Boľavé bradavky

Jack Newman, MD, FRCPC, IBCLC

Úvod

Najlepšou liečbou boľavých bradaviek je prevencia. Najlepšou prevenciou je prisať bábätko správne od prvého okamihu po pôrode. Matky a deti, ktoré sú okamžite po pôrode v kontakte koža na kožu počas prvej hodiny - dvoch sa väčšinou prisajú samé a ich prisatie je väčšinou správne. Pozrite si tiež odborný materiál Ako sa dieťa prisáva.

Bradavky sú boľavé zvyčajne v dôsledku jednej alebo dvoch príčin. Buď dieťa nemá správnu polohu a nie je správne prisaté alebo dieťa nesprávne saje, alebo oboje. K tomu sa môže ako príčina bolesti pridať aj bolesť spôsobená skrátenou uzdičkou pod jazykom bábätka. Deti sa však učia správne sať tým, že získavajú mlieko z prsníka, keď sú dobre prisaté. Učia sa to tým, že to robia. A tak problémy so satím sú často spôsobené zlým prisatím. Infekcia (spôsobená kvasinkami druhu Candida albicans) môže byť takisto príčinou boľavých bradaviek. Poranenie spôsobené nesprávnym prisatím bolí najviac vtedy, keď sa dieťa prisáva a zvyčajne sa počas dojčenia zmierni. Bolesť spôsobená kandidózou sa počas dojčenia zväčšuje a môže pretrvávať aj po nadojčení. Bolesť spôsobená kvasinkovou infekciou často nastupuje počas dojčenia a môže pretrvávať aj po dojčení. V prípade bolesti spôsobenej nesprávnym spôsobom satia, ženy popisujú ostrú rezavú bolesť. Bolesť pri kandidóze je často popisovaná ako pálivá, ale nemusí mať tento charakter. Neskorý nástup bolestivosti bradaviek potom, čo už dojčenie nebolo bolestivé, dáva signál, že bolesť je pravdepodobne spôsobená kvasinkovou infekciou alebo zníženou tvorbou mlieka či zhoršením prisatia, ale táto bolesť môže byť aj kombinovaná s inou príčinou. Trhlinky na bradavke či na báze bradavky môžu vzniknúť v dôsledku kvasinkovej infekcie. Dermatologické problémy môžu byť tiež príčinou bolestivosti bradaviek s neskorým nástupom. Existuje viacero ďalších príčin bolestivých bradaviek. Medzi ne môže patriť aj skrátená uzdička pod jazykom dieťaťa, ktorá ovplyvňuje pohyblivosť jazyka dieťaťa.

Správna poloha a správne prisatie

(Pozrite si aj materiál Ako sa dieťa prisáva.)

Nie je zriedkavé, že ženy majú ťažkosti s polohou a prisatím dieťaťa. Správna poloha uľahčuje dobré prisatie a dobré prisatie znižuje pravdepodobnosť, že dieťa bude v priebehu dojčenia alebo po dojčení nespokojné. Takisto umožňuje dieťaťu regulovať tok mlieka. Nesprávne prisatie môže vyústiť do toho, že dieťa dobre nepriberá, alebo často sa dojčí alebo veľa plače. Pozrite videá o tom, ako prisať dieťa, ako zistiť, či dieťa získava mlieko a ako používať stláčanie.

Dobrá poloha uľahčuje dobré prisatie. Mnohé detaily prisávania sa dostavia automaticky, ak má dieťa správnu polohu.

Na začiatku môže byť pre mnohé matky výhodné na naučenie sa správneho prisatia použiť priečnu polohu pri prisávaní bábätka. Bábätko si podložte tak, že jeho hlavičku vložíte do svojej dlane a jeho telíčko bude ležať na vašom predlaktí. Zadoček bábätka prisuniete predlaktím k svojmu boku. Takto si uľahčíte držanie dieťaťa a hmotnosť dieťaťa bude viac spočívať na predlaktí než na zápästí alebo dlani. Pri takomto držaní bábätka tiež pomôžete správnemu nasmerovaniu bábätka tak, aby sa správne prisalo. Prstami podkladajte tváričku dieťaťa zospodu (vaša dlaň nepodopiera ramienka a nie je pod krkom). Spojenie medzi ukazovákom a palcom by malo byť za šijou dieťaťa (nie na krku). Dieťa bude ležať vodorovne s vaším predlaktím s hlavičkou mierne zaklonenou dozadu. Malo by byť telíčkom nasmerované tak, aby jeho hrudník, bruško a stehienka boli mierne nachýlené dohora tak, aby na vás bábätko mohlo pozerať. Ak treba prsník si pridržte, s palcom navrchu a ostatnými prstami pod prsníkom, dostatočne ďaleko od bradavky a dvorca bradavky. Takto nebude držanie prsníka ani pri jeho stláčaní deformovať prisatie dieťaťa.

