Všetko o dojčení počas pandémie koronavírusu COVID-19

16.03.2020

Zdieľať na Facebook

Na našu online poradňu dojčenia MAMILY sa obraciate s otázkami ohľadne dojčenia a koronavírusu COVID-19 (SARS-CoV-2). Ponúkame vám komplexnú odpoveď na to, čo v súčasnej situácii robiť, či môže matka s horúčkou ďalej dojčiť ako aj dôvody, pre ktoré dojčenie predstavuje pre bábätká v čase koronavírusu ochranu.

 

Dojčenie počas infekcie koronavírusom COVID-19 (SARS-CoV-2)

UNICEF na svojej medzinárodnej stránke už začiatkom marca 2020 poskytol odpoveď na otázku, čo majú urobiť dojčiace ženy, ak majú podozrenie na nový koronavírus (COVID-19) alebo ak na koronavírus ochorejú. Dojčiace ženy s podozrením na nákazu či ochorenie na nový koronavírus (COVID-19) by mali bez prerušenia a bez obmedzení pokračovať v dojčení - a tu je vysvetlenie UNICEF-u:

"Vzhľadom na dôležitosť dojčenia a bezvýznamnú rolu materského mlieka pri prenose iných respiračných vírusov môžu matky pokračovať v dojčení. Zároveň majú prijať všetky potrebné opatrenia."

UNICEF medzi odporúčania pre všetkých ľudí na ochranu pred potvrdeným koronavírusom odporúča časté a správne umývanie rúk, chránenie ostatných ľudí okolo seba nosením rúška, ak má človek príznaky ochorenia na koronavírus, a dezinfekciu povrchov, ktoré boli koronavírusom kontaminované.

Pri všetkých nových vírusových ochoreniach, ako napríklad H1N1, SARS a podobne, vždy vznikala panika okolo dojčenia a pokračovania v dojčení - a z nevedomosti sa niekedy matkám zakazovalo dojčiť, hoci pokračovať v dojčení je bezpečnejšie.

Dňa 30. 3. 2020 vydal UNICEF nový 9-stranový dokument s názvom Výživa novorodencov a malých detí v čase COVID-19. Tento dokument potvrdzuje predošlý dokument Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 13. 3. 2020 vydala rozsiahly dokument s názvom Klinický manažment ťažkej akútnej respiračnej infekcie (SARI) pri podozrení na COVID-19, v ktorom sa na takmer 2 stranách v sekcii č. 12 detailne venuje dôvodom, pre ktoré majú dojčiace matky pri podozrení na COVID-19 či pri ochorení na COVID-19 pokračovať v dojčení bez prerušenia. WHO v tomto dokumente uvádza, že po pôrode by žena s infekciou COVID-19 či podozrením na infekciu mala "najneskôr do 1 hodiny začať dojčiť". WHO ďalej potvrdzuje, že "dojčenie chráni pred ochorením a smrťou v popôrodnom období, v ranom detstve aj neskôr v detstve" a znovu zdôrazňuje, že výlučné dojčenie má trvať do 6 mesiacov a potom má dojčenie pokračovať do 2 rokov alebo dlhšie. WHO v dokumente spomína, že ženy majú s bábätkom zostať v kontakte koža na kožu a poskytovať materskú starostlivosť klokankovaním a nemocnice majú naďalej umožňovať aj matkám s koronavírusom rooming-in a neseparovať matky od bábätiek.

WHO spomína, že "ak ženy či deti majú koronavírus alebo majú podozrenie na koronavírus, tak im má byť poskytnuté poradenstvo pri dojčení, základná psychosociálna podpora a praktická podpora pri kŕmení bábätka". WHO pokračuje vysvetlením, že počas pobytu v pôrodnici je potrebné "minimalizovať narušenie procesu dojčenia, čo si vyžaduje uplatňovať zdravotnícke postupy, ktoré umožňujú matke dojčiť tak často, tak veľa a tak dlho, ako chce".

WHO v tomto dokumente pripomína, že "v žiadnej časti pôrodnice či novorodeneckého oddelenia ani nikým zo zdravotníckeho personálu by nemalo byť propagované umelé mlieko, cumlíky alebo fľašky. Zdravotnícke zariadenia ani zdravotnícky personál by nemal dávať fľašky, cumlíky či iné produkty, ktoré spadajú pod Medzinárodný kódex o marketingu náhrad materského mlieka".

