Kŕmenie po prste a pohárikom

Jack Newman, MD, FRCPC, IBCLC

Kŕmenie po prste

Metóda krátkeho kŕmenia po prste pomáha naučiť dieťa prisať sa na prsník, keď dieťa prsník odmieta. Pozrite si materiál Keď sa dieťa neprisáva. Aj keď je možné kŕmenie po prste použiť na nakŕmenie bábätka, za bežných okolností by sa kŕmenie po prste nemalo používať ako spôsob kŕmenia. Navyše ak ide o dieťa, ktoré sa prisáva k prsníku a je potrebné ho dokrmovať, malo by sa dokrmovať pomocou laktačnej pomôcky na prsníku, nie po prste. Pozrite si materiál Používanie laktačnej pomôcky a videá. Príliš často sa kŕmenie po prste používa na nakŕmenie dieťaťa, ktorého matka má bolestivé bradavky. Vníma sa to tak, že to vraj nevadí dojčeniu a matka získa čas na preliečenie bradaviek. Nedojčiť dieťa z prsníka by v akomkoľvek prípade, vrátane bolestivých bradaviek, malo byť poslednou možnosťou, ktorej sa treba všetkými možnými spôsobmi vyhnúť. Laktačná poradkyňa MAMILY vám pomôže odstrániť príčiny bolesti.

Kŕmenie po prste je možné použiť v týchto prípadoch, ak sa už predtým vyskúšalo kŕmenie pohárikom:

 1. Dieťa z nejakého dôvodu odmieta prsník alebo príliš zaspáva na prsníku, a preto sa nedokáže dobre nadojčiť. Je to tiež veľmi dobrý spôsob ako prebudiť ospalé dieťa počas prvých dní života, ak je ťažké dieťa prebudiť a opodstatnene sa obávame o jeho prospievanie.
 2. Zdá sa, že dieťa nie je schopné správne sa prisať na prsník, a tak nezískava mlieko správnym spôsobom. (Ak sa však dieťa prisáva, aj keď možno nie správne, je lepšie použiť na dokŕmenie laktačnú pomôcku na prsníku). Kŕmenie pohárikom má však prednosť.
 3. Dieťa je z nejakého dôvodu oddelené od matky. V takejto situácii je však lepšie nakŕmiť dieťa pohárikom. Kŕmenie po prste nie je najlepším spôsobom kŕmenia dieťaťa, ak nie je pri matke, ktorá by ho mohla dojčiť, pretože prvotným účelom kŕmenia po prste je to, aby sa prisalo dieťa, ktoré sa odmieta prisať alebo je dočasne neschopné sa prisať. 
 4. Dojčenie je dočasne prerušené (na prerušenie dojčenia je len veľmi málo ozajstných dôvodov). Pozrite si tiež materiály Užívanie liekov počas dojčenia a Dojčenie a choroba matky.
 5. Máte také boľavé bradavky, že si nedokážete prisať dieťa na prsník ani potom, čo ste spoločne s laktačnou poradkyňou vyskúšali všetky ostatné možnosti na zmiernenie bolesti. Kŕmenie po prste poskytne na niekoľko dní čas na ich liečbu bez toho, aby ste si spôsobovali všetky ďalšie problémy tým, že by dieťa dostávalo umelú náhradu prsníka. V tejto situácii je vhodnejšie kŕmiť pohárikom a zaberie to tiež menej času. Prestať na pár dní dojčiť by malo byť úplne poslednou a raritnou možnosťou, príliš často sa však používa ako prvá a úplne nevhodná možnosť riešenia. Správna poloha a správne prisatie pomôžu v situácii s bolestivými bradavkami omnoho lepšie ako kŕmenie po prste (pozrite si tiež materiál Boľavé bradavky), preto sa mu vyhnite. Pomôže tiež masť na liečenie bradaviek. Nechať bolestivé bradavky "odpočinúť" nie je dobrá rada, a ak sa toto odporučí počas prvých pár dní po pôrode, môže to byť veľká chyba. Prerušiť dojčenie na pár dní nemusí priniesť očakávané bezbolestné dojčenie, a keď znova dojčiť začnete, môže byť prisatie horšie ako predtým a niekedy sa dieťa úplne odmietne prisať.

