka matky
 • Užívanie hormonálnej antikoncepcie
 • Nesprávne rady o dojčení, nediagnostikovanie problémov s dojčením, dlhotrvajúce problémy s dojčením

V týchto situáciách je potrebné zlepšiť dojčenie, podniknúť kroky pre to, aby sa odstránili možné príčiny vzniknutej situácie, urobiť všetky kroky na to, aby bábätko pilo čo najviac materského mlieka z prsníka, a na základe posúdenia situácie zvýšiť tvorbu mlieka. Zvýšenie tvorby mlieka je dôležité pre to, aby sa matka buď vyhla dokrmovaniu umelým mliekom, alebo aby dokrmovanie umelým mliekom odstránila. Používanie umelého mlieka prináša riziká pre zdravie dieťaťa i zdravie matky a má štúdiami dokázané vedľajšie účinky, ktoré potenciálne môžu pretrvávať celý život. 

V medicínskej praxi sa liekmi liečia mnohé problémy súvisiace s reprodukciou – od používania antikoncepcie, cez lieky používané pri problémoch s plodnosťou, udržaním tehotenstva, lieky používané počas pôrodu alebo dokonca lieky na zastavenie laktácie. Nie je dôvod, aby oblasť zvyšovania tvorby mlieka bola jediná, ktorá nemá nárok na adekvátnu liečbu, a je na lekároch, aby sa tomuto venovali – na svete sa to tak deje, u nás nie. Aj umelá výživa predstavuje „liečbu“ nedostatočnej tvorby mlieka. „Liečba“ umelou výživou však navyše znamená, že vysoko pravdepodobne dôjde ešte k väčšiemu zníženiu tvorby mlieka či postupne k ukončeniu dojčenia a hlavne liečba umelou výživou prináša oveľa vyššie riziká. V medicíne sa vždy porovnáva výhoda a riziko. Riziká umelej výživy predstavujú množstvo ochorení, s ktorými naša civilizácia zápasí a ktoré zdravotný systém stoja milióny eur ročne. 

Laktačné poradkyne sú školené, aby vedeli predpokladať rozličné medicínske problémy s dojčením, a pri podozrení na tieto problémy odosielajú matku k lekárovi, psychológovi či psychoterapeutovi. Pri určitom percente žien či už s mastitídou, abscesom, prirastenou uzdičkou pod jazykom bábätka či nedostatočnou tvorbou mlieka nie je možné, aby dojčenie fungovalo bez toho, aby sa lekári zasadili svojou pomocou o to, aby matka mohla pokračovať v dojčení. 

Stretli ste sa s prípadmi, kedy žena vzdala dojčenie zbytočne? Napríklad, že dojčenie bolo bolestivé kvôli nesprávnemu prisatiu alebo zbytočne vzniknutým ragádam kvôli príliš dlhému prikladaniu?

S tým, že ženy prestanú dojčiť z dôvodu bolestí sa stretávame často. Rovnako ako sa často stretávame s dezinformáciou, že „príliš dlhé prikladanie“ spôsobuje ragády. Ragády spôsobuje nesprávne prisatie, čomu je možné predísť a čo je možné ženy naučiť.

Najčastejším dôvodom pre ktorý ženy prestávajú dojčiť je nedostatočná či chýbajúca adekvátna pomoc včas od skutočne kompetentných osôb. Často sa k nim dostanú rozporuplné informácie, dobre mienené rady a podceňovanie závažnosti ich situácie. Pri bolestiach, ktoré niektoré ženy prežívajú nie je čas skúšať všetko to, čo niekomu inému zabralo. Potrebujú rýchle a efektívne riešenie. K tomu sa bohužiaľ mnohé vôbec nedostanú alebo až neskoro, keď sú už tak vyčerpané, že ďalej nevládzu. 

Typicky ženy, ktoré sú z dojčenia sklamané, sú ženy, ktoré túžili dojčiť, ale nedostali pomoc a podporu, aj keď pomoc vyhľadali, pretože neboli pri pomoci použité správne postupy alebo preto, že následky pôrodu a bezprostredného popôrodného obdobia nebolo jednoduché zvrátiť. Okrem toho sa málo hovorí o tom, že dojčenie môže fungovať v rozličných podobách, že dojčenie nie je len otázka toho, či žena má alebo nemá dostatok mlieka, že sú spôsoby, ako môže dojčiť aj žena, ktorá má úplné minimum mlieka.

Mamila.sk > Články o dojčení > Rôzne otázky o dojčení