Materiály pre zdravotníkov

Na tejto stránke nájdete ako zdravotníci materiály, ktoré vám môžu pomôcť s medicínskymi aspektami pomoci pri dojčení. 
V laktačnej medicíne existujú situácie, v ktorých len samotné poradenstvo nestačí. Emocionálna podpora, pomoc, poradenstvo tvoria samozrejmý a logický základ, ale nevylučujú sa s ďalšími postupmi. Poradenstvo nevylučuje aj iné medicínske postupy. Poradenstvo je prvý a nevyhnutný krok, ktorý nemožno pri pomoci s dojčením obchádzať. Zároveň sa však matky môžu obracať na vás ako na zdravotníkov, keď si pomoc pri dojčení vyžaduje použitie medicínskych postupov - či už pri bolestivých bradavkách, mastitíde, užívaní liekov či rozličných poruchách dojčenia.

V tejto súvislosti si môžete pozrieť aj video frenotómie. Okrem kontroly frenula (uzdičky pod jazykom) je tiež dôležité skontrolovať a riešiť uzdičku pod hornou perou.

Informačné materiály dr. Jacka Newmana


Iné