Kŕmenie po prste je v určitých aspektoch oveľa viac podobné dojčeniu než kŕmenie fľašou. Aby sa dieťa takto nakŕmilo, musí mať jazyk dole, vpredu nad ďasnom, ústa naširoko otvorené (čím väčší prst použijete, tým lepšie) a vysunutú spodnú čeľusť. Navyše, pohyb jazyka a spodnej čeľuste je podobný tomu, ktorý dieťa robí, keď sa dojčí na prsníku. Kŕmenie po prste je najlepšie použiť, keď pripravujete dieťa, ktoré sa odmieta prisať, na uchopenie prsníka. Malo by sa použiť najviac na jednu – dve minúty tesne predtým, ako sa pokúsite prisať dieťa na prsník, keď sa dieťa predtým odmietalo prisať. Kŕmenie pohárikom je väčšinou jednoduchšie a rýchlejšie v prípade, že matka nie je prítomná, aby nakŕmila dieťa, a je lepšie na dokončenie kŕmenia, ak je kŕmenie po prste pomalé.

Dôležité: Ak sa dieťa prisáva, je oveľa lepšie použiť na prsníku cievku laktačnej pomôcky, ak je dokrmovanie naozaj nevyhnutné. Pozrite si tiež materiály Používanie laktačnej pomôcky a Protokol na zvýšenie prísunu materského mlieka. Kŕmenie po prste nie je vhodná metóda na dokrmovanie dieťaťa, ktoré sa prisáva.

Kŕmenie po prste (najlepšie sa dá naučiť pozorovaním a praxou), pozrite si tiež videoklip Neprisávajúce sa bábätko - kŕmenie po prste na to, aby sa prisalo.

 1. Umyte si ruky. Je lepšie, ak je necht na prste, ktorý chcete použiť, nakrátko ostrihaný, ale nie je to nevyhnutné.
 2. Je dobré byť v polohe, ktorá je pohodlná pre vás aj pre dieťa. Hlava dieťaťa by mala byť podopretá jednou rukou, ktorá zároveň podopiera aj jeho ramená a krk; dieťa by malo byť na vašom lone v polosede a tvárou otočené k vám. Avšak akákoľvek poloha, ktorá vám a dieťaťu vyhovuje a ktorá vám umožňuje držať prst rovno v ústach dieťaťa, rovnako splní účel.
 3. Budete potrebovať laktačnú pomôcku zhotovenú z hadičky (cievka s názvom CN-01, ktorú je možné kúpiť v zdravotných potrebách) a fľaše s odstrihnutou dierkou v cumlíku, naplnenej odstriekaným materským mliekom alebo dokrmom. Hadička prechádza cez rozšírenú dierku k tekutine.
 4. Nasmerujte hadičku tak, aby dosadala na mäkkú časť ukazováka, palca alebo prostredníka. Koniec hadičky by nemal presahovať koniec vášho prsta. Je najjednoduchšie uchopiť hadičku v oblasti, kde sa jemne ohýba, medzi palcom a prostredníkom a potom umiestniť ukazovák pod hadičku. Ak to spravíte správne, nie je potrebné prilepovať hadičku k prstu.
 5. Prstom s hadičkou jemne pošteklite pery dieťaťa, až kým neotvorí ústa dostatočne na to, aby ste do nich mohli vsunúť prst. Ak je dieťa veľmi spavé, ale potrebuje byť nakŕmené, prst môžete do úst jemne pretlačiť. Ak je to nutné, odtiahnite dieťaťu spodnú peru. Dieťa väčšinou začne sať, aj keď spí a prísun tekutiny ho zvyčajne zobudí.
 6. Vložte prst s hadičkou tak, aby mäkká časť prsta smerovala nahor. Držte prst narovnaný nakoľko môžete, aby ste udržali jazyk dieťaťa rovný a vpredu. Dieťa zvyčajne začne sať prst, čím umožní prstu vniknúť ešte hlbšie do úst. Dieťa zvyčajne nebude prst odmietať, aj ak bude príliš hlboko v ústach, pokiaľ nie je najedené alebo veľmi navyknuté na fľašu.
 7. Stiahnite dieťaťu bradu dole, ak má dolnú peru otočenú dovnútra úst.
 8. Táto technika funguje, ak dieťa pije. Ak kŕmenie prebieha veľmi pomaly, môžete zdvihnúť fľašu nad hlavu dieťaťa, toto však zvyčajne nie je nutné. Snažte sa držať prst rovno, splošťujúc jazyk dieťaťa. Snažte sa nesmerovať prst hore, ale držať ho rovno. Netlačte na podnebie úst dieťaťa.
 9. Použitie kŕmenia po prste tak, že striekačkou vtláčate mlieko do úst dieťaťa, je podľa môjho názoru pre matky príliš zložité na to, aby to robili samy a určite nie je účinnejšie ako jednoduché použitie fľaše s odstrihnutou dierou v cumlíku, z ktorého vychádza hadička. Zmyslom kŕmenia po prste nie je nakŕmiť dieťa! Zmyslom je cvičiť dieťa, aby salo správnym spôsobom, takže vtláčanie mlieka do úst dieťaťa, zmarí celý účel kŕmenia po prste.

