Ako sa dieťa prisáva

Priečna poloha pre ľavý prsník

 • Nos bábätka a bradavku nasmerujte do jednej línie tak, aby nos nebol mimo bradavku alebo vľavo od bradavky, inými slovami, bradavka by nemala byť v jednej línii s bradou dieťaťa.
 • Pravú ruku položte pod hlavičku dieťaťa tak, aby vaše štyri prsty vytvorili vankúšik pre líce dieťaťa (prsty nerozťahujte, držte tesne pri sebe, akoby boli zlepené lepidlom).
 • Teraz rukou podopierate celú váhu hlavičky.
 • Telíčko bábätka vám bude ležať na predlaktí.
 • Zadoček bábätka bude pri vnútornej strane vášho lakťa, bude prisunutý k vášmu telu a nemal by sa šmyknúť dole. Zadoček je potrebné pridŕžať počas celého dojčenia.
 • Telo a nohy dieťaťa by mali byť obtočené okolo matky.
 • Prisuňte zadok dieťaťa k svojmu telu vnútornou alebo spodnou časťou predlaktia.
 • To spôsobí, že sa priblíži k prsníku s bradavkou smerujúcou k podnebiu jeho úst.
 • Hlavičku podopierate, ale NEzatláčate smerom k prsníku. Dieťa nemá ísť pri prisávaní hlavičkou do predklonu.
 • Pohybujte celým telom dieťaťa, nielen hlavou dieťaťa. Namiesto toho prisuňte telo dieťaťa k svojmu telu a hlava sa dostane do správnej polohy automaticky.
 • Hlava by mala byť mierne zaklonená, nos je odchýlený od prsníka a brada dieťaťa sa približuje k prsníku, pričom nos sa prsníka vôbec nedotkne.
 • Na prisatie dieťaťa, keď roztvorí doširoka ústa, použite celú ruku.
 • Hlavička dieťaťa nemá byť v predklone, a preto by sa brada dieťaťa nemala dotýkať jeho hrude.

Sledujte spodnú peru, nasmerujte ju čo najďalej od bázy bradavky tak, aby jazyk nabral do úst veľkú časť prsníka. Pohybujte telom a hlavou dieťaťa súčasne – držte dieťa narovnané. Ak budete držať zápästie rovno, s lícom dieťaťa ležiacim na vašich prstoch, brada dieťaťa sa nebude skláňať nadol k jeho hrudi.

Po prisatí bude vrchná pera dieťaťa blízko bradavky, pričom nad perou bude vidieť dvorec. Brada dieťaťa bude dotýkať prsníka.

Pred prisatím k prsníku je nutné, aby dieťa doširoka otvorilo ústa.

Naučte dieťa roztvoriť ústa doširoka:

 • Už pred prisávaním si pripravte prsník, aby ste nemuseli napríklad tesne pred prisatím dávať dolu predný diel podprsenky. Kým sa z hľadiska oblečenia nachystáte, môže byť dieťa frustrované, a tým menej otvorí ústa.
 • Prisuňte dieťa k prsníku, dotknite sa jeho hornou perou bradavky.
 • Opakujte dovtedy, kým dieťa neotvorí ústa doširoka a nemá jazyk vpredu.
 • Alebo, čo je lepšie, prejdite hornou perou dieťaťa od jedného kútika k druhému po bradavke, kým dieťa neotvorí ústa doširoka. Pohybujte dieťaťom, nie prsníkom.

Odporúčania pre matku

Poloha matky

 • Seďte s rovným, dobre podopretým chrbtom.
 • Trup smeruje dopredu, lono je vyrovnané.

Poloha dieťaťa pred začatím dojčenia

 • Bradavka smeruje k hornej pere dieťaťa.

Telo dieťaťa

 • Prisávajte bábätko nie celkom bruško na bruško, ale tak, aby dieťa smerovalo k prsníku zdola a malo očný kontakt s matkou.

Podoprite si prsník

 • Pri väčšom prsníku spevnite prsník tým, že ho mierne nadvihnete prstami umiestnenými priamo na hrudníku s palcom na hornej strane prsníka (ak vám to pomôže, použite šatku alebo elastický obväz na zavesenie prsníka).

Rýchlo presuňte dieťa na prsník

 • Hlavu dieťaťa nechajte v miernom záklone, podložte mu ramená tak, aby boli brada a spodná čeľusť v kontakte s prsníkom (nie nos).

Upozornenia

Matka by sa mala VYHNÚŤ tomu, aby:

 • menila polohu prsníka
 • snažila sa prsník prisúvať k dieťaťu
 • pohybovala prsníkom hore a dole
 • sa nakláňala k dieťaťu, pretože ju môže bolieť chrbát
 • smerovala bradavku do stredu úst dieťaťa
 • ohýbala hlavu do predklonu dieťaťa, keď ho prisúva k prsníku
 • prisúvala prsník k ústam dieťaťa namiesto toho, aby prisala k prsníku dieťa
 • prisúvala dieťa na prsník bez toho, aby malo ústa správne doširoka otvorené
 • prisúvala dieťa na prsník nedostatočne rýchlo pri najväčšom roztvorení úst dieťaťa
 • sa prsníka dotýkal nos dieťaťa, a nie brada
 • prstami odtláčala prsníka od nosa dieťaťa (nie je to potrebné, ak je dieťa správne prisaté, keďže v takom prípade bude nos ďaleko od prsníka aj tak)

Inštruktážne fotografie k tomuto textu nájdete v časti Správne prisatie - fotky.

Pozrite si aj videá o prisávaní a dojčení v iných polohách.

Materiál When latching. 2009©

Napísal a upravil (pod rôznymi inými názvami): Jack Newman MD, FRCPC, 1995-2005©

Revízia: Jack Newman MD, FRCPC IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©

Preklad: MAMILA, o. z., 2013, revízia 2020