Podporte nás

Ak chcete podporiť občianske združenie MAMILA a jeho aktivity na podporu dojčenia, pošlite svoj príspevok na účet:

Podporiť našu činnosť môžete aj finančným darom na náš účet
v SR v EUR: 
2800344839/8330 (FIO banka)

IBAN: SK4683300000002800344839
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

v ČR v Kč:
2200344827/2010 (FIO banka)

IBAN: SK0983300000002200344827
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Vopred ďakujeme!

Do správy pre prijímateľa napíšte "dar" ako variabilný symbol uveďte 2000.

Aj vďaka vašej pomoci môžeme vytvárať lepšie podmienky pre dojčenie na Slovensku. Ďakujeme!

Vaše príspevky budú v roku 2014 použité napríklad na tieto účely:

1. vyškolenie nových poradkýň pri dojčení, ktoré budú pomáhať mamičkám v teréne

2. zorganizovanie kurzov pokročilého poradenstva pre certifikované poradkyne pri dojčení, aby tak dokázali mamičkám prinášať ešte kvalitnejšiu pomoc

3. uskutočnenie niekoľkých školení zdravotníckeho personálu v slovenských pôrodniciach, aby matky dostávali kvalitnú pomoc a podporu v čase, ktorý je pre úspešné dojčenie kľúčový

4. pokračovanie v úspešnom internetovom projekte Poradňa pre dojčiace matky na www.mamila.sk

5. vytvorenie blogu s množstvom článkov zodpovedajúcich na otázky, ktoré najčastejšie riešia mamičky v našej poradni dojčenia

Mamila.sk > Podporte nás