Dieťa by sa malo prisávať k prsníku s hlavou mierne zaklonenou dozadu. Potom bradavka automaticky smeruje k podnebiu úst dieťaťa.

Prisávanie

 1. Pomôžte dieťaťu, aby otvorilo doširoka ústa. To dosiahnete, že hornou perou bábätka prejdete po bradavke. Urobte to tak, aby ste ústa bábätka trošku pošteklili od jedného kútika po druhý. Počkajte na to, kým dieťa otvorí ústa, ako keby zívalo. Keď prisúvate dieťa k prsníku, jeho brada by sa mala dotýkať prsníka. Neotáčajte dieťa tak, aby bradavka smerovala do stredu úst. Namiesto toho by mala bradavka smerovať k podnebiu dieťaťa.
 2. Keď dieťa otvorí ústa, použite predlaktie, ktorým ho držíte na to, aby ste ho prisunuli priamo k prsníku. Ak je dieťa v správnej polohe a správne prisaté, bude dýchať bez problémov, pretože noštek bude ďaleko od prsníka. Nebojte sa a dieťa prisajte rýchlym pohybom, pretože ústa zatvorí veľmi rýchlo.
 3. Ak bradavka bolí, použite ukazovák a zatlačte ním dole na bradu dieťaťa, aby sa jeho dolná pera vysunula von. Bolesť sa zvyčajne zmierni. Nedávajte dieťa na prsník a dole z prsníka viackrát, aby ste dosiahli dokonalé prisatie. Ak dáte dieťa 5-krát na prsník a potom dole a bolí to, budete mať 5-násobne viac bolesti a - čo je horšie - 5-násobne viac poranenia. Upravte prisatie hneď počas dojčenia, hľadajte úľavu tým, že si viac prisuniete zadoček dieťaťa k sebe a tým, že zmeníte polohu hlavičky voči prsník. Správne prisávanie si znovu vyskúšate, keď ho dávate na druhý prsník alebo pri nasledujúcom dojčení.
 4. Ten istý princíp pre správne prisatie platí, ak pri dojčení sedíte alebo ležíte a používate ktorúkoľvek inú polohu. Pomôžte dieťaťu, aby ústa otvorilo doširoka, nedovoľte mu, aby sa prisalo len na bradavku, ale prisuňte ho hlboko až na dvorec bradavky (hnedá časť prsníka) tak, aby malo v ústach čo najväčšiu časť dvorca a prsníka.
 5. Neexistuje "normálna" dĺžka jedného dojčenia. Ak máte otázky, obráťte sa na laktačnú poradkyňu.
 6. Správne prisaté dieťa bude pokrývať väčšiu časť dvorca spodnou perou ako hornou. 

Pozrite si tiež videoukážky dojčenia.

Vylepšite satie dieťaťa

Dieťa sa učí správne sať dojčením a tým, že získava do úst mlieko. Použitie umelých náhrad prsníka v prvých dňoch alebo nesprávne prisatie hneď od začiatku môže spôsobiť, že satie bábätka bude neúčinné alebo nedostatočné.

Vazospazmus: „Keď dám dieťa dole z prsníka, bradavka mi zbelie.“

Bolesť spojená s týmto zbelením bradavky je často popisovaná matkami ako „pálivá“, ale vo všeobecnosti začína až po skončení dojčenia. Môže trvať niekoľko minút alebo aj viac, kým sa bradavke vráti jej normálna farba, ale potom začína nová bolesť, ktorú matky zvyčajne popisujú ako „pulzujúcu“ bolesť. Pulzujúca časť bolesti môže trvať sekundy alebo minúty a bradavka môže znova zblednúť a celý proces sa opakuje. Zdá sa, že príčinou je spazmus ciev (často nazývaný „vazospazmus“ alebo Raynaudov fenomén, syndróm bielej bradavky) v bradavke (keď je bradavka biela), a potom nasleduje uvoľnenie týchto ciev (keď sa bradavke vráti jej normálna farba). Niekedy táto bolesť pretrváva aj potom, keď už bradavky počas dojčenia nebolia a matka má bolesť iba po dojčení, ale nie počas neho. Čo možno urobiť?

