Dojčenie po operácii rázštepu

Nie je jediný dôvod, pre ktorý by dieťatko nemohlo byť dojčené po operácii hneď, ako prejaví záujem. Dojčenie ho navyše môže upokojovať a je dokázané, že dojčenie znižuje bolesť a materské mlieko ako aj dojčenie pôsobí ako analgetikum. Akonáhle môže dieťa prijímať jedlo ústami, tak môže byť dojčené.

Okrem toho, aj keby bolo skutočne potrebné, aby bolo po operácii kŕmené sondou, tak neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by muselo byť kŕmené fľašou. Keď je dieťa schopné piť z fľaše, tak je dávno predtým schopné piť z prsníka. Ak sa kŕmenie fľašou týka obáv z poškodenia stehov, tak potom toto rozhodne nie je na mieste - cumlík fľaše je tvrdší ako prsník a teda poškodenie je pri kŕmení fľašou pravdepodobnejšie. Kŕmenie fľašou nie je o nič šetrnejšie, o nič výhodnejšie, o nič lepšie. A použitie fľaše v tejto situácii nie je podporené žiadnou štúdiou, výskumom ani ničím podobným. Je to len výsledok nemocničnej rutiny, ktorá považuje kŕmenie fľašou za automatiku, o ktorej sa nepremýšľa. A ak by bábätko skutočne potrebovalo byť kŕmené mimo prsníka (alebo prečo by to tak bolo?), tak potom prečo nie napríklad pohárikom? Pohárik sa v takomto prípade hornej pery ani len nedotkne. Ale toto je zbytočné. Bábätko môže byť dojčené:

- je to šetrný spôsob kŕmenia

- prsník je mäkký, jemný, poddajný

- na dojčenie (na rozdiel od kŕmenia fľašou) bábätko nevynakladá námahu, je lepšie zásobované kyslíkom, lepšie dýcha, jeho srdcová činnosť je lepšia - normálna

- dojčenie ho upokojuje, odstraňuje bolesť, poskytuje mu v neznámom prostredí istotu

- navyše kŕmenie priamo z prsníka je spôsob ako predchádzať infekciám, čo je pri takejto operácii nesmierne dôležité

- dojčenie v stresových situáciách dokáže znížiť hladinu stresových hormónov

Z toho samozrejme vyplýva, že taktiež neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by bábätko nemalo byť aj po príchode domov dojčené - nie je žiaden dôvod používať fľašu.

Okrem toho, ak sa bude používať fľaša, existuje riziko toho, že sa bábätko už potom nemusí chcieť naspäť na prsník prisávať. A aj toto je jeden dôvod, pre ktorý je dobré ju nepoužiť.

Bábätko  môže byť dojčené až do 4 hodín pred samotnou operáciou a po operácii hneď, ako sa prebudí a ako bude mať o dojčenie záujem.

Bábätko taktiež môžete dojčiť počas všetkých bolestivých procedúr (odbery krvi, zavádzanie kanyly a podobne) - dojčenie dokáže odstrániť alebo eliminovať bolesť a plač bábätka.

Ak by ste si mlieko potrebovali odsávať, tak by bolo dobré, aby ste si odsávali dostatočne často, tak často, ako by sa bábätko dojčilo, teda aj v noci. Minimom pre takéto odsávanie je 8 x za deň, z toho aspoň raz v noci. Udržanie vynikajúcej tvorby mlieka je rozhodujúce pre to, aby sa bábätko aj po operácii dojčilo. 

Mlieko, ktoré odsávaním získate, si odložte:
https://www.mamila.sk/clanky-o-dojceni/uskladnovanie-mlieka/

Prečítajte si aj našu odpoveď z poradne dojčenia zameranú na prevenciu problémov s dojčením pri bábätku s rázštepom:
https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=8635

Mamila.sk > Články o dojčení > Dojčenie po operácii rázštepu