Stláčanie prsníka pri dojčení

Jack Newman, MD, FRCPC, IBCLC

Účelom stláčania prsníka je zabezpečiť dieťaťu tok mlieka, keď už iba saje, bez toho, aby pilo. Piť (typ satia: ústa naširoko otvorené – pauza – potom zavrie ústa, pozri videá) znamená, že dieťa prehĺta dúšky mlieka. Keď už dieťa samé nepije, matka môže použiť stláčanie, aby „premenila sacie pohyby alebo satie bez pitia na pitie“, a zabezpečila, aby dieťa aj naďalej získavalo mlieko. Stláčanie prsníka simuluje spúšťací reflex (náhle spustenie mlieka, ktoré matky pociťujú počas kŕmenia, alebo keď počujú dieťa plakať – hoci veľa žien „necíti“ spúšťací reflex). Táto metóda môže byť užitočná v nasledujúcich prípadoch:

 • nízky prírastok hmotnosti dieťaťa, neprospievanie,
 • "kolika" dojčeného dieťaťa,
 • časté, prípadne neefektívne dlhé dojčenie s malým množstvom pitia,
 • bolestivé bradavky matky,
 • opakujúce sa upchaté mliekovody, prípadne zápal prsníka,
 • pomôcť piť dieťaťu, ktoré rýchlo zaspáva, nie len salo naprázdno,
 • „lenivé“ dieťa, alebo dieťa, ktoré akoby sa chcelo len „upokojiť“. Deti totiž nie sú lenivé, len reagujú na tok mlieka.

Stláčanie prsníka nie je potrebné, ak s dojčením nie sú problémy a dieťa sa dobre dojčí. Ak všetko dobre prebieha, matka by mala dieťaťu umožniť, aby dopilo z prvého prsníka, a ak chce viac, ponúknuť mu piť z druhého prsníka. Ako viete, že dieťa dopilo? Keď už iba saje (rýchle sacie pohyby bez pauzy) a nepije z prsníka (typ satia „ústa naširoko otvorené – pauza – potom zavrie ústa“). Stláčanie prsníka pomáha dieťaťu dostať mlieko.

Stláčanie prsníka sa osvedčilo zvlášť v prvých dňoch a pomáha dieťaťu dostať viac mlieka. Správne prisatie a stláčanie im ho pomôže získať.

Je užitočné vedieť:

 1. Správne prisaté dieťa získava mlieko oveľa jednoduchšie. Nesprávne prisaté dieťa získa mlieko len, ak je tok mlieka rýchly. Mnohým matkám a deťom sa dojčenie darí aj napriek nesprávnemu prisatiu, keďže väčšina matiek má viac ako dosť mlieka. Matky však platia za nesprávne prisatie boľavými bradavkami, dieťa trpí často kolikou, prípadne je dieťa stále prisaté na prsníku (a skutočne pije len malú časť tohto času).
 2. V prvých 3 - 6 týždňoch života mnohé deti zaspávajú na prsníku pri pomalom toku mlieka, nie preto, že by sa už dosť najedli alebo že by boli lenivé alebo sa chceli "len" upokojiť. Po tomto veku sa môžu začať od prsníka odťahovať, keď sa tok spomalí, a môžu začať prsník odmietať. Niektoré sa odťahujú už skoro po narodení, niekedy dokonca už v prvých dňoch.

Stláčanie prsníka – ako na to

(Použite spolu s Protokolom na zvýšenie prísunu materského mlieka)

 1. Držte dieťa jednou rukou.
 2. Držte prsník druhou rukou, obopínajúc ho tak, že palec umiestnite na jednej strane prsníka (najjednoduchšie na vrchnej časti prsníka), ostatné prsty na druhej strane, na báze prsníka pri hrudi, dostatočne ďaleko od bradavky.
 3. Sledujte, či dieťa pije (pozri videá), nie je nutné byť posadnutý sledovaním každého potiahnutia. Dieťa dostáva potrebné množstvo mlieka, keď pije spôsobom „ústa naširoko otvorené – pauza – potom zavrie ústa“.
 4. Ak dieťa na prsníku saje bez pitia a už nepije spôsobom „ústa naširoko otvorené – pauza – potom zavrie ústa“, stlačte prsník na zväčšenie vnútorného tlaku v celom prsníku. Neprechádzajte prstami po prsníku, smerom k dieťaťu, len stlačte a držteNerobte to tak silno, aby to bolelo, a snažte sa nemeniť tvar dvorca (tmavšia časť prsníka blízko úst dieťaťa). Dieťa by malo po stlačení začať znova piť spôsobom „ústa naširoko otvorené – pauza – potom zavrie ústa“. Stláčanie používajte, len ak dieťa saje, ale nepije!
 5. Držte prsník stlačený, až kým už dieťa nepije aj napriek stlačeniu, a potom tlak uvoľnite. Ak dieťa prestane sať prípadne sa vráti k satiu bez pitia, uvoľnite tlak. Často dieťa prestane úplne sať, keď sa tlak uvoľní, ale znova zakrátko začne, keď mlieko znova začne tiecť. Ak dieťa neprestane sať, keď sa tlak uvoľní, počkajte chvíľu, než začnete znova stláčať.
 6. Dôvod pre uvoľnenie tlaku je ten, aby si ruka mohla oddýchnuť a aby mlieko mohlo začať znova tiecť. Dieťa, ktoré prestane sať, keď prestanete tlačiť, znova začne piť, len čo zacíti chuť mlieka.
 7. Keď dieťa znova začne sať, môže piť s pauzami spôsobom „ústa naširoko otvorené – pauza – potom zavrie ústa“. Ak nie, znova stlačte, tak ako je to opísané vyššie.
 8. Pokračujte na prvej strane, dokiaľ dieťa nepije aj napriek stláčaniu. Mali by ste dieťaťu dovoliť, aby ostalo na tejto strane trochu dlhšie, pretože sa občas môže znova spustiť spúšťací reflex a dieťa samo začne znova piť. Ak už dieťa nepije, dovoľte mu pustiť prsník alebo ho dajte dole z prsníka.
 9. Ak chce dieťa viac, ponúknite mu z druhej strany a zopakujte postup.
 10. Pokiaľ nemáte boľavé bradavky, je možné niekoľkokrát vymeniť strany z jednej na druhú týmto spôsobom.
 11. Pracujte na zlepšovaní prisatia sa dieťaťa.
 12. Pamätajte – stláčajte, keď dieťa saje, ale nepije. Počkajte, kým dieťa začne sať; najlepšie je nestláčať, keď dieťa prestalo sať úplne.

Stláčanie prsníka funguje, pokiaľ stláčanie prsníka nespôsobuje bolesť a pokiaľ dieťa „pije“ (spôsobom „ústa naširoko otvorené – pauza – potom zavrie ústa“). Stláčanie nebudete musieť používať stále. Keď sa dojčenie zdokonalí, budete môcť dojčenie nechať plynúť prirodzene. Pozrite si videá o tom, ako sa má dieťa prisať, ako zistiť, či dieťa pije mlieko, ako používať stláčanie.

Materiál Stláčanie prsníka, revízia máj 2008

Autor, revízia: Jack Newman, MD, FRCPC 1995 - 2005

Revízia: Edith Kernerman, IBCLC and Jack Newman, MD, FRCPC, 2008

Preklad: MAMILA, o. z., 2008, revízia 2021