Vo februári 2021 Svetová zdravotnícka organizácia len potvrdila svoje odporúčania týkajúce sa pokračovania v dojčení pri pozitivite alebo ochorení COVID-19. V prestížnom medicínskom časopise Lancet publikovala WHO odborný článok, ktorý upozorňuje, že separácia matiek pozitívnych na koronavírus vedie k úmrtiam bábätiek. Obmedzovať kontakt matiek pozitívnych na koronavírus alebo tých, ktoré sú choré, s ich novorodencami, oddeľovanie matiek od novorodencov, ich pobyt na novorodeneckých oddeleniach bez matiek alebo zákaz dojčenia totiž vedú k významnému zvýšeniu počtu úmrtí bábätiek. 

Tu sú dôvody, ktoré hlbšie vysvetľujú stanovisko UNICEF-u a WHO:

1) Matky so svojimi bábätkami trávia čas spoločne na rovnakých miestach, a preto, ak sú vystavené nejakým vírusom (koronavírusom) či baktériám, tak sú im vystavené spoločne a v rovnakom čase. Bábätko sa teda stretne s vírusom spoločne s matkou a nie až pri dojčení chorou matkou. Respiračné ochorenia typu koronavírus sa prenášajú najmä vzduchom.

2) V materskom mlieku sa začnú pri ochorení matky nachádzať špecifické protilátky, ktoré bábätko, ktoré sa stretlo s vírusom, špecifickým spôsobom chránia.

3) Materské mlieko okrem protilátok obsahuje stovky ďalších látok, ktoré ho chránia, podporujú jeho imunitný systém a pomáhajú mu infekcie prekonávať. Prestať dojčiť preto znamená, že bábätku, ktoré sa infikovalo spoločne s matkou, budú odobrané v materskom mlieku množstvá možností ako neochorieť alebo ako sa liečiť alebo ako pomôcť tomu, aby ochorenie malo čo najmiernejší priebeh.

4) Matky, ktoré sa s vírusom stretnú, sú najprv v inkubačnej dobe, keď ešte nevedia, že sú choré, nemajú prejavy ochorenia, ale môžu už infekciu ďalej šíriť. Ak sa teda bábätko s vírusom stretne, tak sa s ním spoločne s matkou stretne ešte oveľa skôr, ako matka tuší, že bude chorá. V čase, keď už má symptómy koronavírusu alebo pozitívny test, tak je už zbytočné preventívne prestávať dojčiť, a naopak je to kontraproduktívne, lebo bábätko tak nebude získavať protilátky a imunitné látky a faktory potrebné pre to, aby neochorelo alebo aby jeho ochorenie malo čo najľahší priebeh. Nemá preto zmysel, aby matka nosila rúško v prítomnosti svojho bábätka, aby ho nenakazila. Má zmysel, aby matka nosila rúško s cieľom ochrániť iných ľudí.

Z týchto všetkých dôvodov je dôležité, aby matky počas vírusových ochorení ďalej bez obmedzení dojčili a chránili tak svoje dieťa.

Ak chceme byť pri koronavíruse (COVID-19) opatrní, tak vzhľadom na množstvo poznatkov o vírusoch a dojčení opatrnosť znamená pokračovať v dojčení, nie odstavenie.

Očkovanie proti COVID-19: Ako je to s dojčiacimi ženami?

Odložme teraz diskusiu, či s očkovaním proti novému koronavírusu súhlasíte alebo nie a či sa vy osobne chcete alebo nechcete dať očkovať. Namiesto toho si predstavte lekárku alebo sestričku, ktorá dojčí svoje dieťa a zároveň sa každodenne stará o pacientov nakazených koronavírusom alebo sa s nimi môže stretnúť pri práci v nemocnici alebo v ambulancii. A rozhodla sa, že sa chce dať zaočkovať. A vtedy sa dozvie, že sa nemôže dať zaočkovať. Očkovanie je jej teda odopreté napriek tomu, že je v prvej línii a má naň nárok. A jediným dôvodom je to, s čím sa dojčiace ženy stretávajú často, keď potrebujú liečbu: „Nemáme dáta.“ „Nevieme, čo sa môže stať.“ Prečítajte si podrobné stanovisko k očkovaniu proti koronavírusu počas dojčenia.