Ak máte problémy s prisatím dieťaťa na prsník alebo so saním na prsníku, pamätajte, že vyhladnuté dieťa môže všetko ešte zhoršiť. Zmenšite hlad tým, že približne na minútu použijete techniku kŕmenia po prste. Keď sa dieťa trochu upokojí a správne saje prst (zvyčajne okolo minúty), skúste mu znova ponúknuť prsník. Ak sa znova stretnete s ťažkosťami, nenechajte sa odradiť. Vráťte sa ku kŕmeniu po prste a skúste to zase neskôr alebo pri ďalšom kŕmení. Táto technika zvyčajne funguje. Niekedy je však nutné kŕmiť po prste niekoľko dní alebo príležitostne aj týždeň, prípadne viac.

Kŕmenie pohárikom (najlepšie sa to naučíte pozorovaním a praxou)

Kŕmenie pohárikom (a podobnými nádobkami, ako napr. lyžičkou atď.) je metóda kŕmenia dieťaťa, ktorá existuje už veľmi dlho. Mala by sa použiť na kŕmenie dieťaťa, ktoré sa ešte neprisáva a je vhodnejšia než fľaša. Nemala by sa používať na dokrmovanie dieťaťa, ktoré sa prisáva.

 1. Posaďte si dieťa vzpriamene do lona s podopretou hlavou a to tak, že jednu ruku máte pod ramenami a krkom.
 2. Použite malý liekový pohárik alebo krátky pohár, keď sa prvýkrát učíte kŕmiť pohárikom.
 3. Položte okraj pohárika jemne na spodnú peru dieťaťa.
 4. Priblížte tekutinu k spodnej pere dieťaťa tak, aby ju dieťa naberalo jazykom ako mačička.Nelejte tekutinu do úst dieťaťa.
 5. Je dôležité zachovať hladinu tekutiny najlepšie vo vodorovnej polohe, aby ju dieťa mohlo neustále naberať jazykom.
 6. Postupujte pomaly podľa toho, ako sa tomu obaja učíte. Napokon sa to môže stať veľmi rýchlym a účinným spôsobom kŕmenia, kým sa dieťa naučí uchopiť prsník. Je to tiež dobrá metóda na to, aby ste sa vyhli fľaši a cumlíkom.

Ak opúšťate nemocnicu s tým, že dieťa sa kŕmi po prste alebo pohárikom, dohodnite si návštevu s poradkyňou pri dojčení. Čím skôr, tým lepšie. Keď sa už dieťa prisalo na prsník, možno bude stále potrebovať dokrmovanie laktačnou pomôckou na určitý čas; pretože napriek tomu, že sa prisáva, prisatie stále môže byť slabšie než by ideálne malo byť a satie stále nemusí byť dostatočne účinné na to, aby zabezpečilo primeraný prísun mlieka.

Materiál Finger and Cup Feeding2009 ©

Napísal a upravil (pod rôznymi inými názvami): Jack Newman MD, FRCPC, 1995 - 2005 ©

Revízia: Jack Newman MD, FRCPC, IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009 ©

Preklad: MAMILA, o. z., 2016, revízia 2021

Mamila.sk > Pre zdravotníkov > Kŕmenie po prste