Kontakt koža na kožu po pôrode - štúdia

Napriek tomu, že počas evolúcie ľudstva záviselo prežitie bábätka na tesnom a prakticky neustálom kontakte koža na kožu s matkou, v rozvinutých krajinách sa stalo bežnou praxou oddelenie dieťaťa od matky po pôrode. Aj preto z najnovšieho prehľadu štúdií o vplyve kontaktu koža na kožu vyplýva, že v štúdiách sa umiestnenie do kontaktu koža na kožu používa ako experimentálny zásah, nie ako normálny fyziologický stav. Ironické je, že v akejkoľvek štúdii s inými cicavcami sa za experimentálny zásah považuje oddelenie mláďaťa od matky. Prehľad 34 randomizovaných štúdií zahrnul viac ako 2000 matiek s týmito výsledkami:

Matka predstavuje pre dieťa to správne prostredie, správny "habitát". Spoločný kontakt koža na kožu navodzuje pre matku aj dieťaťa správanie, ktoré vedie k úspešnému dojčeniu a prežitiu dieťaťa. Takýto kontakt má nastať okamžite po narodení a pokračovať neprerušene ďalej.  Oddelenie dieťaťa od matky okamžite navodzuje reakciu predstavujúcu protest a neskôr zúfalstvo. Bábätko separované od matky plače priemerne 10-krát viac ako dieťa v kontakte koža na kožu s matkou. Plač týchto detí sa podobá kriku mláďat laboratórnych potkanov, ktoré vedci sledovali. Mláďatá, ktoré boli po pôrode oddelené od matiek, mali z celého vrhu potkaních mláďat v najväčšej miere negatívne ovplyvnené zdravie a inteligenciu po zvyšok života. 

Tesne po pôrode nastáva citlivé obdobie, keď sa matka a dieťa učia vzájomnej synchrónnej a recipročnej interakcii, a to nastane len v prípade, že sú spoločne v kontakte koža na kožu. Bábätká, ktoré trávia čas po pôrode v neprerušovanom kontakte koža na kožu a ktoré sa priplazia a prisajú k prsníku, sa pravdepodobne budú dojčiť úspešnejšie. Úspešné dojčenie zvyšuje tvorbu mlieka a pomáha bábätku dostatočne priberať. Ak bábätká, ktoré sa dojčili s problémami, dostali šancu po 48 hodinách po pôrode stráviť v kontakte koža na kožu tri nasledujúce dojčenia, 81 % z týchto bábätiek odchádzalo z nemocnice výlučne dojčených.

Navyše štúdie ukázali, že kontakt koža na kožu pomáha udržiavať telesnú teplotu bábätka lepšie než výhrevné lôžko. Dotyk, teplo a vôňa sú silné stimuly, ktoré pomáhajú v tele matky vylučovať hormón oxytocín. Ten zvyšuje telesnú teplotu prsníkov a hrudníka matky, aby tak mohla ohrievať bábätko. 

Čím dlhšie má matka bábätko v kontakte koža na kožu, tým menej sa jej vylučuje stresový hormón kortizol. Oxytocín zvyšuje pohodu matky a jej reagovanie na dieťa, naviazanie matky na dieťa. Oxytocín zlepšuje rodičovské schopnosti. Matka sa cíti schopnejšia sa o dieťa postarať a tento pocit je mimoriadne dôležitý pre dojčenie. Matky, ktoré pociťujú menej sebadôvery v oblasti dojčenia majú 3-krát vyššie riziko predčasného odstavenia.

Matky v kontakte koža na kožu porodia placentu skôr ako matky bez takéhoto kontaktu. Pohyb nožičiek a tlak bábätka na brucho matky spôsobuje kontrakcie maternice, odlučovanie placenty a to zároveň znižuje krvné straty po pôrode. 

Kontakt koža na kožu okamžite po pôrode zvyšuje počty dojčených detí. Takýto jednoduchý zásah dokáže výrazne podporiť dojčenie v rozvinutých krajinách. 

Metaanalýza množstva štúdií dostupných na túto tému ukázala, že bábätká v kontakte koža na kožu:

1. Boli stabilnejšie - z hľadiska srdcovej činnosti, dýchania a zásobenia krvi kyslíkom (tzv. skóre SCRIP).

2. Mali vyššiu hladinu cukru v krvi.

3. Mali stabilnejšiu telesnú teplotu a boli lepšie zohriate.

4. Plakali výrazne menej.

Matky, ktoré mali možnosť kontaktu koža na kožu po cisárskom reze, hodnotili rekonvalescenciu po operácii ako menej bolestivú a navyše mali častejšie ochotu pokračovať v kontakte koža na kožu aj po prevezení na oddelenie šestonedelia. Tieto matky navyše častejšie dojčili svoje deti aj v ďalších mesiacoch po pôrode. 

Závery štúdie:

Kontakt koža na kožu po pôrode pomáha znížiť mieru plaču bábätka a zvýšiť šance na úspešné dojčenie. Ak matky zažili kontakt koža na kožu, viac ich dojčilo ešte v prvom až štvrtom mesiaci života bábätka a mali tendenciu dojčiť dlhodobo. Neboli zistené žiadne nežiaduce účinky alebo riziká, ktoré by sa spájali s kontaktom koža na kožu po narodení bábätka.

Ref.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3979156/

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Kontakt koža na kožu po pôrode - štúdia