Môže bábätko dostávať darcovské materské mlieko?

Ak matka z nejakých dôvodov len odstriekava materské mlieko, mala by pokračovať v odstriekavaní materského mlieka a jeho podávaní bábätku.

Koronavírus nie je dôvod na separáciu dojčiacich matiek od ich dojčených detí

1) Malé bábätká trávia čas v úzkom intímnom kontakte s matkami v rovnakom priestore a stretnú sa tým pádom s rovnakými vírusmi či baktériami v rovnakom čase. Inými slovami, je vysoko pravdepodobné, že matka a bábätko sa nejakým vírusom či baktériou nakazia spoločne v rovnakom čase z rovnakého zdroja.

2) Fyzický kontakt matky a bábätka má pre bábätko mimoriadny význam nielen z hľadiska jeho psychického zdravia, ale aj z hľadiska jeho imunity a schopnosti uzdraviť sa. Separácia matky a dieťaťa znižuje obranyschopnosť jeho organizmu a jeho imunitnú odpoveď.

3) Dojčenie a zachovanie dojčenia je významný faktor pre to, aby bábätko získavalo protilátky, imunitné látky a faktory, biele krvinky ako aj celý rad ďalších protizápalových faktorov a látok, ktoré chránia jeho zdravie, pomáhajú mu zostať zdravým a urýchľujú uzdravenie. Dojčenie zvyšuje šance na to, že infekcia bábätka bude mať asymptomatický (bez príznakov ochorenia) alebo miernejší priebeh.

4) "Prerušenie dojčenia" počas separácie matky a dieťaťa je v drvivej väčšine len výrazom, ktorý nahrádza slovné spojenie "ukončenie dojčenia". Vrátiť sa k dojčeniu po separácii matky a dieťaťa je síce možné a laktačné poradkyne MAMILY matkám s týmto pomáhajú, ale nie je to vždy jednoduché ani samozrejmé. V praxi väčšina matiek, ktoré "prerušia" dojčenie, dojčenie ukončia, špeciálne ak k prerušeniu dojčenia dôjde pri ochorení či v nejakom traumatizujúcom kontexte.

5) Ukončenie dojčenia v situácii pandémií a humanitárnych kríz prináša navyše potenciálne nebezpečenstvo, že ak budú z obchodov vykúpené zásoby umelého mlieka, tak bude problematické zabezpečiť kŕmenie bábätiek. Dojčenie je v krízových situáciách život zachraňujúce a okrem iného poskytuje bábätkám výživu v čase, keď umelé mlieko nemusí byť ľahko dostupné alebo môže byť dostupné len nepravidelne.

6) V materskom mlieku matiek chorých na koronavírus testy v tejto štúdii nepreukázali prítomnosť vírusu. Matky, ktoré svoje deti dojčia, ako aj matky, ktoré pre svoje bábätko materské mlieko odstriekavajú, alebo kŕmia bábätko darcovským materským mliekom, by v tom mali pokračovať.

Z uvedeného vyplýva, že pre zdravie matky aj bábätka je v čase pandémie koronavírusu COVID-19 (SARS-CoV-2) dojčenie a spoločný kontakt ešte dôležitejší. A zachovanie dojčenia a kontaktu matky a bábätka by malo byť prioritou popri dodržiavaní štandardných opatrení (umývanie rúk, dezinfekcia povrchov, používanie rúška, zostať doma).

Dojčenie potrebuje počas pandémie koronavírusu vašu podporu viac než kedykoľvek pred tým.

Pri normálnom priebehu ochorenia COVID-19 (SARS-CoV-2) je ideálne, aby matka aj bábätko zostali v karanténe spoločne doma, izolovali sa spoločne a aby matka pokračovala pri dodržiavaní hygienických opatrení v dojčení bez obmedzení. Ak sa matka necíti dobre, môže potrebovať pomoc pri starostlivosti o bábätko a dojčiť jej pomôže poležiačky v posteli popri oddychovaní. 

Horúčka a dojčenie

Horúčka či teploty nie sú z pohľadu kvality materského mlieka či zdravia bábätka prekážkou pre dojčenie, a to ani v čase koronavírusu COVID-19 (SARS-CoV-2). 

