Význam kontaktu koža na kožu

V súčasnosti už existuje množstvo štúdií, ktoré dokazujú, že okamžite po pôrode ako aj neskôr by matky s deťmi mali byť v kontakte koža na kožu (bábätko má byť nahé, nemá byť v ničom zabalené). Dieťa je spokojnejšie, jeho telesná teplota je stabilnejšia a normálna, jeho srdcová činnosť a dýchanie sú stabilnejšie a normálne, pozitívny je aj vplyv na hladinu cukru v krvi. A nielen to - kontakt koža na kožu okamžite po pôrode umožňuje, aby sa dieťa kolonizovalo tými istými baktériami, aké má jeho matka. Toto sa spoločne s dojčením považuje za dôležité pre prevenciu vzniku alergických ochorení. Ak sa dieťa umiestni do inkubátora, jeho koža a črevá sa často osídlia baktériami, ktoré sa líšia od matkinej mikroflóry.

Dnes už vieme, že toto platí nielen pre donosené a zdravé deti, ale aj pre predčasne narodené deti. Kontakt koža na kožu a materská starostlivosť klokankovaním výrazne prispievajú k starostlivosti o predčasne narodené dieťa. Dokonca aj o deti, ktoré potrebujú kyslík, je možné sa starať v kontakte koža na kožu. Vďaka tomu sa môže znížiť potreba kyslíka navyše a kontakt koža na kožu ich udržiava v stabilizovanom stave aj v iných aspektoch.

Pre pochopenie toho, aké je dôležité, aby boli matka s dieťaťom v kontakte koža na kožu počas týchto prvých pár týždňov života tak dlho, ako sa len dá (nie len počas dojčenia), je dobré vedieť, že ľudské mláďa, tak ako akýkoľvek iný cicavec, má prirodzené prostredie –  habitát: a to v úzkom kontakte s matkou (alebo otcom). Ak je bábätko či mláďa akéhokoľvek cicavca odobraté z tohto prirodzeného habitátu, vykazuje všetky fyzické príznaky toho, že prežíva intenzívny stres. Bábätko, ktoré nie je v úzkom kontakte s matkou (alebo s otcom) a je na výhrevnom lôžku alebo v inkubátore alebo je zavinuté v zavinovačke či perinke, môže byť príliš ospalé či letargické, úplne sa uzavrie do seba alebo plače a zúfalo protestuje. Bábätko zavinuté do zavinovačky nie je v kontakte s matkou takým spôsobom, ako to príroda zamýšľala. Pri kontakte koža na kožu si matka a dieťa vymieňajú zmyslové informácie, ktoré stimulujú a spúšťajú prirodzené správanie dieťaťa: bábätko pohybuje perami, obracia sa a hľadá prsník, ostáva pokojné, normálne dýcha, je mu dostatočne teplo, udržiava stabilnú telesnú teplotu ako aj hladiny cukru v krvi.

Z pohľadu dojčenia sa deti, ktoré ostávajú okamžite po pôrode v kontakte koža na kožu s matkou najmenej na hodinu, s vyššou pravdepodobnosťou prisajú bez akejkoľvek pomoci a ich prisatie bude s vyššou pravdepodobnosťou správne, zvlášť, ak matka počas pôrodu nedostala žiadne lieky. Ako sa spomína v materiály Dojčenie – dôležité je správne začať, dieťa, ktoré sa prisáva správne, získava mlieko ľahšie ako dieťa, ktoré sa správne neprisáva.  Pozrite si tiež videá dojčenia novorodencov (vo veku menej ako 48 hodín). Keď sa dieťa prisáva správne, je pravdepodobnejšie, že matku nebude dojčenie bolieť. Keď je tvorba mlieka matky výdatná, dieťa sa môže prisávať nesprávne a aj tak získavať množstvo mlieka, hoci dojčenia môžu byť dlhé a časté alebo oboje a je pravdepodobnejšie, že matka môže mať zablokované mliekovody alebo zápal prsníka. Avšak v prvých pár dňoch matky síce majú dostatok mlieka, ale pretože ho nie je nadmerné množstvo – čo  príroda presne takto zamýšľala –  na to, aby bábätko získalo dostatok mlieka, musí sa prisávať správne. Áno, materské mlieko tam je, dokonca vtedy, ak sa žiadne mlieko odsávačkou nedá odsať. Množstvo mlieka odsatého odsávačkou, nedokazuje nič – nie je to určujúce. Mnohé matky s vynikajúcou tvorbou mlieka majú ťažkosti odstriekať alebo odsať viac než malé množstvá mlieka. Takisto pri stlačení prsníka nie je možné odhadnúť, či mlieka je alebo nie je dostatok. Aby dieťa získalo mlieko, ktoré je dostupné v prsníku, je dôležité správne prisatie. Ak sa dieťa neprisáva správne, matka môže mať bolesti a ak dieťa nebude získavať dostatok mlieka, môže chcieť byť na prsníku dlhú dobu, čo bolesť zhoršuje.