 1. Dávajte pozor, aby sa dieťa prisalo na prsník správne. Tento typ bolesti je takmer vždy spojený s tým, čo spôsobuje vašu bolesť počas dojčenia. Najlepšou reálnou terapiou vazospazmu je liečba pôvodnej príčiny bolesti bradaviek. Ak je odstránená hlavná príčina bolesti bradaviek, vazospazmus tiež odznie. Kľúčové je zlepšiť prisatie.
 2. Teplo aplikované na bradavku hneď po nadojčení môže predísť reakcii alebo ju zmierniť. Suché teplo je zvyčajne lepšie než vlhké teplo, lebo vlhké teplo môže spôsobiť ďalšie poškodenie bradaviek.
 3. Môže sa použiť aj B-komplex s vitamínom B6. Dávkovanie vitamínu B6 je 150 - 200 mg za deň prvé štyri dni a potom pokračovať v dávke 50 mg za deň a zároveň využiť čas na odstránenie príčiny vazospamu a potom B6 vysadiť. Liek nifedipín predstavuje účinnú liečbu vazospazmu. Lekár ho môže predpísať vo forme liečiva s postupným uvoľňovaním.

Všeobecné opatrenia pre bolestivé bradavky

 1. Bradavky môžete udržiavať v teple, bradavku, ktorú bábätko po nadojčení pustí, môžete prikryť dlaňou svojej ruky, aby zostala v teple. V prípade vazospazmu nevystavujte bradavky pôsobeniu vzduchu, ktorý je chladný.
 2. Poškodené bradavky by sa mali vystavovať čo najviac pôsobeniu vzduchu, výnimkou je, ak má matka vazospazmus.
 3. Niekedy môžu pomôcť špeciálne maste alebo iné prostriedky (nie s obsahom lanolínu). Je dobré si uvedomiť, že ak sa na bradavky používa masť alebo krém, nedostáva sa k nim už vzduch.
 4. Neumývajte si často bradavky. Bežná hygiena úplne stačí. Prostriedky na liečbu bradaviek nezmývajte, lebo to poškodzuje hojacu sa pokožku a celý proces hojenia sa zastavuje alebo predlžuje.
 5. Pri bolestivých bradavkách pomôže stláčanie prsníka, keď už dieťa samé neprehĺta, aby aj naďalej ešte dostávalo mlieko. Toto môže pomôcť skrátiť čas, ktorý bábätko strávi na prsníku.

Klobúčiky na bradavky sa vôbec neodporúčajú, pretože, hoci zdanlivo dočasne vytvoria ilúziu, že pomôžu, z dlhodobého hľadiska predstavujú pre dojčenie množstvo potenciálnych problémov, vrátane toho, že sa bábätko následne môže prestať prisávať na prsník. Často môžu zhoršiť poškodenie bradaviek. Okrem toho sa pri ich používaní môže znížiť tvorba mlieka, dieťa môže začať byť nepokojné prípadne nepriberať dostatočne. Keď si raz dieťa na ne zvykne, možno sa ho už nepodarí vrátiť späť na prsník. V skutočnosti veľa žien, ktoré vyskúšali klobúčiky, zistili, že im klobúčiky s boľavými bradavkami nepomohli.

Materiál Sore Nipples, 2009 ©

Napísal a upravil (pod rôznymi inými názvami): Jack Newman MD, FRCPC, 1995-2005 ©

Revízia: Jack Newman MD, FRCPC IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009 ©

Preklad: MAMILA, o. z., 2021

Referencia:

Detailné vysvetlenie liečby určené pre lekárov je uvedené napríklad v článku publikovanom v Slov. Gynek. Pôrod., 21, 2014, s. 132 – 137 s názvom Ako rýchlo a účinne pomôcť dojčiacej matke s bolestivými a poškodenými bradavkami.

Mamila.sk > Pre zdravotníkov > Boľavé bradavky