V materskom mlieku sa v dôsledku horúčky nenachádzajú žiadne škodlivé látky. Rovnako nehrozí, že by ste „horúcim mliekom popálili“ pusinku bábätka – toto bývajú najčastejšie nezmyselné argumenty prečo sa matke s horúčkou zakazuje dojčiť. Je absurdné, ako si ľudia predstavujú, že 38-stupňové mlieko by malo predstavovať riziko pre bábätko a majú predstavu, že umelé mlieko vždy zarobia v teplote presne medzi 36 - 37 °C.

V prípade ťažkého priebehu ochorenia a potreby hospitalizácie by na základe uvedeného matka mala byť hospitalizovaná spoločne s bábätkom, aby s ním mohla zostať v kontakte a ďalej ho dojčiť, ak si to matka želá. Je to jednoduchšie, ako keby si ťažko chorá matka mala napríklad odsávať mlieko alebo by mala popri ochorení ešte aj bojovať s bolestivým naliatím prsníkov. Na túto tému sme komplexné informácie poskytli v tomto článku.

Ak by sa matka rozhodla, že počas hospitalizácie s bábätkom nebude v kontakte, je dôležité, aby neužila žiadne lieky, ktoré zastavujú laktáciu (tvorbu mlieka), aby sa nepripravila o možnosť pokračovať v dojčení po návrate z nemocnice.

Ak má bábätko hospitalizovanej matky menej ako 4 mesiace a matka s ním počas hospitalizácie nie je v kontakte, tak z hľadiska výživy bábätka má matka tieto možnosti:

  • Môže si v nemocnici odsávať či odstriekavať mlieko, ktoré môže bábätku posielať domov. Materské mlieko môže byť podávané pohárikom či lyžičkou, a v prípade potreby je ho možné aj v domácich podmienkach pasterizovať.
  • Darcovské materské mlieko, napríklad z banky mlieka.
  • Umelé mlieko, ktoré nemusí byť podávané fľašou, ale existujú pre budúci návrat k dojčeniu aj lepšie možnosti, ako napríklad kŕmenie pohárikom či lyžičkou.
  • Pre bábätká nad 4 mesiace je lepšie začať podávať bábätkám jedlo namiesto umelého mlieka. Bábätká nad 6 mesiacov, ktoré nie sú vôbec dojčené alebo nie sú dojčené dočasne počas hospitalizácie nepotrebujú umelé mlieko vôbec a môžu byť kŕmené len jedlom.

Po ukončení hospitalizácie sa matky môžu obracať na profesionálne laktačné poradkyne MAMILY, aby im pomohli pri návrate k dojčeniu. Tento návrat bude jednoduchší, ak si matka v priebehu hospitalizácie udrží tvorbu mlieka na čo najvyššej úrovni a ak bábätko v priebehu separácie bude kŕmené inak ako fľaškou.

Čo môžete jesť pri obmedzených možnostiach nákupu potravín

Ak si ako dojčiaca matka pripravujete zoznam na nákup do obchodu, môže vás v týchto časoch potešiť informácia, že z dôvodu dojčenia nepotrebujete žiadnu špeciálnu stravu ani diétu. Môžete jesť to, na čo ste boli zvyknutá pred tehotenstvom či v tehotenstve. Nie je potrebné plošne či paušálne vynechávať dlhý zoznam potravín len preto, že niekto iný má s nejakou potravinou problém. Prečítajte si prečo v našom podrobnom článku.

Dr. Jack Newman vysvetľuje dojčenie v čase COVID-19

Podporu pre dojčenie odoberá už viac ako 1000 ľudí aj na YouTube. Začnite aj vy odoberať naše inštruktážne videá. V apríli sme zverejnili rozhovor so svetovým expertom na dojčenie o dojčení v čase koronavírusu COVID-19. Dr. Jack Newman, v rozhovore vysvetľuje, prečo hlavné posolstvo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a UNICEF-u znie:"Matky treba uistiť, že je bezpečné deti dojčiť."

Odborné referencie:

1. https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

2. Zhu H, Wang L, Fang C, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr 2020; published online Feb 10 2020. DOI:10.21037/tp.2020.02.06.

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303603

4. WHO: Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 is suspected, interim guidance, 13 March 2020, 2. vydanie.

Ďalšie články

Zobraziť všetky články »

Mamila.sk > Úvod > Všetko o dojčení počas pandémie koronavírusu COVID-19