Aby sme to zhrnuli: Kontakt koža na kožu okamžite po pôrode minimálne hodinu (a mal by pokračovať toľko hodín, ako je to len možné počas dňa a noci počas prvých týždňov života) má tieto pozitívne účinky. Bábätko:

  • sa s vyššou pravdepodobnosťou prisaje
  • sa s vyššou pravdepodobnosťou prisaje správne
  • si dobre udržiava telesnú teplotu, dokonca lepšie než v inkubátore
  • má činnosť srdca, dýchanie a krvný tlak v norme
  • má normálnu hladinu cukru v krvi
  • bude menej plakať
  • s vyššou pravdepodobnosťou sa bude dojčiť výlučne a dlhšie
  • dá matke najavo, keď je pripravené na dojčenie

Neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by drvivá väčšina detí nemohla byť v kontakte koža na kožu s matkou okamžite po pôrode a aspoň na hodinu. Nemocničné postupy, ako napríklad váženie bábätka, by nemali mať prednosť.

Dieťa by malo byť osušené a položené na matku. Nikto by nemal dieťa tlačiť do toho, aby niečo robilo, nikto by nemal v tomto čase bábätku pomáhať prisať sa. Malo by sa položiť priamo na matkino brucho a hrudník, telo bábätka by malo byť rovnobežne s jej telom a malo by sa mu umožniť, aby si samo našlo cestu k prsníku, matka ho môže podopierať, ak to bude potrebné. Matka sa samozrejme môže pokúsiť pomôcť bábätku, v tom by sa jej nemalo brániť. Toto je prvá cesta bábätka vo vonkajšom svete a matka s dieťaťom by sa mali byť ponechaní, aby si v pokoji užívali jeden druhého. (Matku s dieťaťom však nie je vhodné ponechať úplne osamote, napr. ak matka dostala lieky. Je dôležité, aby s nimi zostal nielen partner matky ale aj zdravotná setra, pôrodná asistentka, dula alebo lekár – výnimočne niektoré deti potrebujú lekársku starostlivosť a pre takýto prípad by mal byť prítomný niekto kvalifikovaný.) Kvapky do očí alebo injekcia vitamínu K môžu pár hodín počkať. Mimochodom kontakt koža na kožu okamžite po pôrode je možný aj po cisárskom reze, dokonca aj v čase, keď matku zašívajú, iba ak by existoval lekársky odôvodnený prípad, ktorý by to znemožňoval.

Štúdie dokázali, že dokonca aj predčasne narodené deti, aj také, ktoré vážia len 1200 g, sú v kontakte koža na kožu okamžite po pôrode metabolicky stabilnejšie (vrátane hladiny cukru v krvi) a dýchajú lepšie. Kontakt koža na kožu sa nevylučuje s inými opatreniami, ktoré sú potrebné na záchranu života či liečbu a stabilizáciu. Samozrejme, ak je dieťa vážne choré, nesmie dôjsť k ohrozeniu jeho života, ale ktorékoľvek predčasne narodené bábätko, ktoré netrpí na akútnu dychovú tieseň, môže byť okamžite po pôrode v kontakte koža na kožu s matkou. V takomto prípade platí, že pri predčasne narodenom dieťati, rovnako ako pri donosenom dieťati, môže kontakt koža na kožu znížiť rýchle dýchanie na normálnu úroveň.

Dokonca, aj ak sa dieťa počas prvej hodiny či dvoch neprisaje, kontakt koža na kožu je pre matku a dieťa dôležitý pre všetky ostatné spomínané dôvody.

Ak sa bábätko hneď neprisaje na prsník, neprepadajte panike. Takmer nikdy nie je kam sa ponáhľať, zvlášť ak ide o zdravé, donosené dieťa. Jedným z najškodlivejších postupov pri dojčení novorodenca je nepochopiteľná predstava, že deti sa majú kŕmiť každé tri hodiny. Deti by sa mali dojčiť vtedy, keď sú na to pripravené, a ak dieťa bude v kontakte s matkou, matke to umožní, aby jednoznačne rozpoznala, kedy je dieťa pripravené na kŕmenie. V skutočnosti nie je ani štipka pravdy na tom, že sa deti musia dojčiť každé tri hodiny alebo podľa akejkoľvek inej schémy, ale na základe tejto predstavy sú mnohé deti nútené prisať k prsníku len preto, že už ubehli tri hodiny. Bábätko, ktoré sa ešte nechce dojčiť, môže prsník veľmi razantne odmietať, preto ho nútia na prsník ešte viac, a to v mnohých prípadoch vyúsťuje do toho, že bábätko odmieta prsník i napriek snahe, aby sa prisávalo. A následne je to ešte horšie. Ak dieťa vytrvalo odmieta nútenie na prsník a je čoraz viac frustrované, potom je „zrejmým ďalším krokom“ dokrmovanie. A je zrejmé, kam dokrmovanie povedie (pozrite si materiál Neprisáva sa).

Materiál The Importance of Skin to Skin Contact, 2009©, napísal a upravil (pod rôznymi inými názvami): Jack Newman MD, FRCPC, 1995 - 2005©

Revízia: Jack Newman MD, FRCPC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©

Preklad: MAMILA, o. z., 2014, revízia 2020

Mamila.sk > Pre zdravotníkov > Materiály > Význam kontaktu koža na kožu